Tayin Sorunu | Gazi TV

Tayin Sorunu

Bu haber 31 Mayıs 2013 - 10:37 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Tayin Sorunu

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin tayin taleplerinin öncelikle yerine getirileceğine dair hüküm bulunmasına rağmen maalesef aynı yönetmelikte ye alan “kadro imkanları dahilinde” ifadesi nedeni ile tayin kararı idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Bunun yanında Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğe baktığımızda “özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile” ifadesi nedeni ile Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerde görev alan Şehit ya da Gazi yakınlarının tayin taleplerinde bu yönetmelik geçerli olmamaktadır. Tayin taleplerinde yaşanılan bu tarz sıkıntıların çözümü için özel kanunlarda da düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre;

Madde 2- Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Ek Madde 2 – (Ek :7/3/2007-2007/11837 B.K.K.)

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

 

Yorumlar

Yorumlar