Yanlış Hesap SGK'dan Döner mi? | Gazi TV

Yanlış Hesap SGK’dan Döner mi?

Bu haber 05 Ocak 2014 - 19:43 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.
Yanlış Hesap SGK’dan Döner mi?

Değerli Gazimiz Sn. Murat KAYA’nın sitemize iletmiş olduğu bilgilendirme notunu sizler için yayımlıyoruz.

6495 sayılı torba yasanın 80 maddesine göre 5434 emekli sandığı kanununa 56 maddesine göre erbaş ve er ordu vazife malülleri  ile 64 maddesindeki harp malülleri ve 2330 sayılı yasaya tabi tüm vazife malüllerine %25 zam yapmıştır.

Sadece maaş zammı yapılmayan 5434 sayılı yasanın 45 maddesine tabi rütbeli personel kalmıştır. Fakat yine 5434 sayılı yasanın 64 maddesi son bendi  (Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağlanacak aylıkların hesabında; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 üncü maddesi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması halinde bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın % 80’i vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir.) yazıyor Buna göre harp malülü olması durumundaki maaş farkının %80 ninin eklenmesi gerektiği açıktır. Fakat Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı hala aradaki farkı yansıtmadığı gibi maaş farklarımızıda yatırmamıştır. Aradaki farkı yatırmadığı sürece kanuna muhalefet etmiş olur ve açık şekilde suç işler buradan bu yanlışın giderilmesini isteyerek belki gözden kaçmış olabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda vermiş olduğumuz örnekte bu yanlışı açıkça ortaya koymaktadır.

ÖRNEK: Askerlik görevini yaparken 06.09.2010 tarihinde vazife malulü olup, 07.08.2012 tarihinde vazife malullüğü talebinde bulunup, 02.09.2012 tarihinde de terhis edilen, Kurum Sağlık Kurulunca maluliyetinin 2. derece olduğuna karar verilen ortaokul mezunu bir ere, erlerin derece ve kademeleri öğrenim durumlarına göre tesbit edildiğinden intibakı 14/2 alınmak suretiyle 01.10.2012 tarihi itibariyle bağlanan aylığın hesabı;

Malullük Derecesi              :  2

Derece/Kademe              : l4 / 2

1)       İlk aşamada iştirakçilerde olduğu gibi vazife malullüğü aylığı hesaplanır,

2)       Gösterge Aylığı                  :              520     x        0,071589                           =  37,23

Taban Aylığı                               :              1000   x        0,95790                                     =  957,90

Emeklilik Tazminatı : (1500 + 8000)  x  0,071589 x  %40                = 272,04

Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık                                      1267,17

Aylık         =  1267,17x  %80      =   1013,74

2.DVMZ   =  1013,74    x  %50   =    506,87

                                                                                   1520,61.-TL (2.DVM Aylığı)

2) İkinci aşamada bir üst dereceden harp malullüğü aylığı hesaplanır,

Malullük Derecesi      :    2

Derece/Kademe          :    l3 / 2

Gösterge Aylığı                          :     535     x       0,071589                              =   38,30

Taban Aylığı                               :   1000   x        0,95790                                =  957,90

Emeklilik Tazminatı : (1500 + 8000)  x  0,071589 x  %40                = 272,04

          Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylık                                         1268,24

Aylık        =  1268,24  x  %80             =  1014,59

2.DVMZ  =  1014,59    x  %50             =  507,30

 2.DHMZ  =  950         x  0.071589      =   68,01

                           1589,90.-TL (2. DHM Aylığı)

3) 3 aşamada harp malullüğü aylığı ile vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın %80’i bulunur,

        1589,90– 1520,61  =   69,29

        69,29 x  %80          =   55,43.- TL (%80 fark)

 

4) bulunan %80’lik fark, iştirakçi vazife malullüğü aylığına ilave .520,61+  55,43  = 1576,04.-TL. ( 2.derece TSK vazife malullüğü aylığı )

Yorumlar

Yorumlar