SGK Basın Açıklaması | Gazi TV

SON DAKİKA

SGK Basın Açıklaması

Bu haber 12 Nisan 2011 - 15:36 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.

SGK Basın Açıklaması

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında kimlerin şehit sayılacağına dair yer alan
haberler hakkında açıklama:

Son günlerde bazı basın-yayın organlarında Kurumumuzun yaptığı işlemlere göre şehit sayılıp sayılmamanın tartışıldığı ve çelişkili ifadelerin bulunduğu haberler yayınlanmaktadır. Oysa ki Kurumumuzca yapılan tüm işlemler, kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve kanunlarda yer alan ifadeler kullanılarak yürütülmektedir. Şehitlik şüphesiz vatan uğruna hayatını feda edenlere has yüksek bir mertebedir. Dini ve manevi bakımdan da önemi çok büyüktür. Ancak mevcut kanunlarda kimlerin şehit sayılacağı kimlerin şehit sayılmayacağını kurala bağlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna rağmen, basında çıkan haberlerde “Şehit sayıldı” yada “Şehit sayılmadı” gibi yargı içeren ifadeler genel olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre vazife malulü sayılma yada sayılmama durumuyla ilişkilendirilmektedir. Oysa 3713 sayılı Kanun’da şehit ifadesi yer almamaktadır. Kamuoyunda hakkında vazife malullüğü aylığı bağlananlar “şehit” kabul edilmekte, diğerleri ise şehit kabul edilmemektedir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre, kamu görevlilerinden yurtiçinde veya dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemine muhatap olmaları sonucu malul durumuna girmeleri veya ölümleri, bir başka ifadeyle terör suçlularının gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yaralanmaları sonucu malul durumuna girmeleri veya ölümleri halinde; malul durumuna girenlerin kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine görevdeki emsalinin aldığı aylık miktarının vazife malullüğü aylığı olarak ödenecektir. Görüldüğü üzere Kanun da “şehit” tanımı yapılan bir hüküm bulunmadığı gibi, terör eylemine muhatap olmaları sonucu vefat edenlerin şehit sayılacağına dair herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; 5434 sayılı Kanun da iştirakçilerin durumlarına göre emekli, adi malul, vazife malulü diye üç sınıfa girebilecekleri kesin bir şekilde tespit edilmiş ve vazife malullerinin; malullüklerin belirli şartları haiz olanlara harp malulü denildiğinden, “Şehit” tabirinin kanunun tatbikatında kullanma yeri kalmamıştır. Aynı şekilde 5510 sayılı Kanun’da da şehit tanımına yer verilmemiştir.

Kurumumuzca; 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu’nun 45, 56 ve 64’üncü maddeleri ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci ve geçici 18’inci maddeleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ödenmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ilgililerin yaptıkları görevlerin özelliği, maluliyetlerine neden olan olayın niteliği, olaya sebep olan unsur, oluş zamanı ve yeri gibi faktörlere göre ilgililer hakkında

, • 5434 sayılı Kanun’un 45. maddesi / (5510 sayılı Kanunun 47’inci maddesinin birinci fıkrasına göre vazife malullüğü.)

• 5434 sayılı Kanun’un 64. maddesi / (5510 sayılı Kanunun 47’inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre Harp Malullüğü.)

• 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre Vazife Malullüğü

• 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre Vazife Malullüğü hükümleri uygulanmak suretiyle işlemler gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz, her olayı en ince ayrıntısına kadar kanunlar çerçevesinde değerlendirmekte, hak sahiplerinin haklarına en ufak halel gelmemesine özel bir özen göstermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/c62a398045ab0c34b6fcf72a0138999b/duyuru_20110204_02.pdf?MOD=AJPERES


Bu haberi Gaziforum.com’da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>

Yorumlar

Yorumlar