Şehit yakınlarına iş müjdesi | Gazi TV

Şehit yakınlarına iş müjdesi

Bu haber 11 Aralık 2012 - 22:24 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Şehit yakınlarına iş müjdesi

Terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki malullerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını düzenleyen yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirtilen kapsama giren şehit yakınlarının istihdam hakkını ikiye çıkaran yönetmelikle, çalışamayacak durumda malul olanların yakınlarına da hak tanındı.

 

”Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik”, görevleri sona ermiş olsa bile Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaş, geçici ve gönüllü köy korucuları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı’nca açılan okullarda veya bu kurumlar hesabına okuyan öğrenciler ile öğrenci olmak için temel ve intibak eğitimi görenler ile kanunun ilgili maddesinde anılanları kapsıyor.

 

Yönetmeliğe göre, belirtilen kapsama giren şehidin eşi veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilecek. 

 

Şehidin anne, baba ve kardeşlerinin bulunmaması, varsa bile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanamamaları durumunda şehidin eşi ve çocuklarından toplam iki kişi iş hakkını elde edecek.

 

Şehidin eşi veya çocuğunun bulunmaması, varsa bile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmaları veya yaş haddinden bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde şehidin anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi istihdam edilebilecek. Anne veya babanın iş hakkını kullanmaması halinde ise iki kardeş talepte bulunabilecek. 

 

Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenmeyecek. Çocuğun müracaatında ise eş ve diğer çocuklardan iş hakkından lehine feragat edildiğine dair beyan alınacak. Şehit annesinin müracaatında babanın, babanın müracaatında annenin, kardeşin müracaatında hak sahibi olan anne, baba ve diğer kardeşlerden feragat beyanları istenecek. 

 

Malul olup da çalışabilir durumda olanın kendisi, çalışamayacak durumda malul olanların ise eş veya çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi iş hakkını kullanılacak. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamayacak. 

 

Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanların, halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanların iş hakkını kullanma imkanları olmadığı için bu kişiler hak sahibi sayılmayacaklar. 

 

 

HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN YAKINLARINA DA İŞ İMKANI

 

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerden bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi, bu kapsamda malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendisi, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisi iş hakkını kullanabilecek. 

 

Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenmeyecek, ancak çocuğun müracaatında eşin ve diğer çocukların iş hakkından feragat ettiklerine dair beyanları alınacak. Kardeşin başvurusunda diğer kardeşlerin iş hakkından lehine feragat ettiğine dair beyan alınacak. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamayacak. 

 

Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanların, halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanların iş hakkını kullanma imkanları olmadığı için bu kişiler hak sahibi sayılmayacaklar. 

 

 

İLK İŞ HAKKINI KULLANACAK AİLELERE ÖNCELİK

 

İstihdam hakkından yararlanmak isteyenler ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvuruda bulunacaklar. 

 

Eski yönetmelikte beş yıl olarak belirlenen başvuru süresi, şehitlik veya malullük olayının meydana geldiği tarihten itibaren olmak üzere 15 yıla çıkarıldı. Şehitlik veya malullüğün olduğu tarihte hak sahiplerinden 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi ise 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlayacak. 

 

Başvuruların karara bağlanma süreçlerine ilişkin düzenlemeler de içeren yönetmeliğe göre, belirlenen kişiler kamu kurum ve kuruluşlarınca sınav şartı aranmaksızın bir ay içinde atanarak göreve başlatılacak. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde ise bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlayacak. 

 

Ataması yapılan kişi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacak ve bu kişilerin yeniden yapacağı iş talebi kabul edilmeyecek. Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde ise atama işlemi iptal edilecek. Bu kişilerden göreve başlamaya mani hali ortadan kalkanlar tekrar iş talebinde bulunabilecekler. 

 

Atamalar hak sahibinin durumuna uygun kadro bulunması şartıyla müracaat tarihine göre gerçekleştirilecek. İlk iş hakkını kullanacak ailelere ait iş talepleri ise öncelikle yerine getirilecek. 

 

Ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler yeniden başvuruda bulunamayacaklar. Kendi hatası, kusuru, iradesi olmaksızın özelleştirme uygulamaları nedeniyle işten çıkarılanların 2 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde ise yeniden atama yapılabilecek. 

 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 29 Mart 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 

 

Kaynak : http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/12/11/sehit-yakinlarina-is-mujdesi

Yorumlar

Yorumlar