Tüzüğe Aykırı Kararı Genel Merkez Sehven Almış

Tüzüğe Aykırı Kararı Genel Merkez Sehven Almış

02/11/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Tüzüğe Aykırı Kararı Genel Merkez Sehven Almış

Genel Merkeze önerimiz herhangi bir karar almadan önce tüzükte yazan maddeleri doğru okuyup analiz etmeleri yönündedir. Tüzüğe aykırı sehven karar alınması, tüzüğe hakim olduklarını her fırsatta dile getiren bir Genel Merkeze yakışmamaktadır. Genel Merkez tarafından tüzükle ilgili bilgi talep edilmesi halinde ücretsiz danışmanlık hizmeti tarafımızca verilecek olup, Disiplin Kurulu Başkanımız ve değerli Gazimiz Sn. Alparslan HÜYÜK halen görevinin başındadır….

Daha önceden sitemizden Genel Merkez tarafından Disiplin Kurulu Başkanı Sn. Alpaslan HÜYÜK ile ilgili alınan karara istinaden “Genel Merkezden Bir Garip İşlem Daha” başlığı ile haber yapmıştık. Daha önce yaptığımız haberimize bu linkten ulaşabilirsiniz>>>Tüzüğe oldukça hakim olduğunu her fırsatta dile getirenlerin, tüzüğün 39. Maddesi “b” fıkrasında “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir.” hükmü olmasına rağmen “hakkınızdaki işlemler Etimesgut Şube Disiplin Kurulu tarafından yürütülecektir.” şeklinde trajikomik bir yazı yazılması ve yönetim kurulunun bu yönde karar almasının düşündürücü olduğunu dile getirmiştik.Disiplin Kurulu Başkanımız ve değerli Gazimiz Sn. Alparslan HÜYÜK bu hususta tüzüğe aykırı karar alındığından hareketle Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmiş, neticesinde İl Dernekler Müdürlüğü konuyu Genel Merkeze yazı ile sormuş, Genel Merkez tarafından oldukça dikkat çekici şu yanıt verilmiştir;“Derneğimiz üyesi Alparslan HÜYÜK aynı dilekçeyi derneğimize de vermiş olup, SEHVEN ALINAN KARAR DÜZELTİLEREK kendisine bilgi verilmiştir.”Genel Merkeze önerimiz herhangi bir karar almadan önce tüzükte yazan maddeleri doğru okuyup analiz etmeleri yönündedir. Tüzüğe aykırı sehven karar almak tüzüğe hakim olduklarını her fırsatta dile getiren Genel Merkeze yakışmamaktadır. Genel Merkez tarafından tüzükle ilgili bilgi talep edilmesi halinde ücretsiz danışmanlık hizmeti tarafımızca verilecektir.

 


Disiplin Kurulu Başkanı Sn. Alparslan HÜYÜK’ün dernek tüzüğünün 39. maddesi “b” fıkrası hükmüne göre halen Genel Merkez Disiplin Kuruluna da halen sevk edilmemiş ve herhangi bir işlem yapılmamış olması da oldukça düşündürücüdür.

 


Yazışma süreci ile Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden gönderilen yazı aşağıda sunulmuş olup, Disiplin Kurulu Başkanımız ve değerli Gazimiz Sn. Alparslan HÜYÜK halen faal olarak görevine devam etmektedir. 

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


 

 

GENEL MERKEZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI:

 

 

 

 

 

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI SN. ALPARSLAN HÜYÜK TARAFINDAN ANKARA VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN DİLEKÇE:

 

İLGİ     : Genel Başkanlığın 05 Ağustos 2013 tarih ve sayı.5000(06.26.016)444 sayılı yazısı.

1. 2012 yılında yapılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu asil üyesi olarak seçildim. Yapılan ilk disiplin kurulu toplantısında disiplin kurul başkanı olarak göreve başladım.

2. Yazılı ve sözlü olarak şahsımı defalarca ikaz etmesine  rağmen sözde tutum ve davranışlarımda değişiklik olmaması iddiası ile Dernek Tüzüğünün 37/b,c,ç  gereğince disipline sevk edildiğimi ve yine dernek tüzüğünün 39/b gereğince istifa etmiş sayıldığımı bu nedenle hakkımdaki disiplin işleminin üyesi bulunduğum Etimesgut Şubesi Disiplin Kurulunca yürütüleceğini ilgi (b) yazı ile tarafıma bildirmiştir.

3. Dernek Tüzüğünün 39/b maddesinde “ Şikâyet edilen şahıs, Genel Merkez Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinden birisi ise, bu takdirde olay Genel Yönetim Kurulu tarafından doğruca Genel merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilir.(Şikâyet edilen şahıs Genel Merkez Disiplin Kurulu mensubu ise, O Şahıs muvakkaten müstafi addolunur ve yerine yedeklerden sırası gelen alınır.)” denildiğinden hakkımda disiplin suçu işlediğim iddiası var ise yapılması gereken Yönetim kurulu toplanarak karar alınmalı ve tüzüğün 39/b gereğince Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmelidir. Yetkisi olmayan Etimesgut Şubesi Disiplin Kuruluna sevkim hukuksuzdur ve tüzüğün ihlalidir. Ayrıca hakkımda Genel Merkez Disiplin Kurulunca karar verilene kadar kuruldaki görevim askıya alınarak yerime Disiplin Kurulu 1. Yedeği çağrılmalıdır. Hakkımda suç unsuruna rastlanılması durumunda tüzükte belirtilen cezalandırmalardan biri verilir ise verilen cezanın durumuna göre yerime çağrılan 1.yedek üyenin görevi devam eder yada biter. Tüzükte belirtilen “muvakkaten müstafi” kelimesinin anlamı hakkındaki disiplin kurulu sonuçlanana kadar görevin askıya alınması demektir İlgi yazıda belirtildiği  gibi istifa etmiş anlamı taşımamaktadır. Denildiği gibi olsa idi Genel Başkanın istediği herkes suçlu suçsuz olarak değerlendirilmeden direk istifa ederek kuruldan ayrılmış sayılması hem mantıksız hem de hukuka ve tüzüğe aykırı olacaktır. Suçu ispatlanana kadar her kişi suçsuz ve masumdur.

 

4. Bu nedenle Genel Başkanlığın ilgi yazısına istinaden alınan ve alınacak kararların Dernekler kanununa ve Dernek Tüzüğümüze uygun olup olmadığının incelenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 

                                                                                               Alparslan HÜYÜK

                                                                                               Malul Gazi

                                                                                               Genel Merkez Disiplin

                                                                                               Kurulu Başkanı

EKİ                             :

1 Adet ilgi yazı fotokopisi

 

 

İLETİŞİM                    :

 

 

 

DİLEKÇEYE İSTİNADEN ANKARA VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNCE GÖNDERİLEN CEVABİ YAZI VE EKİ:

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar