Sosyal Güvenlik Destek Primi Düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Düzenlemesi

28/12/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Sosyal Güvenlik Destek Primi Düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Genelgede yer alan Sosyal Güvenlik Destek primine ilişkin düzenleme aşağıda sunulmuştur.

Genelgede yer alan Sosyal Güvenlik Destek Primi İle ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 

5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendi; “2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 VC mülga 64 üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (e) bendi hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmiş olup, yapılan düzenleme ile Ağustos/2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış olanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulamasına son verilmiştir.
Buna göre, tarafına 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 4/1-(a) ve 4/l-(b) bentleri kapsamında aylık bağlanan sigortalıların emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaları 31/7/2013 tarihinde sonlandırılacak ve 1/8/2013 tarihi itibariyle haklarında tüm sigorta kolları uygulanacak ancak, aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

Yorumlar

Yorumlar