Soru Önergeleri | Gazi TV

Soru Önergeleri

Bu haber 22 Şubat 2013 - 17:00 'de eklendi ve 5 views kez görüntülendi.
Soru Önergeleri

CHP Milletvekili Sn. İzzet ÇETİN’in, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanlığının iletmiş olduğu talep ve sorunları içeren dosyaya istinaden Meclise vermiş olduğu soru önergeleri aşağıda sunulmuştur.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME; Sn. Vekilimiz ile Gazihaber.com olarak irtibata geçtik, Şehit ailelerinin yaşadığı 2. iş hakkında “feragat sorunu” gibi diğer sorun ve taleplerle ilgili bir çalışmaya yapılıp yapılmayacağı yönünde sorumuzu ilettik. Sn. Vekilimiz aşağıdaki yanıtı bizlere iletti.

Sayın Hamit Yıldız, Sn. Üstüner Midiliç ve arkadaşları tarafından verilmiş olan dosya içeriği ile ilgili Soru Önergesine konu olacak hususlar soru önergesi olarak verilmiş olup, Kanun Teklifine konu olacak hususlar ise Kanun teklifi olarak hazırlanmaktadır. Bahsettiğiniz konu ve diğer bazı konular Kanun değişikliği gerektirdiği için Kanun Teklifi olarak tarafımdan verilecektir. Bu konudaki çalışmalarım sürmektedir. Kanun Teklifleri verildiğinde yayınlanacaktır.

İyi günler dilerim.”
Sn. Vekilimize  göstermiş olduğu duyarlılıktan ve Şehit aileleri, Gaziler, Harp ve Vazife Malullerinin sorunlarını dile getirmesinden ötürü sonsuz teşekkür ederiz.1. SORU ÖNERGESİ:


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili1005 Sayılı Kanun kapsamında aylık alan Kore ve Kıbrıs gazileri aylıklarının yetersizliğinden yakınmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan ve son olarak Kasım 2012 verilerini içeren istatistikte Kıbrıs ve Kore gazilerinin 673,30TL., dul eşlerinin ise 504,98TL. aylık aldıkları bilgisi yer almaktadır. Bu konuyla ilgili olarak;

1- Kore ve Kıbrıs gazileri ile dul eşlerinin asgari ücreti bile bulmayan aylıklarının artırılması yönünde Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışma ne zaman sonuçlandırılacaktır?

2- Kore ve Kıbrıs gazileri aylıklarının dışında hangi sosyal yardım ve haklardan yararlandırılmaktadırlar?


————————————————————————————–

2. SORU ÖNERGESİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili1- Şehit ailelerine, malülleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi uygulaması çerçevesinde bugüne kadar bu krediden yararlanan kişi sayısı nedir? Bu amaçla kullandırılan kredi miktarı ve bu miktarın yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2- Faizsiz konut kredisi uygulamasından vazife malülleri yararlanamamaktadırlar. Zor ekonomik koşullarda sınırlı aylıkları ile geçimlerini sürdürmeye çalışan vazife malüllerinin de faizsiz konut kredisinden yararlandırılmalarına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?

——————————————————————————–

3. SORU ÖNERGESİ:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.

İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili1- Gazilik onurunu her zaman ve her yerde hissettirilmesi, iş hakkını kullanan gazilere görev verilirken sağlık durumlarının ve fiziki noksanlıklarının dikkate alınması yönündeki Başbakanlık Genelgesine rağmen malül gazilerimizin istihdam edildikleri işyerlerinde verilen görevlerin sağlık ve fiziki durumlarına uygun olmadığına ilişkin yakınmalar vardır. Malül gazilerimizin onuruna, sağlık ve fiziki durumuna uygun işlerde çalıştırılması konusunda hangi önlemler alınmaktadır?

2- Bu konudaki Başbakanlık Genelgesine uymayan, gazilerimizi sağlık ve fiziki durumlarına uygun olmayan işlerde çalıştıran yöneticiler hakkında hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bugüne kadar bu konuda yaptırım uygulanan iş yeri ve yönetici var mıdır?

3- Şehit ailesi ve gazilerin kamuda çalışan yakınlarının tayinlerinin öncelikle yerine getirileceği mevzuat hükmüne rağmen “Kadro imkanları” gerekçesiyle tayin talepleri reddedilmektedir. Şehit aileleri ve gazi yakınlarının bu sorunları ne zaman çözülecektir?

4- 6353 sayılı Kanunun 75. maddesi malül olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malül olanların eşleri, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları yurt içinde demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında, belediye toplu taşım araçlarında ücretsiz seyahat edebileceklerini hükme bağlayarak bu konunun yönetmelikle düzenleneceğini belirtmektedir. Kanunun amir hükmü gereğince söz konusu yönetmelik ne zaman yayınlanacaktır?

5- 6353 sayılı Kanunun 75. maddesinde düzenlenen, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen fıkra ile bütün hak sahiplerine kira yardımı yapılması hükme bağlanmış ve konunun ayrıntıları yönetmeliğe bırakılmıştır. Aradan geçen zamana rağmen kira yardımını düzenleyen yönetmeliğin çıkarılmamasının nedeni nedir? Kanunla öngörülen yönetmelik ne zaman yayınlanacaktır?

——————————————————————————-

4. SORU ÖNERGESİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili

Şehit ve malül gazi çocukları, özel okullar, özel dershaneler, özel sürücü kursları gibi özel eğitim kurumlarında ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ücretsiz olarak okutulacak öğrenci kontenjanından öncelikli olarak yararlandırılmaktadırlar. Yine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ve kredilerden öncelikli yararlanma hakları vardır. Bu konuyla ilgili olarak;

1- Bazı Vakıf Üniversitelerinin şehit ve malül gazi çocuklarına burslu okuma olanağı sağladığı bilinmektedir. Bakanlığınızın şehit ve malül gazi çocuklarının tüm Vakıf Üniversitelerinde bursu olarak okumalarını sağlayacak bir çalışması var mıdır?

2- Harp ve vazife malülleri ile şehitlerinin çocuklarının da özel eğitim kurumlarında ücretsiz okumalarını sağlayacak düzenleme yapılacak mıdır?

3- Özel eğitim kurumlarından bazılarının “Özel Eğitim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı olarak şehit ve gazi çocuklarını kabul etmedikleri iddia edilmektedir. Bu şekilde anılan yönetmelik hükümlerine aykırı davranan özel eğitim kurumlarına hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu konuyla ilgili soruşturma açılan, inceleme yapılan özel eğitim kurumu sayısı nedir?

—————————————————————————–

5. SORU ÖNERGESİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili6252 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici Madde 46 ile bedelli askerlikten elde edilecek paranın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına üç bankada açılacak özel hesaba yatırılacağı; bu hesaplarda toplanan paraların şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacağı düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak;
1- Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin olarak açılan özel hesapta toplanan para miktarı faiziyle birlikte bugün için toplam ne kadardır?

2- Şehit aileleri ve gaziler için bugüne kadar bütçeden karşılanmakta olan ödemelerin artık bu özel hesapta toplanan bedelli askerlikten elde edilen gelir ile karşılandığı ilave herhangi bir ödemenin yapılmadığı bilgisi doğru mudur?

3- 65 yaş maaşı olarak verilen ödemelerin bedelli askerlik paralarıyla yapıldığı iddiaları doğru mudur?

4- Mevzuat doğrultusunda Kanunda belirtilen kişilere yapılmakta olan ödemelere ek olarak bedelli askerlikten elde edilen kaynaktan ödemeler yapılıyor ise bu ödemelerin miktarı ve Kanunda belirtilen gruplara dağılımı nasıldır?

5- Bu özel hesaptan Kanuna aykırı olarak başka amaçlar için ödemeler ya da aktarmalar yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu ödeme ve aktarmalar nerelere yapılmıştır?

——————————————————————————

6. SORU ÖNERGESİ:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.İzzet ÇETİN

Ankara MilletvekiliSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından şehit aileleri ve malül gazilere bayram, kışın hazırlık ve okullar açılmadan önce eğitim yardımları yapılmaktadır. Ancak bazı SYD Vakıfları bu yardımları yaparken bazıları hiç yardım yapmamakta ya da iller arasında, hatta aynı ilin ilçeleri arasında yapılan yardımlarda farklılıklar olmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak;

1- SYD Vakıfları tarafından şehit aileleri ve malül gazilere yapılan yardımlarda bütün vakıfların aynı yardımları yapmasının sağlanması yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?
2- SYD Vakıfları tarafından şehit aileleri ve malül gazilere kışa hazırlık ödeneği, bayram ödeneği, eğitim ödeneği adı altında tüm yurt genelinde standartlaştırılmış ödemeler yapılacak mıdır?

3- 2011 ve 2012 yıllarında SYD Vakıfları tarafından şehit aileleri ve malül gazilere yapılan yardımlar nelerdir? Bu yardımların miktarı ve yararlanan kişi sayısı nedir?

——————————————————————————


Yorumlar

Yorumlar