Vatan Ve Bayrak

Vatan Ve Bayrak

12/02/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Vatan Ve Bayrak

Gazi E. J. Astsb. Hüseyin Hüsnü ÇINAR’ın son gündeme ilişkin kaleme aldığı yazısını sizler için yayımlıyoruz.

 

Dünya tarihine Ordu-Millet olarak yön veren Türkler, hâkim oldukları topraklarda; çeşitli dinden, soydan ve kültürden insanları barış içerisinde ve son derece adil olarak idare etmişlerdir. Tarih boyunca, bağımsızlık ve hürriyet savaşları ile yaşadıkları topraklara kanlarını ve canlarını vererek sahip oldukları toprakları Vatan haline getirmişlerdir. Sahip oldukları vatan topraklarına yönelen düşmanlarla savaştan hep başarıyla ve galip çıkmışlardır. Ordu-Millet anlayışını aksettiren en önemli unsurlardan bir tanesi de “şehitlik” ve “gazilik” anlayışıdır. İnancımız gereği şehitlik en yüce değerdir, en büyük rütbedir. Atatürk, Türk milletinin bu tarihi “ordu-millet bütünleşmesini” devamlı olarak vurgulamıştır. Atatürk’e göre; “Türk ordusu, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir…” 


Yüce Allah Kuran’ı Kerim, Al-i İmran Suresi 169. Ayetinde; “Allah yolunda öldürülenleri, ölüler saymayın! Onlar Rablerinin katında diridirler…” buyurmaktadır. 


Yine inancımız gereği ibadetlerimizi yerine getirmemiz için hür ve bağımsız olmamız gerekmektedir. O halde vatan için, bayrak için mücadele etmek ve savaşmak da ibadettir. Hür ve bağımsız olmadığımız takdirde, bağımlı olduğumuz ulus veya ulusların kendi inançlarını bize dikte edecekleri de göz ardı edilemez. Bu yüzdendir ki Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, yurdumuzu işgal etmiş olan emperyalistlere bağımlı olurduk, sonuçta inancımızı dahi yaşayamazdık. 


Türk milleti böylece kutsal askerlik mesleğini ve askerlik hizmetini en yüce mertebeye yerleştirmiştir. Bu yüzden askerlik mesleğine “Peygamber Ocağı” denilmiştir. Mehmetçik, askere giderken ve savaşırken böyle bir kutsal mertebeye ulaşmak duygu ve düşüncesi içinde hareket etmektedir. Kültürümüzde Allah’a kurban edilecek koça, yeni evlenen geline ve bir de Vatan’a kurban olsun diye askere giden Mehmetçiklere kına yakılır. İşte bu nedenle Mehmetçikler askere giderken düğüne gider gibi uğurlanır. Bütün bunlardan dolayıdır ki Vatan Türkler için kutsaldır! Bayrak kutsaldır! Devlet ve Millet birliği-dirliği ile bağımsızlık ve hürriyet kavramları “Vatan” ve “Bayrak” ile sembolleşmiştir. Bu nedenledir ki hiçbir Türk evladı vatanına el uzatılmasına ve bölünmesine asla izin vermez. Bağımsızlık için, bayrak ve vatan için gerekirse severek ölüme atılır. Ölürse şehit, kalırsa gazi olacağı inancını kendisine ilke edinmiş ve buna iman etmiştir. Bu millet böyle yaratılmıştır, bu durum Türk Milletinin fıtratında-genlerinde mevcuttur. 

 

Hiç kimse Türk Milletini hor göremez ve aşağılayamaz. Kutsal değerlerine, tarihi geçmişine hiç kimse dil ve el uzatamaz. Buna cüret edenler, tarih boyunca gerekli derslerini almışlardır, bugün de yarın da alacaklardır. 


Son zamanlarda sözde milletvekili pozisyonunda bulunan terör uzantısı bazı kişiler, Türk Milleti aleyhinde sözler sarf etme cüretini göstermektedirler. Bu sözleri sarf edenler, öncelikle mensup oldukları “geçmişe” bakmalıdır. Dikkatle baktıkları takdirde kendi geçmişlerinin; tarihte hiç bir varlık göstermediklerini göreceklerdir. 


Emperyalistler, onların işbirlikçisi gafiller ve hainler, Türk Milletini hor görmeye ve aşağılamaya çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmesini hayal veya arzu edenler; er geç Türk Milletinden hak ettikleri tokadı yiyecek ve cezalarını çekeceklerdir. 


Şehitlerimiz ve Gazilerimiz şahitlerimizdir…  

Hüseyin Hüsnü ÇINAR

 

Gazi E. J. Astsb.


Yorumlar

Yorumlar