Uygulama yönetmeliği uygulamada nasıl?

Uygulama yönetmeliği uygulamada nasıl?

12/12/2012 0 Yazar: Gaziler Net
Uygulama yönetmeliği uygulamada nasıl?

Uygulama yönetmeliği ile ilgili gelen sorular çerçevesinde bazı hususlar önem arz ettiğinden yeni bir yazı kaleme almak istedim.

 

Uygulama yönetmeliği çerçevesinde iş hakkının kullanımı için daha önceden 15 yıllık süreyi geçirmesi nedeni ile başvuru yapamayan hak sahibi kardeşlerimiz 6353 sayılı yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde iş hakkından yararlanmak için başvuru yapabileceklerdir. Örneğin iş hakkını çocuğu için bekleten ve ilerleyen zaman diliminde bu düşüncesinden vazgeçen Gazi kardeşlerimiz ya da çeşitli nedenlerle 15 yıllık süreyi geçirdiği için iş hakkını kullanamayan Şehit yakınları 5 yıl içerisinde başvuru yaptıkları taktirde bu haktan yararlanabileceklerdir.


Şehidin kardeşleri memurluk yaş haddi üzerinde iseler (65 yaş), kamuda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel olarak istihdam edildiler ise ya da zihinsel engellilik durumu, sabıka durumu veya okuryazarlığı yok ise bu haktan Şehidin yetimi lehine feragat edebilirler. Bunun dışında feragat edebilme imkanı bulunmamaktadır. Aynı durum tersi yönde bir feragat işleminde de geçerlidir. Yani hak sahibi Şehidin eşi yada Çocuklarının amcaları lehine feragatte bulunabilmeleri içinde yukarıda bahsettiğimiz hususların olması gerekiyor.  


Uygulama yönetmeliğinin çizdiği sınırlar dışında farklı feragat durumları ile rızaya dayalı olarak bir hak kullandırımı söz konusu değildir.

 

Hak sahibi kişiler arasından kimin iş hakkını kullanacağı konusunda objektif kriterler belirlenmemiş olduğundan bu hususta yönetmelik ile aile içi mutabakata öncelik verilmiştir. Aile hak sahibinin belirlenmesinde sorun yaşar ya da uyuşmazlık çıkarsa nihai karar hak sahibi tespit komisyonu tarafından veriIecektir. Tabi bu noktada Hak sahibi tespit komisyonunun eğitim, yaş, gelir durumu gibi hususların yanında anne ve babanın görüşlerini de dikkate alacağını düşünüyorum.


 Genel olarak uygulama yönetmeliğini değerlendirdiğimizde yaş sınırının 65 yaş gibi oldukça yüksek bir limitte olması, emeklilerin feragat hakkına sahip olmaması ile çalışamayacak derecede engelli olanların durumlarının dikkate alınmaması nedenleri ile bu hakkın kullanımında bir çok Şehit ailesinin mağdur olacağını düşünüyorum. Ayrıca hak sahibi tespit komisyonlarının iş hakkı uyuşmazlıklarında karar verirken dikkate alacakları objektif kriterlerin konulmamış olması bu hususta da verilecek kararların kabul edilebilirlik derecesini düşürebilecektir. Ayrıca Şehit yetimlerine iş hakkından feragat verilmesinde tam bir serbesti tanınarak Şehit yetimlerine sahip çıkılması gerekirdi. 


Uygulama yönetmeliğinde eksik kalan hususların yakın zamanda çözümlenmesi dileğiyle…

 

 

Hamit YILDIZ

Gazi J. Ütğm.

Gazihaber.com

Yorumlar

Yorumlar