Yeni düzenlemede 2330 sayılı yasa kapsamına alınmada 01.01.2

8 sene ago
0 View
Yeni düzenlemede 2330 sayılı yasa kapsamına alınmada 01.01.2
Yeni düzenlemede 2330 sayılı yasa kapsamına alınmada 01.01.2

Yasa tasarısı ile patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerden Şehit olanların yakınları ya da malul olanların 2330 s.k. kapsamına alınması planlanmaktadır. Yasa tasarısında yer alan düzenleme ile 2330 sayılı kanun kapsamına alınan görev Şehitleri ile Harp ve Vazife Malullerinden maluliyete neden olan olayları 01.01.2012 tarihinden sonra gerçekleşenlerin bu kanun kapsamından yararlanabileceği ve nakdi tazminat haklarının bulunduğuna dair hüküm bulunmaktadır.

Madde düzenlemesine baktığımızda; “1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm veya malullük halleri hariç olmak üzere, ölüm veya malullük sebepleri bu Kanunla 1 inci ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliklerin kapsamına girenler müracaatları üzerine, bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.” hükmü bulunmaktadır. Burada 01.01.2012 öncesinin neden dahil edilmediğini anlamak mümkün değildir. Yapılan düzenlemede sene tahdidi konulmaması ve bu hakkın 01.01.2012 öncesini de kapsaması gerekmektedir. 


MADDE 21-2330 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİÇİ MADDE 4- 1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm veya malullük halleri hariç olmak üzere, ölüm veya malullük sebepleri bu Kanunla 1 inci ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliklerin kapsamına girenler müracaatları üzerine, bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Ancak, bunlara nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

4 üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen son fıkrası ile aynı maddeye eklenen fıkra kapsamına girenlere, geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Yorumlar

Yorumlar

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir