Sivil Şehit – Sivil Gazi

Sivil Şehit – Sivil Gazi

01/07/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Sivil Şehit – Sivil Gazi

Star Gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan haber ile geçtiğimiz yıl 6353 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusunu sizler için yayımlıyoruz! Halen “Sivil Şehit” ve “Sivil Gazi” kavramları havada uçuşurken Bakanlığın ve bizleri temsil eden derneklerin bu konuya kayıtsız ve sessiz kalmasını anlamak mümkün değildir.

 

GEÇTİĞİMİZ YIL 6353 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ YAPMIŞ OLDUĞU BASIN DUYURUSU AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR;

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ BASIN AÇIKLAMASI

    Son günlerde kamuoyu gündeminde tartışılan ve Şehit yakınları ile Gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlayan yasa tasarısı taslağına ilişkin olarak, düzenlemede Şehit ve Gazilik ile ilgili bir statü tanımlamasının söz konusu olmadığı yapılan çalışmanın Şehit yakınları ve Gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olduğu,

   5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un, isminden de anlaşılacağı üzere; terör sebebi ile veya terörle mücadele sebebi ile zarara uğrama kriterini esas aldığı,

   Yeni yasa taslağında bu Kanuna eklenecek bir düzenleme ile tazminata hak kazanan/hak kazanacak hayatını kaybetmiş ve malul olmuş vatandaşlarımıza maaş bağlanarak süreklilik arz eden mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiği hususu;

   Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

Yorumlar

Yorumlar