Tüzük ya da Genelge Kanuna Aykırı Olamaz | Gazi TV

SON DAKİKA

Tüzük ya da Genelge Kanuna Aykırı Olamaz

Bu haber 02 Eylül 2012 - 20:58 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Tüzük ya da Genelge Kanuna Aykırı Olamaz

Değerli arkadaşlar, sosyal medyada şu an İçişleri Bakanlığının en son kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgesi Şehit Aileleri, Gaziler ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından eleştirilmektedir. Eleştirilen nokta cenaze törenlerinde tabutu Türk bayrağına sarılacakların sadece Bayrak Tüzüğü 21. Maddede geçen kişiler olabileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tüzükte belirtilmemiş olsa bile “Türk Bayrağı Kanunu” açık ve net olarak Şehit Naaşlarına Türk bayrağının örtülebileceğini belirtmektedir. Dolayısı ile tüzük veya genelge hukuki metinler normlar hiyerarşisine göre kanunlara aykırı olamazlar. Ayrıca genelgeye baktığımızda Türk Bayrağı Kanunun 6. maddesi de belirtilmiştir. Bu maddenin açılımına bakmadan yapılan yorumlar yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecektir.

   İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlık  Merkez  Birimleri, Bakanlık  Bağlı KuruluşIarı ile 8l İlin valiliğine gereği yapılmak üzere gönderilen Genelgenin ilgili maddesinde;

   “Cenaze  Törenlerinde  Tabutlara  Bayrak Örtülmesi

   2893  sayılı  Türk Bayrağı  Kanununun  6 ncı ve Türk Bayrağı  Tüzüğünün  21 inci maddesinde  kimlerin tabutlarına  baYrak  örtüleceği  belirtilmiş  olmasrna rağmen  bu konuda  bazı mevzuat dışı  uygulamaların  devam  ettiği gözlenmektedir.  Tüzüğün 21 inci maddesinde  sayılanlar  dışındaki  kişilerin  tabutlarına  Türk  Bayrağı  örtülmesi, aynı Tüzüğün 39 uncu maddesi  gereği yetkili  makamlarca  önlenecek  ve Türk Bayrağı  Kanununun  8 inci maddesinin  2 inci fikrası  gereğince  haklarında  yasal işlem yapılacaktır.” denilmektedir.

Bayrak Tüzüğünün 21. Maddesine baktığımızda;

 

   “Madde 21 – Bayrak, açılış törenlerinde Atatürk heykellerine, yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

    Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil personel dışındaki mensuplarının, bunların emeklilerinin, 18 inci madde hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan kamu görevlilerinin, bu görevleri daha önce yapmış olanlarla aşağıda yazılı kimselerin cenaze törenlerinde tabutlarına Bayrak örtülebilir :

 

 

    A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar,

    B) Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar,

    C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar,

    D) Gaziler,

    E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri,

    F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri,

    G) Hakim ve savcılarla emeklileri,

    H) Yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri,

    İ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar,

    J) Devlet sanatçıları,

    K) Devlet madalyası sahipleri,

    L) Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    M) Emniyet mensupları ve emeklileri,

    N) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış sporcular,

    O) Resmi okul müdürleri,

    P) Basın şeref kartı sahipleri,

    R) İşçi ve İşveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    S) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    T) Bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları,

    Ancak, Devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların tabutlarına, affedilmiş olsalar bile, Bayrak örtülemez.” denilmektedir.

 

     Dolayısı ile yukarıda sayılanlar içerisinde “Şehit Cenazeleri”nin olmadığı görülmektedir. Ancak birazdan açıklayacağımız kanuni metine baktığımızda Şehit cenazelerine Türk Bayrağı örtülmesini kanun metninin öngördüğünü ve diğer cenazesine Türk Bayrağı örtüleceklerin tüzükle belirlenmesi gerektiği ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

 

     Bu konuda uygulamada normlar hiyerarşisinde tüzük ve genelgenin üzerinde yer alan kanun asıl temel metindir. 2893 sayılı Türk Bayrağı kanunu Madde 6 hükmüne baktığımızda;

 

             Bayrağın Örtülebileceği Yerler

“Madde 6 – Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

 

Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.”

 

Kısaca belirtmek gerekirse; kanun koyucu Şehit cenazeleri ile Cumhurbaşkanı naaşlarının Türk bayrağı ile örtülmesini kanuni düzenleme ile, diğer Türk Bayrağı örtülecekleri de tüzük ile belirlenmesini salık vermiştir. Kaldı ki, tüzüğün 21. maddesinde “Cumhurbaşkanı” da sayılmamaktadır.

 

Yukarıda da görüleceği üzere bahse konu genelgeye ilişkin şu an sosyal medyada var olan tartışmaların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu değerlendiriyorum. İçişleri Bakanlığının Genelgesinde “2893  sayılı  Türk Bayrağı  Kanununun  6 ncı ve Türk Bayrağı  Tüzüğünün  21 inci maddesinde  kimlerin tabutlarına  bayrak  örtüleceği  belirtilmiş  olmasrna rağmen” ifadesinde de görüleceği üzere sadece tüzüğün 21. maddesine bakmak yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecektir. Ayrıca basında yer alan haberlerde “Türk Bayrağı Kanununun 6. maddesi” ifadesinin bulunmuyor olması düşündürücüdür. İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelgenin orjinal halini görmek için tıklayınız>>>

 

Saygılarımla,


Hamit YILDIZ

Gazi J. Ütğm.

Gazihaber.com


Yorumlar

Yorumlar