Yönetmelik Değerlendirmesi

Yönetmelik Değerlendirmesi

11/12/2012 0 Yazar: Gaziler Net
Yönetmelik Değerlendirmesi

2. iş hakkına ilişkin yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğini değerlendirdiğimizde;

 

Memuriyete alınmada yaş haddinin kalktığına dair 2006 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile kurumIarın memur alımlarında yaş sınırının kalktığı görülmektedir. Kurumların  kendi özel kanunlarında yaş sınırı yoksa yaş haddi net değildir.


   Ayrıca iş hakkı kapsamında yapılacak başvurularda münhal kadro bulunan kurumların hepsi içerisinden yaş haddi en yüksek olan dikkate alınacağından bu konuda yine mağduriyetlerin olacağını değerlendiriyorum. Burada yaş haddinin dolduğunun anlaşılabilmesi için Şehit yakınlarının iş hakkı kapsamında müracaat etmeleri ve yaş haddi dolayısı ile işe yerleşememeleri de gerekiyor. Ancak bu süreçten sonra feragat Verebileceklerini düşünüyorum. Belirli bir yaşın belirtilmemiş olması bu konuda yine mağduriyet oluşturacağa benziyor.


   Ayrıca sadece kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel olarak sayılanlara emekli olanların da eklenmesi gerekirdi. 


   Yalnızca akıl sağlığı nedeni ile feragat hakkı verilmiş fakat ağır bakıma muhtaç olanların feragat etmeleri kısıtlanmıştır. 


   İş hakkının kullanımında Uyuşmazlık olması halinde yine hak sahibi tespit komisyonunun karar vermesi gerektiği belirtilmiş, fakat bu hususta karar verilirken dikkate alınması gereken objektif kriterler belirtilmemiştir. Örneğin eski uygulama yönetmeliği yaşı büyük olana öncelik vermekteydi. Fakat bu uygulama yönetmeliği yaş, eğitim, Sabıka durumu gibi faktörleri saymak sureti ile hak sahibinin belirlenmesinde hak sahibi tespit komisyonuna inisiyatifi bırakmıştır.


   Burada 6353 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile zamanaşımı süreleri dikkate alInmaksızın iş hakkı kapsamında başvuru yapılabilecek olması kanunun geç yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonucu oluşabilecek mağduriyetleri önleyici bir madde olduğundan olumludur.


   Özelleştirme dolayısı ile işine son verilen hak sahipleri 2 ay içerinde müracaat ettikleri taktirde İş hakkından yeniden yararlanabilecekleri kayıt altına alınmıştır.


   Atamada öncelik sırası müracaat tarihi baz alınarak Verilmiş, bunun yanında 1. iş hakkı kapsamında başvurulara öncelik tanınmıştır.


   Genel olarak uygulama yönetmeliğini değerlendirdiğimizde yaş sınırının belirsiz ve kurumdan kuruma değişkenlik gösterebilmesi, emeklilerin feragat hakkına sahip olmaması ile Çalışamayacak derecede engelli olanların durumlarının dikkate alınmaması nedenleri ile yeni sorunları beraberinde getirecektir. Ayrıca hak sahibi tespit komisyonlarının iş hakkı uyuşmazlıklarında karar verirken dikkate alacakları objektif kriterlerin konulmamış olması bu hususta da verilecek kararların kabul edilebilirlik derecesini düşürebilecektir. İlk taslak yönetmelikteki şeklinde feragat hakkının hiç konulmamIş olması durumu ile kıyaslandığında bir nebze sorun çözümlenmiş olsa da kesin olarak mağduriyetlerin çözümlenmesi için yeni bir yönetmelik değişikliğinin gerektiğini değerlendiriyorum.


   Saygılarımla,


   – – —— – – – – 

   Hamit YILDIZ

   Gazi J. Ütğm.

   Gazihaber.com

Yorumlar

Yorumlar