Talepler MHP Milletvekillerine İletildi | Gazi TV

Talepler MHP Milletvekillerine İletildi

Bu haber 02 Şubat 2013 - 13:56 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Talepler MHP Milletvekillerine İletildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gazimiz Sn. Mehmet ÇELİK ve beraberindeki heyet MHP Milletvekilleri Sn. Mustafa KALAYCI ile Sn. Enver ERDEM’i makamında ziyaret ederek Şehit aileleri, Tüm Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin talep ve sorunlarını ilettiler. Dosya metni aşağıda sunulmuştur.

 

GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANLIĞIŞehit Aileleri, Gaziler  ve  Ordu Vazife Malullerine  Yönelik Sorun ve Taleplere İlişkin Bilgilendirme Dosyası


Gaziantep – 2013


                                                    GENEL AÇIKLAMA;

Son yapılan yasa düzenlemesinde de; Terör Gazileri, Kıbrıs ve Kore Gazileri ile Ordu Vazife Malulleri için yine kayda değer bir gelişme maalesef bulunmamaktadır.Bu yasada Şehit Ailelerimiz açısından yapılan iyileştirmeler olumlu sonuçlanmıştır. 2. İş hakkı  verilmiştir. Şehit Ailesi maaşlarında Bir nebze bir artış gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler bizleri mutlu etmiştir.Gazilerin ve Şehit Ailelerinin “Devlet Övünç Madalyası” verilenlere şeref aylığı bağlanması talepleri görmezden gelinmiştir.Kıbrıs ve Kore Gazilerimiz bu yasa çalışmasında yok sayılmıştır. Soruyorum size onlar da bu ülkenin Gazisi değil mi?Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmeyen Ordu Vazife Malullerimiz ile Ordu Vazife Şehitlerimiz ve yetimleri için maalesef hiçbir çözüm üretilmemiştir. Görevini icra ederken yaralanarak sakatlanan veya  hayatını kaybeden Ordu Vazife Malulleri ve Aileleri 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında değilse yokluğa ve sefalete terk edilmekte, açlık sınırında bir maaş bağlanarak kaderleri ile baş başa bırakılmaktadırlar. Ve şu an tek beklentileri başlarını sokacakları bir ev alabilmek için “Faizsiz Konut Kredisi” hakkı ile en azından “ iş hakkı” nın da kendilerine tanınmasıdır.Bu noktada Ordu Vazife Malulü Şehitlerin yetimleri isyan etmektedir. O yetimlerin babaları da bu vatan için vatani görevlerini yada ordudaki hizmetlerini icra ederken Şehit olmadılar mı? Hatta Şehit törenleri düzenlenmedi mi? Bu yetimler kime emanet? Bu vatan için hayatını kaybeden ordu görevlileri ile polis Şehitlerimizin yetimlerine Sosyal Devlet ilkesi gereğince en azından 1 iş hakkı verilmesi gerekmez mi?Burada ayrım olarak algılanmasını istemem ama “Polis Vazife Malulleri” için bu yasa ile “Faizsiz Konut Kredisi” verilirken “Ordu Vazife Malulleri” nin kapsam dışında tutulması hangi gerekçe ile izah edilebilir?Ayrıca Şehit Aileleri, Gazilerimiz ve Ordu Vazife Malullerimizin mevcut talepleri Maliye Bakanı tarafından kaynak yetersizliği ileri sürülerek tasarıdan çıkarılmış durumda. 6123 terör mağduruna kaynak bulunurken genç yaşta orduya katılan ve askeri hizmet nedeni ile sakat kalan, uzuvlarını kaybeden Ordu Vazife Malulleri için neden kaynak bulunamıyor?Bu kapsamda kahramanlara vefa borcunun somutlaşmış bir ifadesi olarak Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malullerinin büyük önem arz eden Talep ve Beklentileri Aşağıda Sunulmuştur;


1 – Ordu Görev Şehitleri ile görev malullerine kamuda iş hakkı ve faizsiz konut kredisi hakları tanınmalıdır. Afyon patlamasında Şehit olan askerlerimizin aileleri yanında malul olanlar da unutulmamalı, görev Şehitleri ve görev malulleri birlikte değerlendirilmelidir. Yine serbest seyahat kartı hakkından da tıpkı malul Gazilerde olduğu gibi yararlanabilmelidirler.


2- Ordu Vazife Malullerine her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin ücretsiz verileceği yasal düzenleme zaruridir. Bu kardeşlerimiz vatan için kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler. Bugün protezi git cebinden al demek hiçbir hakkaniyet kaidesi ile ifade edilemez.


3- Şehit ailelerinin iş hakkında mevcut olan feragat sorunu derhal çözümlenmelidir. İş hakkını kullanmak istemeyen ve feragat etmek isteyen birisine sen hak sahibisin illaki sen kullanacaksın demek oldukça düşündürücüdür. Feragat hakkı şartsız verilmelidir. Eğer farklı nedenlerle bu düzenleme gerçekleştirilmeyecek ise bütün Şehit yetimlerinin tamamına (Görev Şehit Yetimleri dahil)  kamuda iş hakkı verilmelidir.


4- Malul Sayılmayan Gaziler için de ‘Gazi’ ibareli serbest seyahat kartı hakkı tanınmalıdır. 


5- Öğrenim ve tütün ikramiyesi tutarları arttırılmalıdır.


6- Devlet Övünç Madalyası verilenlere “Madalya Maaşı” verilmelidir. (Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve Malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında Şeref Aylığı adı altında ek aylık ödemesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye Şeref Aylığı ödenmekte olup Devlet Ödünç Madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiş şehit yakını ve Malul gazilerimize de ‘‘Madalya Maaşı’’ verilmelidir.)


7- Görev Şehit Yakınları ve Vazife Malullerinde sağlık katılım payları kaldırılmalıdır.


8- Sakatlık derecesine bakılmaksızın Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerinin 15 yılda emekli olabilmeleri sağlanmalıdır.


9- Emsal Maaş alamayan Kıbrıs/Kore Gazileri ve Ordu Vazife Malulleri ile Emniyet Vazife Malullerinin maaşlarına seyyanen zam yapılmalıdır.


10- Bedelli askerlikten elde edilen gelirden camianın genel beklentisine cevaben belirlenecek bir ödeneğin Şehit aileleri, Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerine eşit bir şekilde sosyal yardım kapsamında ödenmesi. 


11- Önceki düzenlemede unutulan ve adlarından hiç bahsedilmeyen Kıbrıs ve Kore Gazilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca Kıbrıs ve Kore Gazisi çocuklarına da ücretsiz seyahat kartı hakkı tanınmalıdır.


12- Er Gazilerin maaşı asgari uzman çavuş seviyesine endekslenmelidir.13- Ordu/Emniyet Vazife Malulleri ile Ordu/Emniyet Vazife Şehitleri ailelerine hem maddi sorunların üstesinden gelebilmeleri, hem de sosyal yaşamdan kopmamaları için iş hakkı verilememesi durumunda, en azında iş kanununda değişikliğe gidilerek zorunlu çalıştırılması gereken işçiler içerisine Ordu ve Emniyet Vazife Malulleri de dahil edilmelidir.


14- Ordu Vazife Malulleri ile Gazilere ve şehit ailelerine de yönelik araç alımlarında sakatlık oranlarına bakılmaksızın bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır.


15- Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmak sureti ile Ordu/Emniyet Vazife Malulleri çocukları ile görev Şehidi yetimlerinin de ücretsiz öğrenim görecek kişiler içerisine dahil edilmesi.


16 – Özel öğretim kurumlarından yararlanmada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kurumlar kontenjanımız doldu diyebilmekte ve yönetmeliğe aykırı işlem tesis edebilmektedir. Bu çerçevede yönetmeliğe aykırı davranışın yaptırımı olmadığından sorun çözümlenememektedir. Yönetmelikte değişiklik yapılarak kontenjandan “başvuru olması halinde” şehit aileleri ve gazi çocuklarının ve bu haktan yararlanamayan Ordu vazife malullerinin de“derhal” yararlandırılması gerektiği, yapılmadığı takdirde cezai şart hükmünün uygulanacağı belirtilmelidir. Bu konuda maalesef bir boşluk bulunmaktadır.


17 – Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malullerinin sorunlarını iletebilecekleri tıpkı BİMER gibi çalışacak bir “Şehit Gazi İletişim Merkezi” kurulması ve İllerde yer alan Şehit Gazi İşlem Müdürlüklerinin sorunların çözümünde aktif bir hale getirilmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca Şehit Gazi İşlem Müdürlüklerinde istihdam edilecek personelin kadro imkanları dahilinde Şehit ailesi ve Gazilerden teşkil edilmesi.


18 – Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinden (tatil kamplarından vs.) kendi kurum personeline uyguladıkları ücret tarifesi üzerinden Şehit aileleri ve Gaziler ve Ordu vazife malullerinin de yararlanabileceği halde hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi şartlarda ve tarihlerde başvuru yapılacağı ve diğer bilgilere sadece ilgili kurum personeli ulaşabildiğinden bu konuda Şehit Aileleri ve Gazilerin ve Ordu vazife malullerinin yararlanabilmelerini teminen genel bir bilgilendirme için çalışma yapılması ve kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilerin tek havuzda toplanarak Şehit aileleri ve Gazilere  ve Ordu vazife malullerine duyurulması önem arz etmektedir.


19 – Gazilerin iş hakkını kullanarak istihdam edildikleri iş yerlerinde yöneticileri tarafından Gazilik onuru ile bağdaşmayacak ve fiziki durumlarını zorlayacak görevler verilmemesi gerekirken ve bu konuda Başbakanlık Genelgesi mevcut olmasına rağmen tuvalet temizliğine varacak görevler verilebilmektedir. Bu hususta bahse konu genelgeye aykırı davranışta bulunanlar ile ilgili olarak yaptırım belirlenmelidir.


20 – Şehit Ailesi ve Gazilerin yakınlarının tayin işlemlerinde yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir denilmesine rağmen tayin başvuruları “kadro imkanları” ifadesine dayanak gösterilmek sureti ile reddedilmektedir. Bu çerçevede bu yönetmelikte değişiklik yapılarak tayin talepleri “bir defaya mahsus derhal yerine getirilir” denilmesi sorunu çözümleyecektir.Genel Olarak Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malullerinin Gaziantep İlinde Karşılaştıkları Sorunlar;


1 – Serbest seyahat kartları Gaziantep ilinde geçerli değildir. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen kent kart kullanılmaktadır. Kartın süresi dolduğunda yenileme işlemi gerçekleştirilene kadar serbest seyahat imkânından istifade edemediğimiz gibi, başka illerden ziyaretimize gelen Şehit aileleri ve Gaziler de bu karta sahip olmamaları nedeni ile bu haktan yararlanamamaktadırlar.Uygulamada Kent Kart verilmesine rağmen çoğu otobüse binişlerinde Kent Kart’a sahip Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malulleri sorun yaşamaya devam etmektedir. 


ÖNEMLİ NOT: 6353 sayılı yasada açıkça belirtilmiş olmasına ve aradan 6 aydan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, kira yardımı ile ilgili yönetmelik yapılmamıştır. Bunun yanında serbest seyahat kartlarına ilişkin de var olan sorunların çözümü için yapılması hükme bağlanan yönetmelik halen yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. 


SONUÇ OLARAK;


Afyon patlamasından sonra Sn. Başbakanımızın talimatı ile yapılması planlanan yasa çalışmasında Ordu Görev Şehitleri ve Malulleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacağı duyumlarını almaktayız. Bu yasal düzenleme gerçekten sorunları kalıcı olarak çözümleyici bir fırsat olarak değerlendirilmelidir ve yukarıda iletilen maddelere ek olarak aşağıdaki hususlar büyük önem arz etmektedir.


Yapılacak olan yasa çalışmasında kısmi bir çözüm değil de, kalıcı ve bütün camianın sorunlarını çözümleyici çözüm üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Afyon patlamasında Şehit olan askerlerimizin ailelerine de terörle mücadelede Şehit olan ailelere verilen hakların verilmesi önem arz ettiği gibi bu yasa çalışmasında aynı şekilde Afyon patlamasında malul olan askerlerimize de aynı haklar verilmelidir. Yani sadece Şehit aileleri değil, orada yaralanarak sakat kalan erlerimizin de aynı haklara sahip olması hakkaniyet gereğidir. Görev Şehitleri ile Görev Malulleri yıllardır görmezden gelindi, artık bu sorun kesin olarak çözümlenmelidir.Ordu Vazife Malulleri ile ilgili olarak bu vatan için vücudunun %70’i yanan ve 2002’den bu yana acılarını içine gömen ve isminin dahi açıklanmasını istemeyen bir kardeşimizle bir görüşme gerçekleştirdik. Aynen şu ifadeleri söylemektedir; Devlet saç protezimi dahi karşılamıyor ve ben de alamıyorum… Ancak onurumla bugünlere geldim ve onurumla öleceğim… Devletim düşünmüyorsa diyecek bir şey yok ben bunu talep edemem diyor… Evet, düşünün bu kardeşimiz görevi esnasında vücudunun %70’i yanan Ordu Vazife Malulünün protez giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, iş hakkı verilerek sosyal hayata adaptasyonunun gerçekleştirilmemesi, faizsiz konut kredisi hakkı verilerek başını sokacak bir ev sahibi olmasına vesile olunmamasının vebalinin büyüklüğünü kelimelerle izah etmek mümkün değildir. Ayrıca mevcut hakların kullanımında sorun yaşanılan ve yukarıda da iletilen maddelerle ilgili hususlarda (Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim, Üniversite Katkı Payı Muafiyeti, Tayin işlemleri vs.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yönetmelik yapma yetkisi verilmesi ve yönetmeliğin çıkarılma süresinin kanunda açıkça belirtilmesi (3 ay içerisinde vs. gibi) bu konuda da kalıcı çözüme önemli bir adım olacaktır.Yukarıda iletmiş olduğumuz sorunların çözümüne katkı sağlamanız durumunda binlerce Şehit ailesi, Gazi ve Ordu Vazife malullerinin duasını alacağınız gibi, Sosyal Devlet olmanın gereğini de en iyi şekilde yerine getirerek bu kardeşlerimizi kimseye muhtaç etmeyeceksiniz. Bu konuda kesin bir çözüm üretileceğine, kısmi bir çözümle yine çözümsüzlüğe devam denmeyeceğine ve siz değerli Devlet büyüğümüzün bu konuda elinden geleni yapacağınıza gönülden inanıyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


 

 Mehmet ÇELİK

                                                                                                              Gaziantep Şube Başkanı

 


                                                                                                                                 

 

 

 


Yorumlar

Yorumlar