Talep Dosyası | Gazi TV

Talep Dosyası

Bu haber 12 Şubat 2013 - 16:38 'de eklendi ve 6 views kez görüntülendi.
Talep Dosyası

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Sn. Üstüner MİDİLİÇ şube olarak derledikleri ve Devlet büyüklerimize iletilen talep dosyasını diğer şube başkanlıklarına da fikir vermesi açısından sitemize göndermiş olup, aşağıda sunulmuştur. Sn. Başkana paylaşımından ötürü teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER, HARP VE VAZİFE MALULLERİ

İÇİN

TESPİT EDİLEN SORUNLAR

VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOSYASI


 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Ankara Şube Başkanlığı

 

 

 

ANKARA -2013

            Sorunlar Hakkında;

 


Şehit Aileleri, Gaziler, Harp ve Vazife Malulleri bu ülke için en büyük bedeli ödeyen,

Hayatlarını ortaya koyan ve Allah katında da oldukça büyük ulvi değerlerle payelenmiş güzide bir camia olarak yıllardır çözümlenmeyi bekleyen ciddi sorunlarla boğuşmak durumunda bırakıldılar. Camiamızın sorunları birkaç maddelik bir yasal değişiklikle çözümlenebilecek düzeyde olmasına karşın, şu ana kadar iletilen talepler ve çözüm önerileri ya görmezlikten gelindi, ya da bu önerilerin gerçekleştirilmesi için maddi alt yapı bulunamadı. Bugün Suriyeli mültecilere ciddi anlamda kaynak ayrılırken Şehit Aileleri, Gaziler, Harp ve Vazife Malulleri için kaynak ayrılamadığını ileri sürmek, bu vatan için hayatlarını ortaya koyan kıymettar, büyük bir camiayı derinden yaralamaktadır.

 

            Bedelli Askerlikten Elde Edilen Gelirden Nakit Ödeme Yapılmalıdır;

 

            Bedelli askerlikten elde edilen gelirin Şehit Aileleri ve Gaziler için harcanacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bugün gelinen noktada, zaten daha önceden Şehit Aileleri ve Gaziler için bütçeden karşılanan ödemelerin bedelli askerlikten elde edilen gelir ile finanse edilmeye başlandığı görülmektedir. Burada ayrıca 65 yaş ödemelerinin dahi bedelli askerlikten elde edilen gelirle finanse edildiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir. Şehit aileleri ve Gaziler bedelli askerlikten elde edilen gelirden herhangi bir sübvansiyonun ya da nakit yardımın ödenmemiş olmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadırlar.

 

            2. İş Hakkında Yaşanılan Sorunlar Çözüme Kavuşturulmalıdır;

 

            Şehit ailelerine tanınan 2. İş hakkına ilişkin olarak yapılan uygulama yönetmeliğinde “feragat hakkı” verilmemesinden ötürü Şehidin kardeşleri veya anne babası hakkından Şehit yetimleri lehine feragat edememektedirler.

 


Genel olarak 2. İş hakkı kanunu ve uygulama yönetmeliğini değerlendirdiğimizde;

 


2. iş hakkını düzenleyen 6353 sayılı yasanın 76. maddesi ile getirilen düzenleme aşağıdaki gibidir;

 

            “MADDE 76 – 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “%1” ibaresi “%2” şeklinde, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

            a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,”

 


Yukarıda geçen “bulunmaması durumunda” ifadesini yönetmeliği hazırlayanlar “hayatta olmaması” ya da “Yaş, sabıka, zihinsel engellilik veya eğitim durumu itibari ile işe giremeyecek kişiler” anlamında anlamışlar ve hak sahibi sayılmayacak olanları ise şu şekilde sıralamışlardır;

 

  – Eğitim durumu

  – Sabıka durumu

  – Zihinsel engellilik durumu

  – Memuriyet yaş haddini aşmış olması

  – Kamuda memur, sürekli işçi ya da sözleşmeli personel olarak çalışması

 


Yukarıda bahsedilen haller mevcut ise bu kişilerin hak sahibi sayılmayacağı belirtilmiştir. Yani Şehidin kardeşinin hak sahibi olmaması durumunda 2. İş hakkından Şehit yetimi faydalanabilecektir. Yukarıda sayılan hususların dışında örneğin Şehidin kardeşi 60 yaşında olsa bile hak sahibi kabul edilerek, hakkını kullanmak istemese bile Şehit yetimine hakkından feragat edememektedir.

 


Burada yönetmelikte “memuriyet yaş haddi” ifadesi de aslında B grubu kadrolarda yaş sınırı olmamasına ilişkin düzenlemeyi göz ardı etmiş olup, azami çalışma süresi olan 65 yaş baz alındığından 64 yaşındaki bir amcaya sen hak sahibisin bu iş hakkından yeğenin (Şehit yetimi) faydalanamaz denilmektedir. Ayrıca ilkokul mezunu olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı uygulamada ileride okuryazarlık belgesi alabilme ihtimali olduğundan hak sahibidir diyerek iş hakkının Şehidin yetimi tarafından kullanılması imkânı kısıtlanmaktadır. B Grubu kadrolarda memuriyet yaş haddi mevcut olmadığından yönetmeliğin ilgili maddesi de havada kalmaktadır.

 


Asıl problem şu ki; İş hakkını kullanmak için uygulama yönetmeliği çıkmadan aylar öncesinden (kanun yürürlüğe girdikten sonra) başvuruları alan idare 2. İş hakkına ilişkin atamaları uygulama yönetmeliğinden sonra yapmaya başlamıştır. İş başvurusu olumsuz olan Şehit yetimi kardeşlerimiz konuyu yargıya taşımak istediklerine karşılarına 120 günlük hak düşürücü zaman aşımı süresi çıkmaktadır. İdare hukukunda idareye yapılacak başvurulardan itibaren idare 60 gün içerisinde başvuruya yanıt vermediğinde “Zımni Ret Kararı” olarak adlandırılmakta, bu süreden itibaren 60 gün içerisinde dava açılmadığı taktirde işlem kesinleşmektedir. Genel olarak iş başvuruları 120 günden uzun bir sürede ve takribi olarak 6-7 ayda sonuçlandığından dava açma süre aşımı gerçekleşmekte, dolayısı ile idari işlem kesinlik kazandığından iptal davası da açılamamaktadır. Peki, iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Şehit yetimlerine yargı yolu zaman aşımı nedeni ile kapanırsa bu hususta ne yapacaklar? AHİM’e mi (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gidecekler? Bu hususta var olan problem çözümlenerek Şehit yetimlerinin göz yaşları dindirilmelidir.

           


İş Hakkı Tüm Şehit Yetimlerine Tanınmalıdır;


Ülkemizde yetiştirme yurtlarında büyüyen yetimlerin Devlet dairelerinde memur olabilme haklarının bulunmasında olduğu gibi, ülkenin bölünmez bütünlüğü için Şehit olanların tüm çocuklarına herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin tamamının devlet kurumlarında istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

           


Harp ve Vazife Malûllerinin 3600 Prim Gününde Yaşlılık Aylığı Bağlanması;


Anayasamızın 61’inci maddesi “Devlet Harp ve Vazife Şehitleriyle Malul Gazileri Korur toplumda kendilerine hayat seviyesi sağlar” hükmüne amirdir. Aynı zamanda anayasamızın 10’uncu maddesinde harp ve vazife malulleri pozitif ayrımcılık kapsamı içerisindedir. Genç yaşta malul olan kahraman Gazilerimiz için terörle mücadele kanunu içerisinde iş imkanı da sağlanmıştır.


Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken Gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım Gazimiz özürlülere sağlanan haklardan istifa edenler 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almak iken, diğer Gazilerimiz bu haktan yararlanamamaktadır. Bu kanun teklifiyle ülkemiz için fedakârlık yapan harp ve vazife malullerinin mağduriyeti giderilecektir


 


Ordu/Polis Görev Şehitleri aileleri ve Ordu/Polis Görev Malullerine İş Hakkı Verilmelidir;


Afyon’da meydana gelen ve yüreğimizi yakan patlama sonrasında Ordu/Polis Görev Şehidi Yakınları ile Ordu/Polis Vazife Malullerinin mevcut mevzuatta kaderlerine terk edildiği ve bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiği hususu bu acı olay ile kamuoyunun gündemine gelmiştir. Ancak burada akıllara gelen husus şudur ki, yapılması planlanan ve yakında Meclise geleceğini umduğumuz yasal düzenlemede genel olarak bütün Görev Şehitleri ile Görev Malullerini kapsayıcı ve onların haklarında iyileştirme sağlayıcı  bir çalışma mı söz konusudur yoksa sadece Afyon’da meydana gelen hadiseyi çerçeveleyen bir düzenleme mi yapılacaktır. Yani yapılacak düzenlemede “Cephanelik patlaması, Devletin ihmali ve kusuru bulunması durumunda” ifadesinde olduğu gibi kapsam küçük tutularak sadece spesifik bir olay mı baz alınarak düzenlemeye gidilecektir?

 

            Burada olması gereken bütün Ordu/Polis görev Şehidi ve Görev Malullerini kapsayıcı genel bir düzenleme ile hepsinin haklarını teslim etmek ve bu zamana kadar var olan bir adaletsizliğin sona erdirilmesidir. Görev Şehidi yetimlerinin feryadını artık duyulmalı ve Görev Şehitlerimizin geride kalan ailelerinin bizlere emanet olduğunu unutmamalıyız. Bu çerçevede yakın zamanda Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleneceğini düşündüğümüz bu mevzuat değişikliğinin tüm Ordu/Polis görev Şehitleri ile görev Malullerini kaplaması çok önemlidir. Ve tekrar belirtmek gerekir ki, görev Şehitleri yakınları ile görev malulleri 3713 s.k. kapsamında verilen hakların çoğundan yararlanamamaktadırlar.

  


Trafik görevi yaparken kamyon altında paramparça olan Polis görev Şehidi, kaçakçı ile çatışırken vurularak Şehit olan Ordu Görev Şehitleri, suçlu peşinde iken araç kazası ile uzvunu kaybeden ordu vazife malulleri ya da görevi esnasında arkadaşının silahından çıkan mermi ile sakat kalan görev malulleri ya da Şehit olan ordu Görev Şehitlerinin yakınları ne yapacaklar? Bu vesile ile affınıza sığınarak sormak istiyoruz; görev Şehitlerinin yetimleri kime emanet? Görev Şehidi Ailelerine ve görev malullerine iş hakkı tanınmadı. Onlar nasıl iş bulacaklar? Ya da Şehit eşi nasıl iş bularak Şehit yetimlerinin hayatını nasıl idame ettirecek. Bu soruların arkası kesilmez ama Afyon patlaması ile basının gündemine yansıyan bu problem aslında büyük bir sorunun sadece görünen bir yüzünden ibarettir. O halde sorunu kısmi olarak çözümlemek bir başlangıç olsa da sorunu bütünü ile bitirmek genel ve kapsayıcı bir yasal düzenleme gerektirmektedir.

  


Doğal afet de dahi oluşan Şahadetlerde Şehit yetimlerinin geleceği düşünülmeli, sakat kalan vazife malullerinin yerine kendimizi koyarak empati kurulmalıdır. Eğer soruna bu çerçevede yaklaşırsak çözüme yakınız demektir. Bu noktada şu ana kadar halen bir çözüm üretilmediği gibi bir gelişme de kaydedilememiştir. Bütün umutlar yeni yapılacak yasa çalışmasına kilitlenmiştir.


 


Afyonkarahisar’da askeri mühimmat deposunda yukarıda bahsettiğimiz hadise 5 Eylül’de meydana geldi ve tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Şehitlerimizin DNA testi ile ailelerine teslim edilmesi bile günlerce sürdü. Şehitlerimiz beden bütünlüklerinin olmaması nedeniyle lehimlenmiş tabutlarla defnedildi.


 


Evet yürekleri dağlayan bu olay bir kaza sonucu meydana geldi. Kimi evliydi, kiminin çocukları vardı… Kiminin de hayalleri… Bu gencecik canlarımızı o gün kaybetmenin derin üzüntüsünü halen içimizde hissederken halen var olan sorunlar bu üzüntümüzü daha da arttırıyor…


 


İş hakkı vs. gibi haklar terörle mücadele kanunu kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ya da gidiş ve dönüşlerde gerçekleşen kazalar sonucu Şahadet ve maluliyetlerde söz konusu olmaktadır. Bu Şehitlerimizin yetimlerine iş hakkı verilmeyecek mi? Görev Şehidi olması neyi değiştiriyor. Anne ve babaların yüreği yandı… Evlat acısı “Görevde” ya da “terörle mücadelede” farklı mı oluyor?


 


Ya görev Gazilerimize ne demeli? Hayatının baharında gencecik canlarımız uzuvlarını kaybettiler, sakat kaldılar… Bu kardeşlerimize iş hakkı verilmeyecek mi şimdi? Bundan sonra ne iş yapacaklar kimse düşünmüyor mu? Bu hususta Devlet büyüklerimizin çözüm üreteceği ve kanayan bu yaraya parmak basacaklarına gönülden inanıyoruz.


 


Harp ve Vazife Malullerinin Ortez, Protez ve İyileştirici Araç Gereç Giderleri ile Katılım Payları Alınmamalıdır;


5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi Harp ve Vazife malullerinin ortez ve protez giderlerinin de devlet tarafından karşılanması büyük önem arz etmektedir. Askerliği esnasından kazan dairesinde görevli iken kazanın patlaması sonucu vücudunun %70’i yanan Ordu Vazife Malulü bir kardeşimiz saç protezini dahi alacak para bulamadığından bu ihtiyacını karşılayamamaktadır. Devlet görevi dolayısı ile kaybedilen uzuvların eksikliğini gidermeye yardımcı olacak protezi Devletimizin karşılaması gerekmez mi? Terörle mücadele kanunu kapsamına girmeyen Ordu ve Polis Vazife malullerinin her türlü sağlık giderlerinin katılım payından muaf tutulması ile Ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin Devlet tarafından karşılanması büyük bir önem arz etmektedir.


 


Devlet Övünç Madalyası Verilenlere Madalya Maaşı Verilmelidir;


6353 sayılı yasa çalışmasında Malul Gazilerin talepleri görmezden gelinmiş, adeta dağ fare doğurmuştur. Yıllarca yapılacak yasa çalışmasının özlemi ile bekleyen Gaziler büyük bir hüsrana uğramışlardır. Talepler içerisinde en ön sıralarda yer alan “Devlet övünç madalyası verilenlere madalya maaşı verilmesi” talebi bile kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek karşılanmamış ve yasal düzenlemeye kavuşturulmamıştır.


 


Er Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin Maaşı asgari “Sözleşmeli Er” Maaşına Endekslenmelidir;

            Rütbeli Gazilerimiz mevcut mevzuata göre emsalleri ile aynı maaş bağlanmak sureti ile özlük haklarına iyileşme sağlanmış olmakla birlikte, er Gaziler ile vazife malullerinin maaşları yıldan yıla enflasyon karşısında eriyerek ciddi anlamda düşüş kaydetmiştir. Er Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri de eğer sakat kalmasalardı en azından “Sözleşmeli Er” olarak görevlerine devam edebilecekleri dikkate alınırsa bağlanan maaşın asgari “Sözleşmeli Er” maaşına endekslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde maaşın yıldan yıla erimesinin de önüne geçilmiş olacaktır.

 

            Şehit Anne ve Babalarına Bağlanan Maaşlarda Artış Sağlanmalıdır;


Temmuz 2012 tarihinde torba yasada  şehit anne ve babalarına herhangi bir şart aranmaksızın sosyal güvenlik kurumunca maaş bağlanması sağlansa da aylıklar yeterince artmamıştır. Bağlanan aylıkların  anne ve baba için ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekmektedir.

           


Ordu/Polis Görev Malullerine Faizsiz Konut Kredisi Hakkı Verilmelidir;


Vazife malülleri  1.300TL. civarında aylık almaktadırlar. Bu gruba giren vazife malullerinin aylıkları ile ancak kiralarını ödeyebildikleri, mevcut durumda devlerin alt gelir grubuna TOKİ aracılığı ile ücretsiz konut kredisi verdiği düşünüldüğünde vazife malûllere faizsiz konut kredisi verilmesi hem vicdani hem insani hem de bir anayasal sorumluluktur.


 


Malul Sayılmayan Gazilere de Haklar Verilmelidir;


Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan ve basında yer alan haberlerden de görülebileceği üzere bacağında kurşunla yaşamaya devam eden “Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir maaş ve özlük hakkından yararlanamamaları nedeni ile sağlık ve psikolojik sorunları nedeni ile ne sivildeki işlerine adapte olabilmektedirler ne de emekliye ayrılarak maaş alabilmektedirler. Bu Gazilerimize en azından şerefle taşıyacakları “Gazi ibareli serbest seyahat kartı” ile “her türlü hastane tedavi masraflarından katılım payı alınmaması” büyük bir önem arz etmektedir.


 


Kore ve Kıbrıs Gazilerinin Maaşlarında Artış Sağlanmalıdır;


Kore ve Kıbrıs Gazilerimizin 6353 sayılı yasa çalışmasında tamamen yok sayılması ve hiçbir hakkın tanınmamış olması oldukça üzüntü vericidir. Her ne kadar bizim derneğimiz Muharip Gazilerle ilgili çalışma yürüten bir dernek olmasa ile değerli Gazi büyüklerimizin bu sorununu burada iletmeden geçemeyeceğiz. Kore ve Kıbrıs Gazilerimizin de günün şartlarına göre maaşlarında artış sağlanmalıdır.


 


Eğitim, Öğretim ve Tütün Yardımı Arttırılmalıdır;


Ek ödeme ( Tütün ikramiyesi ) memur maaş katsayısı ile maluliyet derecelerine göre tespit edilen katsayıların çarpım sonucu yılda bir defa ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı Ek ödemelerde ( Tütün ikramiyesi ) erime olmuştur.


Oluşan hak kaybının giderilmesi için bu yardımların %100 arttırılması gerekmektedir. Eğitim – Öğretim yardımı şehit ve gazi çocuklarına senede bir defa ödenmektedir. Gerçek ihtiyacın karşılanması için eğitim öğretim ve tütün yardımının en az % 100 arttırılmalıdır.


 


 Rütbeli Vazife Şehit Aileleri ile Malulleri de EK 77 kapsamına alınmalıdır;


5434 Sayılı kanunun Ek Madde 77’inci maddesinde; “5510 sayılı kanunun 47’inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş,Paraşüt,Denizaltı,Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında,bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara,bu Kanuna göre bağlanan aylıklar,aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.” hükmü bulunmaktadır.


 


Temmuz  2012 tarihinde kabul edilen torba kanunda  rütbeli vazife şehit ve malulleri dahil edilmemiş olup bu konuda hak kaybı yaşamaktadırlar. İlgili kanuna rütbeli personelin eklenmesi ile mağduriyet giderilmelidir.


 


ÖTV ve KDV Muafiyeti Bir Defaya Mahsus Şartsız Sağlanmalıdır;

Özürlü araç kullanımında sağ ayağından özürlü olan malul Gazilerimizle, sakatlık oranı % 90 ve üzeri olan Gazilerimiz istifade etmekte olup, bu durum daha çok sakatlık oranı ile ilgili verilmiş bir hak olduğundan Gazilerimizin çoğu bu haktan yararlanamamaktadır. Yapılacak düzenleme ile malul Gazilerimize ve Şehit ailelerine pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı ayrım yapılmadan tüm Harp ve Vazife malulleri ile Şehit ailelerine araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır.

 

Şehit ve Malul Gazi Çocukları Vakıf Üniversitelerinde Burslu Okutulmalıdır;

Şehit ve malul  Gazi çocukları mevzuatımıza göre özel okul,dershane vb. ücretsiz okuma hakkı bulunmaktadır. Bazı vakıf üniversiteleri Şehit ve malûl Gazi çocuklarına sınavı kazanmaları halinde burslu okuma imkânı tanımakta olup, konunun kanuni zemine oturtularak Şehit ve malul gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okutulmaları sağlanmalıdır.

 


Sosyal Yardımlaşma Kapsamında Yapılan Ödemeler Ek Ödeme Şeklinde Verilmelidir;


Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı Sosyal yardımlaşma tarafından şehit ve malul gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için bayram,kışa hazırlık ve okullar açılmadan önce yardım yapılması konusunda genelgeler çıkarılmaktadır.  Kimi kaymakamlık yardım yapmakta kimisi ise yardım yapmamaktadır. Yapılan yardımlar ise aynı il sınırları içindeki ilçelerde bile farklılıklar göstermektedir. Bu durum aileler arasında sıkıntı yaratmakta ve ailelerin rencide olmasına sebep olmaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yapılan yardımların;


 Kışa hazırlık ödeneği, bayram ikramiyesi, gibi düzenlenerek yurt genelinde tüm Şehit aileleri ve malul Gazilerimize ek ödemeler gibi ödenmelidir.

 

            Harp ve Vazife Malulleri ile Şehitlerinin çocuklarının da Özel Öğretim Kurumlarından ücretsiz yararlanabilmeleri sağlanmalıdır;

            Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmak sureti ile Harp ve Vazife Malulleri ile Şehitlerinin çocuklarının da özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak kontenjan içerisine dahil edilmesi sağlanmalıdır.

 

            Özel Öğretim Kurumlarında Yararlanmada Var Olan Sorunlar Giderilmelidir;

            Özel öğretim kurumlarından yararlanmada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kurumlar kontenjanımız doldu diyebilmekte ve yönetmeliğe aykırı işlem tesis edebilmektedir. Bu çerçevede yönetmeliğe aykırı davranışın yaptırımı olmadığından sorun çözümlenememektedir. Yönetmelikte değişiklik yapılarak kontenjandan “başvuru olması halinde” şehit aileleri ve gazi çocuklarının ve bu haktan yararlanamayan Ordu vazife malullerinin de“derhal” yararlandırılması gerektiği, yapılmadığı takdirde cezai şart hükmünün uygulanacağı belirtilmelidir. Bu konuda maalesef bir boşluk bulunmaktadır. Bu husus bir mevzuat değişikliği ile cezai yaptırıma bağlanmalı ve hakkın kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 

            Şehit Gazi İletişim Merkezi Kurulmalıdır;

            Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malullerinin sorunlarını iletebilecekleri tıpkı BİMER gibi çalışacak bir “Şehit Gazi İletişim Merkezi” kurulması ve İllerde yer alan Şehit Gazi İşlem Müdürlüklerinin sorunların çözümünde aktif bir hale getirilmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca Şehit Gazi İşlem Müdürlüklerinde istihdam edilecek personelin kadro imkanları dahilinde Şehit ailesi ve Gazilerden teşkil edilmesi.

 

           


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesislerinden Harp ve Vazife Malulleri de Yararlanmalı, Sosyal Tesis Bilgi Havuzu Oluşturulmalıdır;

            Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinden (tatil kamplarından vs.) kendi kurum personeline uyguladıkları ücret tarifesi üzerinden Şehit aileleri ve Gaziler ve Ordu vazife malullerinin de yararlanabileceği halde hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi şartlarda ve tarihlerde başvuru yapılacağı ve diğer bilgilere sadece ilgili kurum personeli ulaşabildiğinden bu konuda Şehit Aileleri, Gaziler ve Harp ve Ordu vazife malullerinin yararlanabilmelerini teminen genel bir bilgilendirme için çalışma yapılması ve kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilerin tek havuzda toplanarak Şehit aileleri, Gaziler ve Harp ve Ordu vazife malullerine duyurulması önem arz etmektedir.

 

            Gazilerin çalıştıkları iş yerlerinde Gazilik onurunu rencide edici işlerde çalışmalarını önleyici mevzuat değişikliği yapılarak, aykırı hareket yasal yaptırıma bağlanmalıdır;

            Gazilerin iş hakkını kullanarak istihdam edildikleri iş yerlerinde yöneticileri tarafından Gazilik onuru ile bağdaşmayacak ve fiziki durumlarını zorlayacak görevler verilmemesi gerekirken ve bu konuda Başbakanlık Genelgesi mevcut olmasına rağmen tuvalet temizliğine varacak görevler verilebilmektedir. Bu hususta bahse konu genelgeye aykırı davranışta bulunanlar ile ilgili olarak yaptırım belirlenmelidir.

 

            Şehit Ailesi, Gazi ve Yakınlarının Tayinleri Bir Defaya Mahsus Derhal Gerçekleştirilmelidir;


Şehit Ailesi ve Gazilerin yakınlarının tayin işlemlerinde yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir denilmesine rağmen tayin başvuruları “kadro imkanları” ifadesine dayanak gösterilmek sureti ile reddedilmektedir. Bu çerçevede bu yönetmelikte değişiklik yapılarak tayin talepleri “bir defaya mahsus derhal yerine getirilir” denilmesi sorunu çözümleyecektir.


 


Serbest Seyahat Kartları ile Kira Yardımı Yönetmeliği Derhal Çıkarılmalıdır;


Serbest seyahat kartları Türkiye’nin her ilinde geçerli değildir. Genel olarak belediyeler tarafından verilen kent kart kullanılmaktadır. Kartın süresi dolduğunda yenileme işlemi gerçekleştirilene kadar serbest seyahat imkânından istifade edilemediği gibi, başka illerden ziyarete gelen Şehit aileleri ve Gaziler de bu karta sahip olmamaları nedeni ile bu haktan yararlanamamaktadırlar. Uygulamada Kent Kart verilmesine rağmen çoğu otobüse binişlerinde Kent Kart’a sahip Şehit Aileleri, Gaziler ve Ordu Vazife Malulleri sorun yaşamaya devam etmektedir. Bu çerçevede 6353 sayılı yasa ile belirtilmiş olmasına rağmen bu sorunu çözümleyici yönetmelik halen yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir. Bu yönetmeliğin derhal hazırlanarak yürürlüğe konması, aykırı hareketin de cezai yaptırıma bağlanması gerekmektedir.


 


6353 sayılı yasada açıkça belirtilmiş olmasına ve aradan 6 aydan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, kira yardımı ile ilgili yönetmelik de henüz yapılmamıştır. Bu yönetmelik de en kısa zamanda hazırlanarak, kira yardımından yararlanan Şehit aileleri ve Gazilerin kendi evlerinde otursalar dahi bu haktan yararlanabilmelerinin önü açılmalıdır.


 


 


SONUÇ;


 


Vatan ve Bayrak için canını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizin emanetleri ile Kahraman Gaziler, Harp ve Vazife Malullerinin mevcut sorunlarının çözümlenmesi ve maddi anlamda kimseye muhtaç olmadan onurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için bu sorunlar ve talep dosyamızda yer alan maddeleri dikkate alacağınıza, gerekli çalışmayı özverili bir şekilde göstereceğinize olan inancımız tamdır. Şehit ailelerinin, Gazilerin, Harp ve Vazife Malullerinin dualarını almak ve onlara hak ettikleri yaşam seviyesini sağlayabilmek için şimdiden yapacağınız her türlü katkı için en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.


 


 


                                                                                  Üstün Er MİDİLİÇ


                                                                                  Ankara Şube Başkanı


 


Talep Dosyasını indirmek için tıklayınız>>>

Yorumlar

Yorumlar