Sosyal Güvenlik Destek Primi Kimlerden Kesilir? | Gazi TV

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kimlerden Kesilir?

Bu haber 05 Nisan 2013 - 23:16 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Sosyal Güvenlik Destek Primi Kimlerden Kesilir?

Değerli arkadaşlar, Sehitgazi.com sitesinden en çok gelen sorulardan bir tanesi de; “Sosyal Güvenlik Destek Primine ilişkin olarak hangi kanuna tabi olanların bu primden muaf olmaktadır?” etrafında yoğunlaşıyor. Bu günlerde geçmişe dönük SGDP prim borcu çıkarılan arkadaşlar olduğu için bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istedik.

   08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 5510 sayılı yasada yapılan değişiklik ile, Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulamaksızın bu kanunun 5. maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”denilmektedir.

 

   Anılan kanunun 5. maddesinin (c) bendine baktığımızda;

 

   “c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

 

   Bu yasa hükmüne göre Harp Malulleri, 3713 s.k., 2330 s.k. kapsamında olan vazife malulü arkadaşlarımız hakkında SGDP prim kesintisinin uygulanmaması gerekmektedir. 

 

   Anılan yasa kapsamlarında olmalarına rağmen kendilerine geçmişe dönük SGDP prim borcu çıkarılan kardeşlerimizin dilekçe ile bahse konu yasaya atıfta bulunmak ve yukarıda sayılan yasa kapsamında olduklarını gösterir kimlik fotokopisi vs. ile SGK’a müracaat etmeleri halinde bahse konu borcun iptal edileceğini değerlendiriyoruz. Bu hususta aynı sorunu yaşayan arkadaşlar aşağıda yorum bölümünden bilgi alışverişinde bulunabilirler. Saygılarımızla.

 

Yorumlar

Yorumlar