Tasarıdaki 14 ve 15. Madde Düzeltilmelidir | Gazi TV

SON DAKİKA

Tasarıdaki 14 ve 15. Madde Düzeltilmelidir

Bu haber 29 Mart 2012 - 11:30 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Tasarıdaki 14 ve 15. Madde Düzeltilmelidir

Gazinin maluliyeti sürekliyse SGK yeniden kontrol muayenesi istememelidir.

     Aşağıdaki kanun tasarısına göre gazimiz isteği dahilinde maluliyet derecesinin tespitini isteyebilecek. Bu güzel bir uygulama.

     Ancak malul olmuş gazinin maluliyetinin sürekliliğine karar verilmişse neden kanun tasarısının 14 ve 15. maddelerine neden “ Sosyal Güvenlik Kurumunca da yeniden kontrol muayenesi istenebilir”  maddesi ekleniyor ? 

     Devlet büyüklerimizden isteğimiz tasarının meclise sevkedileceği şu günlerde 14. ve 15 maddelerdeki ” Sosyal Güvenlik Kurumunca da yeniden kontrol muayenesi istenebilir” metninin çıkartılması ve  “maluliyeti sürekli olanlardan tekrar rapor istenmemesi” konusunda tasarıya ek bir maddenin eklenmesidir.


_____________________________________________________________________________________________________

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN HAKLARIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 14- (1) 5510 sayılı Kanunun Geçici 4’ncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

 

“5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna kurum sağlık kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı kanunun 40’ncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini kurumdan isteyebilir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca da yeniden kontrol muayenesi istenebilir.


MADDE 15- (1) 5510 sayılı Kanunun Geçici 18’nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Bu madde kapsamına giren ve malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen geçici ve gönüllü köy korucuları ile 2330 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (c) ve (f) bentlerinde belirtilenler 442 sayılı Kanunda öngörülen yaş hadlerine kadar, er ve erbaşlar askerlik çağı dışına çıktığı tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca da yeniden kontrol muayenesi istenebilir.”

Yorumlar

Yorumlar