Terör Mağdurlarında Aylık Bağlanma Şartı

Terör Mağdurlarında Aylık Bağlanma Şartı

12/08/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Terör Mağdurlarında Aylık Bağlanma Şartı

6495 sayılı yasa ile terör mağduru sivillere de iş hakkı getirilmesi planlanmıştır. Yasada bu haktan yararlanabilmek için “aylık bağlanmış olmak” şartı ön koşul olarak yer almaktadır.

6495 sayılı yasa ile 3713 s.k.’nın iş hakkını düzenleyen ek-1 maddesinde değişiklik yapılmak sureti ile terör mağdurlarına da 1 iş hakkı verilmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak yasada yer alan hükme baktığımızda; “5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar” ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Bu itibar ile aylık bağlanmış olmanın iş hakkının kullanımında olmazsa olmaz şartlardan birisi olduğu karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile iş hakkından yararlanmak isteyen terör mağduru sivillerin aylık bağlanması için gerekli müracaatları yapmaları gerekmektedir.


Terör mağdurlarının aylık bağlanması için geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6353 sayılı yasa ile 5233 sayılı yasada yapılan değişiklikte; “Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.” hükmü getirilerek aylık bağlanması için ikamet ettikleri ilin Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bir terör mağduru kardeşimizden aldığımız bilgiye göre, Valiliğe müracaatlarında başvuru sahiplerine verilecek formun doldurularak, 5233 sayılı yasaya istinaden daha önceden alınan tazminata ilişkin komisyon kararı, vukuatlı nüfus kayır örneği, olay tutanakları ile adli sicil belgesinin teslim edilmesi aylık bağlanmasına ilişkin herhangi bir problem yok ise 2 ay içerisinde aylık bağlandığı bilgisi iletilmiştir. Terör mağduriyeti kapsamında aylık bağlamasını müteakip iş hakkından sorunsuz bir şekilde yararlanılabilecektir.


Yorumlar

Yorumlar