Terör Mağdurları İle İlgili Düzenleme | Gazi TV

Terör Mağdurları İle İlgili Düzenleme

Bu haber 30 Haziran 2013 - 0:16 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Terör Mağdurları İle İlgili Düzenleme

Yasa tasarısının 65. maddesine göre; maluliyet oranı %40’ın altında olanlara maaş bağlanmaması planlanmaktadır. Bunun yanında bir önceki düzenlemede 16 yaşından büyüklr için tespit edilen net asgari ücrete göre maaş bağlanması hüküm altına alınmışken yeni düzenlemede 9500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakama göre maaş belirlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca maaş bağlanılmasında muhtaçlık şartı kaldırılarak başka mevzuata göre maaş bağlanmış olması durumunda da aylık bağlanılabilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda, yasa tasarısının 65. maddesi ile; çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilen terör mağdurlarının %40’ın altında maluliyet oranlarının olması durumunda taraflarına maaş bağlanmayacağı, terör mağduru maaşlarında artış sağlandığı ile maaş bağlamada muhtaçlık şartının kaldırıldığı sonucunu çıkarabiliriz.

 

Yasa tasarısının iş hakkını düzenleyen 43. maddesine baktığımızda yalnızca “aylık bağlanan terör mağdurlarına” iş hakkının verilmesinin planlandığınu görmekteyiz.

 


TERÖR MAĞDURLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN YER ALDIĞI YASA TASARISI MADDESİ AŞAĞIDADIR;

 

 MADDE 65- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı;a)         Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında,b)         9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni tutarında,c)         9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı tutarında,ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında aylık bağlanır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.

 

Ancak, ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz. Çalışma gücü kayıpları nedeniyle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylık bağlanmamış olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerin önceden tespit edilmiş malullük oranlarına göre hak kazanabilecekleri ya da almakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine birinci fıkranın (ç) bendine göre intikal ettirilir.”


 

Yorumlar

Yorumlar