Yasa yürürlüğe girmeden önce başvuru yapıldıysa?

Yasa yürürlüğe girmeden önce başvuru yapıldıysa?

20/07/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Yasa yürürlüğe girmeden önce başvuru yapıldıysa?

…Bütün bu sorulara net yanıt veren, hak sahiplerinin iş hakkını sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri bir uygulama yönetmeliği hazırlanması dileğimizle…

   478 sayılı yasanın 86. maddesi ile getirilen düzenleme ile “birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar … yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü ile olayın meydana geldiği tarihten sonra kamuda sürekli işçi ya da memur kadrolarında çalışmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan ve şu an işsiz olan Şehit yakınları, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin iş hakkını kulanamamaları bir çok kişiyi mağdur edecektir. Bunun yanında yine yapılan düzenleme ile; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü çerçevesinde iş hakkını sağlayan yasanın çıkmasından önce başvuru yapan ancak henüz başvurusu neticelenmeyenlerle ilgili olarak başvuru tarihindeki mevzuat dikkate alınıp başvurularının olumsuz sonuçlanması ihtimali de bulunmaktadır. 

 

   Yukarıda anılan nedenlerle, iş hakkı yönetmeliğine konulacak bir madde ile, yasa yürürlüğe girmeden önce kamuda sürekli işçi ya da memur olarak çalışmakta iken ayrılan hak sahiplerinin belirli bir süre içerisinde müracaatlarının alınabileceği ile sınıf değiştirerek göreve devam edenlerin ve sonrasında ayrılanların bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinin hüküm altına alınması sorunu bir nebze çözümleyebilecektir. 

 

   Bunun yanında yasal düzenleme öncesi iş hakları olmamasına rağmen iş başvurusu yapan ve başvuruları halen değerlendirilme aşamasında olan harp ve vazife malullerinin durumları da merak konusudur. Yasa yürürlüğe girdikten sonra bu başvuruların sonuçlandırılması durumunda siz eski mevzuata göre hak sahibi değilsiniz bu nedenle başvurunuz olumsuz sonuçlandı mı denilecektir? Bu şekilde olumsuz sonuçlanması durumunda hak sahipleri yeniden başvuru yapabilecekler mi? Bütün bu sorulara net yanıt veren, hak sahiplerinin iş hakkını sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri bir uygulama yönetmeliği hazırlanması dileğimizle…

 

Yorumlar

Yorumlar