Yönetmelik Duyumu ve Değerlendirme | Gazi TV

Yönetmelik Duyumu ve Değerlendirme

Bu haber 08 Aralık 2013 - 18:56 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Yönetmelik Duyumu ve Değerlendirme

İş hakkı uygulama yönetmeliği taslağına ilişkin aldığımız duyum dahilinde bu haberimizi hazırlamak ihtiyacı hissettik. Genel olarak beklentimiz dahilinde hazırlanmış bir taslak ancak sorun oluşmaması açısından aşağıdaki değindiğimiz sorunlara dikkat edilmesi ve yönetmeliğin bu sorunlar dikkate alınarak son şekli verilmek sureti ile yayımlanması büyük önem arz ediyor. Aşağıdaki değerlendirme tamamen taslak yönetmeliğe ilişkin aldığımız duyum kapsamındadır, yönetmeliğin son hali değildir ve yönetmelik henüz yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İş hakkı uygulama yönetmelik tasalağına ilişkin aldığımız duyuma göre;

 

 

Vefat Eden Malulden Feragat Alma Şartı Kaldırılıyor:

Daha önce vazife malulünün vefat etmiş olması halinde iş hakkı da kullanılamaz hale geliyordu. Bu hususta çözüm getirilerek yönetmelikte yalnızca malulün hayatta olması halinde feragat beyanı olmadan yakınlarının istihdam hakkını kullanamayacakları hüküm altına alınacak. Yani vazife malulü vefat etti ise feragat veremeyeceği için iş hakkı ölmeyecek.

 

 

Malulün Hak Sahibi Eş Yada Çocuğu Var İse İş Hakkını Kardeşlerine Veremeyecek:

Yasada daha önce açık olarak belirtildiği üzere vazife malulülünün eş ya da çocuğu yoksa iş hakkını kardeşleri kullanabiliyordu. Yönetmelikte de yasa doğrultusunda malulün iş hakkını kullanabilecek durumda olan eş ya da çocuğunun olması durumunda iş hakkını kardeşleri kullanamayacak. 

 

 

Yasa İle Verilmeyen Feragat Hakkı Doğal Olarak Yönetmelikte de Yok:

Yasada feragat hakkı verilmediği için yönetmelikte de doğal olarak Şehidin eş ve çocuklarından, Şehidin anne baba veya kardeşlerine / Şehidin anne, baba veya kardeşerinden de Şehidin eş veya çocuklarına iş hakkını verebilecekleri bir feragat düzenlemesi yer almıyor. Yani iş hakkını kullanabilecek durumda olan Şehidin anne, baba veya kardeşlerinin bulunması durumunda iş hakkından Şehidin yetimi lehine feragat edemeyecekler.

 

Hakkı Kim Kullanacak Anlaşmazlığı Çıkarsa “Uyuşmazlık Komisyonu” Devreye Girecek:

Eski uygulamada olduğu gibi yeni uygulama yönetmeliği tasalağında da hak sahipleri arasında iş hakkını kimin kullanacağına ilişkin anlaşmazlık olması durumunda, hakkı kimin kullanacağını mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş, hükümlülük, tutukluluk, adli sicil kaydı gibi hususları dikkate almak sureti ile “Uyuşmazlık Komisyonu” (Adı Eski yönetmelikte Hak Sahibi Tespit Komisyonuydu) belirleyecek. 

 

 

Ataması Yapılan İşbaşı Yapmazsa Bir Daha Başvuru Yapamayacak:

İş hakkı kapsamında ataması yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler yeniden iş başvurusu yapamayacaklar. (Özelleştirme nedeni ile ayrılanlar hariç)

 

2015 Yılı Sonuna Kadar Kura Usulü İle Atamalar Yapılacak:

Yasada belirtildiği gibi atamalar 2015 yılı sonuna kadar  kura usulü yapılacak. İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin yer aldığı listeler Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Kura sonuçları Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Normal şartlarda senede 1 kez yapılması planlanan kura uygulaması ihtiyaç halinde birden fazla da uygulanabilecek.

 

 

İş Hakkı Yeni Verilen ve 45 Yaşın Üzerinde Olanlar Başvuru Yapamayacaklar, yasa öncesi 45 yaş üzerinde olup, iş hakkı kapsamında hak sahibi olanlar başvuru yapabilecekler:

Yine taslak yönetmeliğe göre; 02.08.2013 öncesi 45 yaş ve üzeri olmakla birlikte 3713 s.k. kapsamında iş hakkı bulunanlara yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde iş hakı kapsamında başvuru yapabilme hakkı tanınacak.  Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, 02.08.2013 itibari ile iş hakkı yeni verilen ve 45 yaşın üzerinde olan kişilerin 6 ay içerisinde başvuru hakkından yararlanamayacağı belirtilmektedir. Bu durumda örneğin, yaşı 45 üzerinde olan 5434/45 tabi bir Ordu Vazife Malulü iş hakkını kendisi kullanmak istese başvuru yapamayacaktır. Yönetmelikte belirtilen taslak maddenin bu şekli ile çıkmamasını ve yaşı 45’in üzerinde olan bütün hak sahiplerine 6 ay içerisinde başvurabilme hakkı tanınmasını ümit ediyoruz.

 

 

Olay tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken ayrılanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar iş hakkından yararlanamayacak:

 

 Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar ile istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanların da hak sahibi sayılmayacakları taslak yönetmelikte de belirtilmiş durumda. Ancak görev veya sınıf değiştirerek vazifelerine devam edenlerin durumu ile ilgili maalesef bir düzenleme taslak yönetmelikte de yer almıyor.


 

Taslakta Şehidin Eşi Evlendi İse İş Hakkı Ne Olacak Belirlenmemiş:

Şehidin eşi sonradan bir başkası ile evlendi ise ve çocuğu da yoksa iş hakkından ne kendisi ne de Şehidin kardeşleri yararlanabiliyor. Bu durumla ilgili sitemizde daha önce defaatle bilgilendirme yapmamıza rağmen maalesef taslakta yer almamış.

 

 

6 Ay Beklenilmesine Gerek Kalmaksızın Feragat Verilebilecek Düzenleme Yer Almadı:

Maalesef 6 ay beklenilmesine gerek olmadan 45 yaş üstü hak sahiplerinin haklarından feragat ederek iş hakkını bir diğer hak sahibinin kullanmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığını görüyoruz. Bunun yanında 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı yasa ile ilk defa iş hakkı verilen ve yaşı 45’in üzerinde olan insanlara 6 ay içerisinde başvuru hakkı tanınmaması da üzüntü vericidir.

 


                                                                             Hamit YILDIZ

                                                                             Gazi J. Yzb.

                                                                             Gazihaber.com

 

Yorumlar

Yorumlar