Yasa Çalışması Faks Kampanyası! – II

Yasa Çalışması Faks Kampanyası! – II

21/05/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Yasa Çalışması Faks Kampanyası! – II

Değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde Meclise gelecek olan yasa çalışması camiamızın sorunlarının çözümlenmesi adına büyük önem arz ediyor. Ek önergelerle eksik olan hususların gerçekleştirilmesi için hep birlikte el ele vermeliyiz. Birileri talepleri iletirken diğerleri seyirci kalırsa başarıya ulaşamayız. Haydi hep birlikte taleplerimizi iletelim. Şehit ailelerinin, yetimlerin, Gazilerin, Harp ve Vazife Malullerinin yüzünü hep birlikte güldürelim. Bu sevapta herkesin katkısı olsun. Haydi Faks Çekelim!!!

Sn. ……….. ………………..

 Önümüzdeki günlerde Meclise gelecek Şehit aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili yasa çalışmasına ilişkin, camiamızın sorunlarının çözümlenebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame edebilmelerine vesile olmak üzere, yasal düzenlemede yer verilmesi önem arz eden hususlar aşağıda sunulmuş olup, mevcut sorunların giderilmesi ve taleplerin sağlanması adına göstereceğiniz her türlü katkı için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

 

 

YAPILACAK YASAL DÜZENLEMEDE ÖNEM ARZ EDEN TALEP VE BEKLENTİLER:

 

1 – Tüm Ordu ve Polis Görev Şehitleri yakınları ile görev malullerine kamuda iş hakkı ve faizsiz konut kredisi hakları tanınmalıdır. Memur olarak çalışılması durumunda mevcut vazife malulü maaşının kesilmeyeceği yasal düzenleme de yapılmalıdır. Yine serbest seyahat kartı hakkından da tıpkı malul Gazilerde olduğu gibi anne, baba ve çocuklar yararlanabilmelidirler.

 

2- Ordu ve Polis Vazife Malullerine her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin ücretsiz verileceği yasal düzenleme zaruridir. Görev Şehit yakınları ve görev Malullerinden sağlık katılım payları kaldırılmalıdır. Aynı şekilde devlet memuru olarak çalışan Gazi eşleri de özel hastanelerden yararlanabilmeleri gerektiği gibi sağlık katılım payı alınmamalıdır. Bu kardeşlerimiz vatan için kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler. Bugün git protezini cebinden al demek hiçbir hakkaniyet kaidesi ile ifade edilemez.

 

3- Şehit ailelerinin iş hakkında mevcut olan feragat sorunu derhal çözümlenmelidir. İş hakkını kullanmak istemeyen ve feragat etmek isteyen birisine sen hak sahibisin illaki sen kullanacaksın demek oldukça düşündürücüdür. Feragat hakkı şartsız verilmelidir. Eğer farklı nedenlerle bu düzenleme gerçekleştirilmeyecek ise bütün Şehit yetimlerinin tamamına (Görev Şehit Yetimleri dahil)  kamuda iş hakkı verilmelidir.

 

4- Malul Sayılmayan Gaziler için de ‘Gazi’ ibareli serbest seyahat kartı hakkı tanınmalıdır. Maluliyeti zaman içinde artan malul sayılmayan Gazilere yeniden muayene edilebilme hakkı tanınmalıdır. Malul Sayılmayan Gazilerin sakatlık oranları malulen emekli olabilecekleri seviyede olmasa da günlük hayatta ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bacağında kısalık olan, ayağında kurşunla yaşayan malul sayılmayan gazilere herhangi bir maaş bağlanmaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu itibar ile sakatlık derecesi olan malul sayılmayan gazilere maaş bağlanmalıdır.

 

5- Öğrenim ve tütün ikramiyesi tutarları arttırılmalıdır.

 

6- Devlet Övünç Madalyası olanlara madalya maaşı bağlanmalıdır.

 

7- Sakatlık derecesine bakılmaksızın Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerinin 3600 prim gününü doldurmasını müteakip 15 yılda emekli olabilmeleri sağlanmalıdır.

 

8- Er Gazilerin ve Ordu Vazife Malullerinin maaşlarında iyileşme sağlanmalı, maaşlar asgari “sözleşmeli er” maaşlarına endekslenerek “sözleşmeli er” emsal maaşı almaları sağlanmalıdır. Rütbeli Ordu Vazife Malullerinin de “emsal maaşı” hakkı verilmelidir.

 

9- Bedelli askerlikten elde edilen gelirden camianın genel beklentisine cevabenbelirlenecek bir ödeneğin Şehit aileleri, Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerine eşit bir şekilde sosyal yardım kapsamında ödenmesi. 

 

10- Önceki düzenlemede unutulan ve adlarından hiç bahsedilmeyen Kıbrıs ve Kore Gazilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca Kıbrıs ve Kore Gazisi çocuklarına da ücretsiz seyahat kartı hakkı tanınmalıdır.

 

11- Memur olarak çalışan Şehit eşleri ile Gazi ve eşleri, anne, baba ve kardeşlerinin tayinlerinde başvuruların derhal değerlendirileceği ve herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tayin isteklerinin gerçekleştirileceği yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

12- Şehit ailerine bağlanan maaşlarda artış sağlanmalı ve en az asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.

 

13- Sakatlık derecesine bakılmaksızın tüm Gazilere ÖTV’siz araç alabilme imkanı tanınmalıdır.

 

14- 3713 sayılı yasa kapsamında yer alan Malul Gazilere de 2. iş hakkı tanınmalıdır.Tedavi süreçleri devam eden malul Gazilerin bir çoğu 1. iş hakkını yakını için kullanmıştır. İlerleyen dönemde maddi sıkıntılardan dolayı iş arayışına giren Malul Gaziler iş bulamadıkları gibi, sosyal hayata adaptasyonda da zorluk yaşamaktadırlar. Malul Gazilere de 2. iş hakkı verilmelidir.

 

15- Şehit yetimleri ile Gazi çocuklarına Üniversiteye girişlerinde kontenjan ya da ek puan sağlanması.

 

16- Şehit yetimleri, Tüm Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarına verilecek ücretsiz seyahat kartı hakkında yasada yer alan “bakmakla yükümlü olunan” ifadesi madde metninden kaldırılarak, herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın Şehit ailesi, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarının bu haktan sorunsuz bir şekilde yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

 

 

 

                                                                                        Adı Soyadı 

                                                                                             İmza

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ:

 

 

 

LÜTFİ ELVAN
Karaman Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Adres :
Telefon : +90 (312) 420 53 66 +90 (312) 420 53 67
Faks : +90 (312) 420 53 68
E-Posta : lutfi.elvan@tbmm.gov.tr

 
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
Isparta Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili
Adres : A Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 55 82 +90 (312) 420 55 83
Faks : +90 (312) 420 69 50
E-Posta : sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr

 
AHMET ÖKSÜZKAYA
Kayseri Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Adres : B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 61 02 +90 (312) 420 61 03
Faks : +90 (312) 420 69 97
E-Posta : ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr

 
VEDAT DEMİRÖZ
Bitlis Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 5
Telefon : +90 (312) 420 61 52 +90 (312) 420 61 53
Faks : +90 (312) 420 69 45
E-Posta : vedat.demiroz@tbmm.gov.tr

 
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
Adana Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 15
Telefon : +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
Faks : +90 (312) 420 69 63
E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
Web : http://www.msukruerdinc.com
  Twitter

 
EKREM ÇELEBİ
Ağrı Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 7
Telefon : +90 (312) 420 59 56 +90 (312) 420 59 57
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : ekrem.celebi@tbmm.gov.tr

 
SADIK BADAK
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 63 62 +90 (312) 420 63 63
Faks : +90 (312) 420 69 63
E-Posta : badak@tbmm.gov.tr
Web : http://www.sbadak.com.tr

 
HÜSEYİN ŞAHİN
Bursa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 13
Telefon : +90 (312) 420 61 62 +90 (312) 420 61 63
Faks : +90 (312) 420 69 58
E-Posta : huseyin.sahin@tbmm.gov.tr

 
CAHİT BAĞCI
Çorum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 6
Telefon : +90 (312) 420 60 00 +90 (312) 420 60 01
Faks : +90 (312) 420 69 67
E-Posta : cahit.bagci@tbmm.gov.tr

 
MEHMET YÜKSEL
Denizli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 56 24 +90 (312) 420 56 25
Faks : +90 (312) 420 69 52
E-Posta : mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr

 
CENGİZ YAVİLİOĞLU
Erzurum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 60 74 +90 (312) 420 60 75
Faks : +90 (312) 420 69 98
E-Posta : cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr

 
SALİH KOCA
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 54 80 +90 (312) 420 54 81
Faks : +90 (312) 420 69 46
E-Posta : salih.koca@tbmm.gov.tr
Web : http://www.salihkoca.com

 
ABDULLAH NEJAT KOÇER
Gaziantep Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 63 26 +90 (312) 420 63 27
Faks : +90 (312) 420 69 54
E-Posta : anejatkocer@tbmm.gov.tr
Web : http://www.nejatkocer.com/

 
FERAMUZ ÜSTÜN
Gümüşhane Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 7
Telefon : +90 (312) 420 61 34 +90 (312) 420 61 35
Faks : +90 (312) 420 69 58
E-Posta : feramuz.ustun@tbmm.gov.tr

 
MEHMET MUŞ
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5
Telefon : +90 (312) 420 56 10 +90 (312) 420 56 11
Faks : +90 (312) 420 69 77
E-Posta : mehmet.mus@tbmm.gov.tr

 
İLKNUR DENİZLİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 59 12 +90 (312) 420 59 13
Faks : +90 (312) 420 69 46
E-Posta : ilknur.denizli@tbmm.gov.tr
Web : http://www.ilknurdenizli.com
  Facebook

 
AHMET ARSLAN
Kars Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 62 32 +90 (312) 420 62 33
Faks : +90 (312) 420 69 45
E-Posta : ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

 
MUZAFFER BAŞTOPÇU
Kocaeli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili
Adres : B Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 61 24 +90 (312) 420 61 25
Faks : +90 (312) 420 69 73
E-Posta : muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA BALOĞLU
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 (10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu Başkanvekili
Adres : A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 59 96 +90 (312) 420 59 97
Faks : +90 (312) 420 69 67
E-Posta : mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA ŞAHİN
Malatya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 63 84 +90 (312) 420 63 85
Faks : +90 (312) 420 69 98
E-Posta : mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr
Web : http://www.mustafasahin44.com

 
RECAİ BERBER
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 59 58 +90 (312) 420 59 59
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : recaiberber@tbmm.gov.tr

 
UĞUR AYDEMİR
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 63 02 +90 (312) 420 63 03
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : ugur.aydemir@tbmm.gov.tr

 
ALİ BOĞA
Muğla Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 61 84 +90 (312) 420 61 85
Faks : +90 (312) 420 69 59
E-Posta : aliboga@tbmm.gov.tr

 
ABDULKERİM GÖK
Şanlıurfa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 6
Telefon : +90 (312) 420 59 18 +90 (312) 420 59 19
Faks : +90 (312) 420 69 79
E-Posta : abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr
Web : http://www.abdulkerimgok.com/

 
ERTUĞRUL SOYSAL
Yozgat Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 63 72 +90 (312) 420 63 73
Faks : +90 (312) 420 69 97
E-Posta : ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr
Web : http://www.ertugrulsoysal.net

 
İZZET ÇETİN
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 62 68 +90 (312) 420 62 69
Faks : +90 (312) 420 69 49
E-Posta : izzet.cetin@tbmm.gov.tr

 
BÜLENT KUŞOĞLU
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 58 38 +90 (312) 420 58 39
Faks : +90 (312) 420 69 70
E-Posta : bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr

 
HALUK AHMET GÜMÜŞ
Balıkesir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 13
Telefon : +90 (312) 420 58 66 +90 (312) 420 58 67
Faks : +90 (312) 420 69 62
E-Posta : halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr

 
KAZIM KURT
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 64 24 +90 (312) 420 64 25
Faks : +90 (312) 420 69 81
E-Posta : kazim.kurt@tbmm.gov.tr

 
AYDIN AĞAN AYAYDIN
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 13
Telefon : +90 (312) 420 60 48 +90 (312) 420 60 49
Faks : +90 (312) 420 69 77
E-Posta : aydinayaydin@tbmm.gov.tr
Web : http://www.aydinayaydin.com
  Facebook Twitter

 
MÜSLİM SARI
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 62 80 +90 (312) 420 62 81
Faks : +90 (312) 420 69 75
E-Posta : muslim.sari@tbmm.gov.tr

 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 57 30 +90 (312) 420 57 31
Faks : +90 (312) 420 69 56
E-Posta : feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr

 
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 58 12 +90 (312) 420 58 13
Faks : +90 (312) 420 69 54
E-Posta : rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr

 
MUSA ÇAM
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks : +90 (312) 420 69 57
E-Posta : musa.cam@tbmm.gov.tr
Web : http://www.musacam.com
  Facebook Twitter

 
MEHMET GÜNAL
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 62 66 +90 (312) 420 62 67
Faks : +90 (312) 420 69 79
E-Posta : mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

 
MUSTAFA KALAYCI
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 56 58 +90 (312) 420 56 59
Faks : +90 (312) 420 69 51
E-Posta : mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr

 
ERKAN AKÇAY
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 63 22 +90 (312) 420 63 23
Faks : +90 (312) 420 69 96
E-Posta : erkan.akcay@tbmm.gov.tr
Web : http://www.erkanakcay.net
  Facebook

 
SÜMER ORAL
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 63 92 +90 (312) 420 63 93
Faks : +90 (312) 420 69 72
E-Posta : sumer.oral@tbmm.gov.tr

 

 

 
 
 
 
 
 
MUHALEFET PARTİLERİ BAŞKANLARI:
Kemal KILIÇDAROĞLU
İstanbul Milletvekili

 
Adres :
Telefon : +90 (312) 420 52 64 +90 (312) 420 52 65
Faks : +90 (312) 420 52 82
E-Posta : kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr
Web : http://www.kemalkilicdaroglu.com

Devlet BAHÇELİ
Osmaniye Milletvekili

 
Adres :
Telefon : +90 (312) 420 52 35 +90 (312) 420 52 36
Faks : +90 (312) 420 52 48
E-Posta : devlet.bahceli@tbmm.gov.tr

Yorumlar

Yorumlar