Yasa Tasarısı 67. Madde Analizi | Gazi TV

SON DAKİKA

Yasa Tasarısı 67. Madde Analizi

Bu haber 17 Temmuz 2012 - 13:23 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Yasa Tasarısı 67. Madde Analizi

Sitemiz köşe yazarlarından Sn. Yaşar GÜLTEN’in 6353 Sayılı Torba Kanun / 67. Madde Analizi aşağıda sunulmuştur. Değerli yazarımıza bu çalışmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Yazarımıza sorularınızı mail adresinden yöneltebileceğiniz gibi, aşağıda yorum bölümünden de iletebilirsiniz.

 

6353 Sayılı Torba Kanun / 67. Madde Analizi

 

———————————————————–

MADDE 67 – 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddeyi düzenleyen Kanun ile ek 16 ncı maddede yapılan değişiklik sonucu anılan madde kapsamına girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren anılan madde hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici köy koruculuğu yapanlardan ek 16 ncı ve ek 17 nci maddelerde yer alan şartları taşıyanlara yazılı müracaatları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu madde hükümleri uygulanır. Ancak geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.”

 

———————————————————–

 

 

KANUN ANALİZİ VE YORUMLAMA

 

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” / 6353 sayılı kanun’un 67. maddesini yorumlayacak olursak;

 

Bir önceki madde olan 66. maddeye bağlı olarak Daha önce iki aylık alamayanların her iki aylığı da alması sağlanmıştır. Yine bu kapsamda terör nedeniyle şehit veya malul olanların yakınlarına vazife malulü aylığı verilecektir.

 

55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re he­sap­la­na­cak ay­lı­ğın yüz­de yetmiş beşi ora­nın­da ay­lık bağ­la­nması hükmüne ek olarak ikinci maaş verilmesi yolu da açılmıştır.

 

5673 Sayılı Kanunun Ek 16. maddesi “Te­rör suç­la­rın­dan do­la­yı hü­küm gi­yen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ve­ya dul eş­le­ri­ne, ay­lık bağ­lan­maz. Hü­küm giy­me­den ön­ce ay­lık bağ­lan­mış ol­ma­sı ha­lin­de ise bağ­la­nan ay­lı­ğı ke­si­lir.” İbaresi bu düzenleme ile boşa düşürülerek maaş verilmesinin yolu açılmıştır.

 

Yine bununla birlikte geçici köy korucusu olup, yukarıdaki düzenlemeden yararlanmayanlara, geriye doğru maaş verilmeyecektir.

 

Yine bununla birlikte Sosyal Devlet ilkesinden hareketle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 21 Mart 2012 tarihli grup toplantısında açıkladığı; “Şehitlerin Dul ve Yetimleri ile Gazileri ilgilendiren çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki değişiklik” ruhuna uygundur ve ortadaki mağduriyet giderilmiştir.

 

                      

KANUN’UN ELEŞTİRİSİ

 

Kanun kapsamında ki son cümledeki “Ancak geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.” İbaresi sosyal devlet anlayışına aykırı olup geriye yönelik olan tüm hak kayıpları telafi edilmeliydi. Yine bununla birlikte 55 yaş sınırı da 60 olarak değiştirilerek yaş oranı geniş tutulmalıydı.

 

Bu maddenin torbaya eklenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

                                  Yaşar GÜLTEN

                             Gazi Haber Köşe Yazarı

                             yasargulten@hotmail.com

                                 

Yorumlar

Yorumlar