Vazife Malulü Aylıklarına %25 Zam

Vazife Malulü Aylıklarına %25 Zam

15/08/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Vazife Malulü Aylıklarına %25 Zam

Yeni düzenleme ile genişletilen vazife malullüğünün kapsamı, aylık alanların yüzlerini güldürdü.

Vazife malullüğünün kapsamı genişletildi. Düzenlemeyle tüm vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanma imkânıgetirildi. Ayrıca görev aylığı ve vazife malullüğü aylığı anda alınabilecek. Vazife malullüğü aylığı bağlananların maaşı üst sınır aranmaksızın yüzde 25 artırılacak.

Son yasal düzenlemelerle vazife malullüğünün kapsamı ve hakları genişletildi. Vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmasıgörev aylığı ve vazife malullüğü aylığını aynı anda alabilmevazife malulü olan herkese faizsiz kredi ve istihdam hakkının verilmesi, özel eğitim kurumları da dahil tüm vazife malullerine eğitim yardımı hakkı gibi kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Yeni değişiklikler sonrası harp malulleri ve erbaş-erler ile 2330 Sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlara, ödenen aylıklarınherhangi bir üst sınır aranmaksızın yüzde 25 oranında artırımlı olarak ödenmesi sağlandı. Vazife maluliyetine neden olan olaya bakılmaksızın tüm vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanabilecek. Önceki düzenlemede sadece harp malulleri, 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında vefat edenlerin anne ve babaları şartsız aylık alma hakları vardı, diğer vazife malullerinin anne ve babalarının ise malul ve muhtaç olma şartını taşımaları koşulu vardı.

Toplu taşıma araçlarıyla ilgili ücretsiz seyahat hakkından aylık alanlar ile hayatta olanların aylık bağlanmayan eşleri ve belirli şartlarda çocukları ile anne ve babaları yararlanabilirken, şimdi ücretsiz seyahat hakkından tüm vazife malullerinin kendileri ve eşleriyle birlikte 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile anne ve babaları da yararlandırılacak. 25 yaşını doldurmuş olmakla birlikte halen yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı bulunanlar, bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakkını kullanabilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte görev aylığı ve vazife malullüğü aylığını aynı anda alabilme hakkı getirildi. Daha önce sadece 3713 Sayılı Kanun kapsamında olanlar görev aylığı ve vazife malullüğü aylığını aynı anda almaktaydı. Bu kanun kapsamının dışında vazife malullüğü aylığı alanlar çalışmaya başlamaları halinde vazife malullüğü aylıkları kesiliyordu.

Daha önce sadece erbaş ve erlerin vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra kamu görevlisi olarak geçen süreler için ikinci aylık alma hakkından, Harp Malullüğü, 2330 ve 3713 Sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra kamu görevlisi olarak çalışanların da yararlanmaları sağlandı. Aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları dikkate alınarak ikinci bir aylık bağlanabilmesi imkanı getirildi. Terörle mücadele yasası kapsamında malul olanların kendileri ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının sahip olduğu istihdam hakkı ile faizsiz konut kredisi hakkı, tüm vazife malulleri ile sivil şehit ve gazi olan vatandaşlara da verildi.

Ek ödeme ve eğitim/öğretim yardımı ödemelerinden vazife malullüğü kapsamı ayırt edilmeksizin tüm vazife malulleri yararlandırılacak. Bu kapsamda vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat edenlerin dul ve yetimleri ile vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf değiştirerek göreve devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları, göreve girmeleri nedeniyle kesilenler de ek ödeme ve eğitim öğretim yardımından yararlandırılacak. Ayrıca, özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar da eğitim/öğretim yardımı yapılacak çocuklar kapsamına alındı.
 

Yorumlar

Yorumlar