Yeniden Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylıkları Kesilmey | Gazi TV

Yeniden Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylıkları Kesilmey

Bu haber 23 Aralık 2013 - 9:02 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
Yeniden Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylıkları Kesilmey

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede Harp Malulleri ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamındaki vazife malulleri ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malullüğü aylığı alanların memur olarak çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilmeyeceği net olarak belirtilmektedir. Ancak 5434/45 kapsamı rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerinin maalesef memur olarak çalışmaları durumunda vazife malulü aylıkları kesilecektir.

Genelgede yer alan ve vazife malulünce yeniden çalışılmaya başlanması durumunda aylıkların kesilmemesi ile ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 
 
Harp Malulleri ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamındaki vazife malulleri ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malullüğü aylığı alanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/l-(c) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları ya da sınıf veya görev değiştirmek suretiyle çalışmaya devam etmeleri halinde dahi Kurumumuzca ödenen vazife malullüğü aylıkları kesilmeyecek. Kurumlarınca ödenen görev aylığı ile Kurumumuzca ödenen vazife malullüğü aylığını birlikte almak suretiyle görev yapabileceklerdir.
 
 
Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 96 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik ile; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlara tanınan ve 5510 sayılı Kanunun 4/l-(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde dahi vazife malullüğü aylıklarının kesilmemesi hakkından Harp malullüğü veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olan vazife malulü kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin de yararlanmaları ve bunun sonucunda da Kurumlarınca ödenen görev aylıklarıyla birlikte Kurumumuzca ödenen vazife malullüğü aylıklarını aynı anda almaları sağlanmıştır.
 

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 97 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlara tanınan ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanların görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın vazife malullüğü aylığı bağlanması hakkından, Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna göre vazife malulleri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere, görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren vazife malullüğü aylığı bağlanması, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması imkanı tanınmış ve bunun sonucunda da Kurumlarınca ödenen görev aylıklarını ve Kurumumuzca ödenen vazife malullüğü aylıklarını aynı anda almaları sağlanmıştır.

Yorumlar

Yorumlar