Vazife Malullerine Ortez ve Protez Muafiyeti Sağlanmalıdır | Gazi TV

Vazife Malullerine Ortez ve Protez Muafiyeti Sağlanmalıdır

Bu haber 30 Haziran 2013 - 0:36 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Vazife Malullerine Ortez ve Protez Muafiyeti Sağlanmalıdır

Terörle mücadele kanunu kapsamı dışındaki askerlerimiz ile polisimizin başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede vazife malulü olmaması durumunda ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ücretsiz alamadığını, katılım payı muafiyetlerinin olmadığını ve son yasa tasarısında Vazife Malullerine katkı payı muafiyetinin getirilmediğini biliyor muydunuz?

6353 sayılı yasa ile getirilen düzenlemede; 5510 s.k.’nun 73. maddesinde yapılan değişiklik ile;


“3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik yeni ürün talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.” hükmü getirilmiştir.

 

Başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan” ifadesi kaldırılarak tüm harp ve vazife malullerine bu hak şartsız olarak verilmelidir. Ordu ve Polis Vazife Malullerine her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin ücretsiz verileceği yasal düzenleme zaruridir. Görev Şehit yakınları ve görev Malullerinden sağlık katılım payları kaldırılmalıdır. Bu kardeşlerimiz vatan için kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler. Bugün git protezini cebinden al demek hiçbir hakkaniyet kaidesi ile ifade edilemez.

Yorumlar

Yorumlar