Sosyal Güvenlik Destek Primi Dilekçesi | Gazi TV

Sosyal Güvenlik Destek Primi Dilekçesi

Bu haber 21 Mayıs 2013 - 23:57 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
Sosyal Güvenlik Destek Primi Dilekçesi

08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 5510 sayılı yasada yapılan değişiklik ile, Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulamaksızın bu kanunun 5. maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”denilmektedir.

Anılan kanunun 5. maddesinin (c) bendine baktığımızda;

“c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tâbi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu yasa hükmüne göre Harp Malulleri, 3713 s.k., 2330 s.k. kapsamında olan vazife malulü arkadaşlarımız hakkında SGDP prim kesintisinin uygulanmaması gerekmektedir.

   Anılan yasa kapsamlarında olmalarına rağmen kendilerine geçmişe dönük SGDP prim borcu çıkarılan kardeşlerimizin dilekçe ile bahse konu yasaya atıfta bulunmak ve yukarıda sayılan yasa kapsamında olduklarını gösterir kimlik fotokopisi vs. ile SGK’a müracaat etmeleri halinde bahse konu borcun iptal edileceğini değerlendiriyoruz. Bu hususta dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur;

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ;

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ/GAZİANTEP

 

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün………………….tarihli ve……………………….sayılı sosyal güvenlik destek pirimi kesilmesi hakkındaki yazınız ile ticari faaliyette bulunmam nedeniyle……………………….tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek pirim borcumun olduğu ve ödemem gerektiği tarafıma bildirilmiştir.

Ancak 5510 Sayılı Kanunun geçici 14’üncü maddesinin c bendi uyarınca;

c) Harp malulleri ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 03.11.1980 tarihli 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya  Asayiş ve Güvenliğin Sağlanması ile ilgili Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken;bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle çalışmaya devam edenler  ile sonradan bu kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek pirimi uygulanmaksızın bu Kanun’un 5’nci maddesini c bendi hükümleri uygulanır.

 

Bu kapsamda Harp Malulleri ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 03.11.1980 tarihli 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında Kanuna göre SGK’dan aylık aldığımdan sosyal güvenlik destek pirimi kesintisinin uygulanmaması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda tarafıma bildirilen sosyal güvenlik destek pirim borcumun iptalini ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

Emekli Sicil No:                                                           …../……/2013

T.C Kimlik No:                                                            AD SOYADI /İMZA

Adres:

TEL:

 

EKİ:Gazi Kartının Fotokopisi(1)Adet

Yorumlar

Yorumlar