Soru önergesine verilen yanıt | Gazi TV

Soru önergesine verilen yanıt

Bu haber 06 Aralık 2012 - 11:19 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
Soru önergesine verilen yanıt

CHP Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖĞÜT’ün vermiş olduğu soru önergesine cevaben İçişleri Bakanı Sn. İdris Naim ŞAHİN’in verdiği yazılı cevap aşağıda sunulmuştur.

 

     SORU ÖNERGESİ: 

     Terör olaylarını önlemek amacıyla meydana gelen her türlü olaylar ile her ne şekilde olursa olsun terör olaylarını takip ve etkisiz hale getirilmesinde meydana gelen olaylarda sakatlanan ve hayatını kaybeden kamu görevlileri terörle mücadele kanunu kapsamına alınarak mağduriyetleri giderilmiştir. İç güvenlik veya istihbarat hizmetlerinde görevlendirilen uçucu ve dalıcı kamu çalışanları da kapsama alınmıştır. Kanuna göre bakım desteği iki katını çıkartıldı. Ağır derecede malul olan gazilere sağlanan bakım desteğinden köy korucuları ve sivil vatandaşlarda faydalanacak.

 

1-   Kanunla birlikte şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkından şehit eş ,çocuk ve kardeşinin yanı sıra anne ve babalardan istiham hakkından kaç kişi faydalanmıştır.?

2-      Kanuna göre şehit er ve erbaşların anne ve babaları ne kadar aylık alıyor aylık almaya hak kazanıpta aylık almıyan varmıdır?

3-      Terör nedeniyle şehit veya gazi olan erbaş ve erlerin hem kendilerine hem yakınlarından kaç kişiye aylık bağlanmıştır?

 

SORU ÖNERGESİNE İÇİŞLERİ BAKANI SN. İDRİS NAİM ŞAHİN TARAFINDAN VERİLEN YAZILI CEVAP:

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT’ün tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergelerinin bazıları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını ilgilendirdiğinden anılan Kurumdan alman bilgiler doğrultusunda cevap olacak hususlar aşağıya çıkarılmıştır. (7/10677- 7/11112)

1-            29.03.1996 – 30.10.2012 tarihleri arasında 3713 sayılı Kanun kapsamında toplam 7869 şehit yakını istihdam hakkından yararlanmış olup bunlardan 1633’ü şehit çocuğu,5890’ı şehit kardeşi ve 346’sı şehit eşidir.

2-            04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesiyle şehit er ve erbaşların anne ve babalarına aylık bağlanabilmesi için aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılmıştır. 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde öngörülen malullük ve muhtaçlık şartlarım taşımamaları ya da müracaat etmemeleri nedeniyle aylık bağlanmamış olan anne ve babalar bulunmakla beraber 6353 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra müracaat edenlerin durumları yeni hükümlere göre değerlendirilerek aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde 01.08.2012 tarihi itibariyle aylıkları bağlanmaktadır. Erbaş ve erlerin anne ve babalarına bağlanan aylık miktarı, dul ve yetimlerin ( eş ve çocuk) sayısına göre farklılık göstermektedir.

6353 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereği anne ve babaya bağlanan aylığın toplamı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin net tutarından az olamamaktadır. Bugün itibariyle 673.30 TL olan aylık miktarı anne ve babaya eşit şekilde paylaştmlmakta, sadece anneye veya babaya aylık bağlanması durumunda ise bu tutarın tamamı anneye veya babaya aylık olarak verilmektedir.


3-        Terörle mücadele ya da terör eylemleri sonucu hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınlarından aylık alan hak sahibi sayısı 6816 kişi, aynı kapsamda sakatlanma nedeniyle aylık almakta olan erbaş ve erlerin sayısı ise 2.498 kişidir.

Yorumlar

Yorumlar