Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi | Gazi TV

Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi

Bu haber 06 Haziran 2013 - 14:26 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi

MHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın vermiş olduğu çok kapsamlı Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi aşağıda sunulmuştur.

ŞEHİT ve GAZİLER İLE YAKINLARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

               GEREKÇE:

 

               Ülkemizde uzun süreden beri meydana gelen terör olayları ile ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve temsil etmek için çeşitli görevler ifa eden silâhlı kuvvetler ve kolluk kuvveti mensupları, vatani görev ifa eden vatandaşlar ile yargı mensupları, diplomat ile görevi sırasında meydana gelen kaçırılma ve bunun gibi terör asayiş ve kaçakçılık olaylarına maruz kalan öğretmen, mülki amir gibi kişilerin, hem kendilerinin hem de anne-baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınları hakkında uygulanacak hükümler 3713 Sayılı Kanun, 2330 Sayılı Kanun ve 5434 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarda dağınık ve çok başlı olarak düzenlenmiştir.

Devletin üniter yapısına ve egemenlik yetkisine yönelik meydana gelen saldırılar sonucunda şehit ve gazi olanlar ile bunların geride kalan yakınlarına hakkıyla sahip çıkılması gerekmektedir. Bu husus bir devlet için onur ve namus meselesidir. Bu mesele, ekonomik kaygılardan uzak, milletin ve kamuoyunun vicdanını tatmin edecek bir şekilde ve tek bir özel kanun kapsamında düzenlenmelidir.

                Bu konuda ülkemizdeki fiili durum çeşitli komisyonlar aracılığı ile yürütülen düzenlemeler yüzünden eşitsizlik yaratacak sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu uygulama gaziler ve şehit yakınları ile devleti mahkeme kapılarında karşı karşıya getiren bir süreçtir. Zaman zaman iyileştirme maksatlı yapılan kanun değişiklikleri de yamalı bohça niteliğinden ileri gidememiştir. Vatan savunması ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kişiler şehit ve gazi olduklarında TSK mensubu olan- olmayan, kamu görevlisi olan-olmayan, terörle mücadele esnasında şehit ve gazi olan-olmayan (3713 sayılı kanun kapsamında olan-olmayan) gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Nakdi tazminat için en yüksek devlet aylığı üzerinden ödeme yapılacağını düşünen kişilere fiilen ele geçen miktar üzerinden değil, brüt miktar üzerinden ödeme yapılmakta ve haksızlıklar ortaya çıkarmaktadır. Sosyal haklar ile ilgili bazı başvurular süre sınırına bazı başvurular da kontenjan sınırına tabi tutulmaktadır. Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için maddi iyileştirmeler dışında manevi tatmin sağlayacak düzenleme sayısı da yok denecek kadar azdır.

Konu ile ilgili yapılan düzenlemeler çok sayıda kanunda çok farklı şekilde yer almakta olup, birçok gazi ve gazi yakını ile şehit yakını, haklarını tam olarak bilememekte ve kullanamamaktadır. Bu hakların kullanımı ile ilgili hususlar daha çok şehit aileleri dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları ile güvenlik güçleri emrindeki bir kısım komisyonların insafına kalmıştır. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ise şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak gibi soyut işlevler içermektedir.

              Bahsi geçen sebeplerden dolayı şehitlik ve gazilik işlemleri ile ilgilenen, bu kişilerin ve yakınlarının haklarını koruyan genel bir düzenleme ve üst bir makam oluşturulması zarureti gün geçtikçe kendini hissettirmektedir. Gazi ve gazi yakını ile şehit yakınları, isteyen ve talep eden konumundan çıkarılmalı; haklan ve hak ettikleri hizmet ayaklarına götürülmelidir. Bu yüzden eksik kalan ve kanun gereği tamamlanamaz ekonomik hususlar için; bu topraklar uğruna can veren, beden bütünlüğünü kaybeden gazi ve gazi yakını ile şehit yakınlarının eğitim, sağlık, ulaşım gibi her türlü maddi ve sosyal ihtiyaçları, hiçbir bürokratik engel ile karşılaşmadan derhal karşılanmalıdır. Teklifimizde yer verdiğimiz hakların, bu aziz ülkenin kutsal şehit ve gazilerinin durumlarını bir nebze düzelteceği kanaatindeyiz. Bu düşünceyle hazırlamış olduğumuz kanun teklifimizin alandaki eksiklikleri giderecektir.


MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Madde ile Kanunun amacı; şehit ve gaziler ile yakınlarının hakları genişletilerek, düzenlenmektedir.

 

Madde 2- Madde ile Kanunun kapsam alanı; şehit ve gaziler ile yakınlarının hakları bakımından açıklanmaktadır.

 

Madde 3- Madde ile, Kanunda geçen bazı kavramların tanımları yapılmaktadır.

 

Madde 4- Madde ile, şehit ve gaziler ile yakınlarının, her türlü devlet korumasının teminatı altında olduğu ve adli yardım konusu düzenlenerek, şehit ve gazi ile yakınlarının bu alandaki mağduriyeti giderilmektedir.

 

Madde 5- Bu kanun kapsamında şehit kabul edilen kişilerin yakınlarına, Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden 45 maaş ölüm yardımı yapılması düzenlenmektedir.

 

Madde 6- Madde ile, bu kanun kapsamında şehit kabul edilen kişilerin yakınlarına, şehit olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden her ay 2 maaş şehitlik maaşı verilmesi düzenlenmiştir.

 

Madde 7- Madde ile, şehit çocuklarına ödenecek aylıklar ve evlenme yardımı verilmesinin şartları düzenlenmektedir.

 

Madde 8» Kanun kapsamındaki şehit anne ve babalarına ödenecek aylıkların, bu konuda yürürlükte olan kanunların dışında tutulması düzenlenmektedir.

 

Madde 9- Şehit kabul edilen kişilerin yakınlarına, kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı verilmesi düzenlenerek, barınma konusunda devletin tam olarak yardımcı olması sağlanmaktadır.

 

Madde 10- Şehit yakınlarından aylık bağlananları konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarda, kamu bankaları tarafından faizsiz kredi verilmesi sağlanarak, konut sahibi olma imkânı getirilmektedir.

 

 

 

 

 

Madde 11 Madde ile, şehit çocuklarından aylık bağlananları iş sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı tarafından yasal tüm atama şartlarından bağımsız olmak üzere atama yapılabilmesi imkânı getirilmekte ve onlar için özel sektörde vergi sıralamasında ilk 500’de olan kuruluşlarda istihdam fırsatı yaratılmaktadır.

 

 

Madde 12- Şehit çocuklarının, 2547 sayılı kanun kapsamına giren kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilmelerine imkân sağlanmakta, eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderlerinin de devletçe karşılanması düzenlenmektedir. Diğer yandan şehit yakınlarına tüm seviye ve türdeki askeri okullara girişte ilave kontenjan uygulaması getirilmektedir.

Madde 13Madde ile, şehit yakınlarının istedikleri özel veya devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak, her türlü ayakta ve yatarak tedavi ve ameliyatlarının yapılması sağlanmaktadır.

Madde 14- Şehit yakınlarının askerlik hizmetini dilediği askerlik şubesinde yapabilmesinin önü açılarak, talep etmeleri halinde askerlikten muaf tutulmaları düzenlenmektedir.

Madde 15Şehit yakınlarının yurtiçinde hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat etmeleri sağlanmaktadır. Öte yandan şehit yakınlarının yurtiçinde özel veya kamuya ait 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde yılda 10 güne kadar ücretsiz tatil yapabilmeleri imkânı getirilmektedir. Yine şehit yakınlarının kuraya katılmadan, Diyanet İşleri Başkanhğfnın hac kontenjanından yararlandırılması düzenlenmektedir.

Madde 16- Madde ile, şehit yakınlarının silah bulundurma ve taşıma ruhsatlanyla ilgili her türlü harçtan muaf tutulmaları sağlanarak, silah alacaklara MKE tarafından %50 indirim uygulanması düzenlenmektedir.

Madde 17- Şehit yakınlarının, alacakları 2000 cc’ye kadar binek veya arazi araçlarının ÖTV ve KDV’den muaf tutulması sağlanarak, araç alımlarında destek olunmaktadır.

Madde 18Şehit yakınlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ve belediyelere ait tesislerde yapılacak spor müsabakalarına ücretsiz girme hakkı tanınmaktadır.

Madde 19Bu kanun kapsamında gazi kabul edilen kişilere, gazi olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden 45 maaş gazilik yardımı yapılması düzenlenmektedir.

Madde 20Bu kanun kapsamında gazi kabul edilen kişilere, gazi olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden her ay 2 maaş gazilik maaşı verilmesi sağlanmakta, gazinin ölümü halinde varislerine bu maaşın nasıl bağlanacağı düzenlenmektedir.

Madde 21Gazilere ve vefatları halinde yakınlarına, istedikleri sürece lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masraflar de devletçe karşılanmak sureti ile kamu konutlardan yararlanmaları sağlanarak, kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların istekleri halinde, ikametgâh olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli süresiz olarak devletçe karşılanması düzenlenmekte ve yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde süresiz olarak devletçe karşılanması imkânı ve düzenlemesi getirilmektedir.

Madde 22- Gazilere ve vefatları halinde yakınlarından aylık bağlananları konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarda, kamu bankaları tarafından faizsiz kredi verilmesi sağlanarak, konut sahibi olma imkânı getirilmektedir.

Madde 23Şehit yakını ve gaziler için verilecek madalyalar, ilgili kanunlarda belirlendiği şekilde ve mutlak surette kıymetli madenden yapılması sağlanmakta ve ülke çapında en çok üyeye sahip iki şehit ve gazi derneğinin başkanına devlet protokolünde yerleri düzenlenmektedir.

 

Madde 24- Madde ile, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı’nın uygulayabileceği cezai müeyyideler düzenlenmektedir.

 

Madde 25Madde ile Kanunun son hükümleri düzenlenmektedir.

 

Geçici Madde 1- Madde ile düzenleyici işlemlere ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

Geçici Madde 2 Madde ile bu kanunun yayımı tarihinden itibaren mevzuatlarında şehit ve gaziler ile ilgili hükümler bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim öğretim kurumları, huzurevleri, turizm ve otel işletmeleri ve seyahat şirketleri durumlarını altı ay içinde intibak ettirmeleri düzenlenmektedir.

 

 

 

Madde 26Madde ile Şehitler Gaziler Başkanlığı ile ilgili esaslar düzenlenmektedir.

 

Geçici Madde 3Madde ile Şehitler Gaziler Başkanlığı’nın çalışma esasları düzenlenmektedir

 

Madde 27Yürürlülük maddesidir.

 

Madde 38Yürütme maddesidir.

ŞEHİT ve GAZİLER İLE YAKINLARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

 

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

 

 

 

Amaç

 

Madde 1- Bu kanunun amacı, şehit ve gaziler ile yakınlarının özlük işlerini, aylık ve ödeneklerini, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma, dinlenme ve diğer malî sosyal hak ve yardımlarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2Bu kanunun kapsamı; savaş veya barış sırasında, terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilenleri;

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli ile bu kurumlarda görev yapan sözleşmeli er, erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı, korucular ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarından, Dışişleri Bakanlığı personelinden, meydana gelen terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenleri;

Terör, güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini, adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını, çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personelden, meydana gelen terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybedenleri;

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken yapmış oldukları eğitim sağlık din hizmeti ve benzeri diğer görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle uğradıkları saldırı sonucu görev başında veya sıfatları kalkmış olsa bile görevlerini yapmalarından dolayı veya görevini yapmaya giderken yaralanan ve hayatını kaybedenler ile devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar ile güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen sözleşmeli olsa dahi tüm kamu görevlilerini;

Vatani görevini yapmakta olan askerlerden terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilen ve görev başında veya bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle veya görevini yapmaya giderken herhangi bir şekilde yaralanan ve hayatını kaybedenleri;

Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenlerden, bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle terör eylemlerinde hedef alınarak yaralanan ve hayatını kaybedenler ile Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığınca kapsama alınmasına karar verilen diğer kişileri ifade eder.

Bu kanun, yürürlüğe girmesinden önce şehit ve gazi olan kişiler ve bunların yakınları hakkında da zaman sınırı olmaksızın uygulanır. Kanunun uygulaması, şehit, gazi ve bunların yakınları için zamanaşımı sebebi ile hak kaybına yol açacak şekilde yürütülemez.

İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar

Madde 3Bu kanunda adı geçen;

Şehit: Savaş veya barış sırasında, terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilenleri;

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli ile bu kurumlarda görev yapan sözleşmeli er, erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı, korucular ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarından, Dışişleri Bakanlığı personelinden, meydana gelen terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenleri;

Terör, güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini, adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını, çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personelden, meydana gelen terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenleri;

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken yapmış oldukları eğitim, sağlık, din hizmeti ve benzeri diğer görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle uğradıkları saldırı sonucu görev başında veya sıfatları kalkmış olsa bile görevlerini yapmalarından dolayı veya görevini yapmaya giderken yaralanan ve hayatını kaybedenler ile devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar ile güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen sözleşmeli olsa dahi tüm kamu görevlilerini;

Vatani görevini yapmakta olan askerlerden terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilen ve görev başında veya bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle veya görevini yapmaya giderken herhangi bir şekilde hayatını kaybedenleri;

Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli istihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenlerden, bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenleri;

Şehitler ve Gazi İşleri Başkanlığınca kapsama alınmasına karar verilen diğer kişileri ifade eder.

Gazi: Savaş veya barış sırasında, terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilenleri;

Türk Silahlı Kuvvetler mensupları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli ile bu kurumlarda görev yapan sözleşmeli er, erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı, korucular ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarından (Başkonsolos, elçi-müsteşar, büyükelçilik birinci müsteşarı, ataşe, ataşe yardımcısı ya da münhasıran yurtdışında kullanılmak üzere ihdas edilmiş olan kadro unvanlarına atanmak suretiyle görev yapmakta olanlar) meydana gelen terör eylemleri nedeniyle herhangi bir şekilde, hangi seviyede olursa olsun yaralananları;

Terör, güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini, adli ve askeri hakimleri, cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını, çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, orman memurları ve personeli ile gümrük muhafaza memurlarını, ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personelden meydana gelen terör eylemleri nedeniyle herhangi bir şekilde hangi seviyede olursa olsun yaralananları;

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken yapmış oldukları eğitim sağlık din hizmeti ve benzeri diğer görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle uğradıkları saldırı sonucu görev başında veya sıfatları kalkmış olsa bile görevlerini yapmalarından dolayı veya görevini yapmaya giderken herhangi bir şekilde hangi seviyede olursa olsun yaralananlar ile devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar ile güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen sözleşmeli olsa dahi tüm kamu görevlilerini,

Vatani görevini yapmakta olan askerlerden terörle mücadele, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men takip ve tahkiki konularında görevlendirilen ve görev başında veya bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle veya görevini yapmaya giderken herhangi bir şekilde hangi seviyede olursa olsun yaralananları,

Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenlerden bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle uğradıkları saldırılarda herhangi bir şekilde hangi seviyede olursa olsun yaralananları,

Şehitler ve Gazi İşleri Başkanlığınca kapsama alınmasına karar verilen diğer kişileri ifade eder.

 

Yakın: Şehit ve gazilerin eş, anne, baba, evlat edinenleri ile kardeşleri, çocukları, evlatlıkları ile 1. derece akrabalarını ve bunların dışında Şehitler ve Gazi İşleri Başkanlığınca kapsama alman diğer kişileri ifade eder.

 

Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı: Şehit ve gazilerin her türlü özlük ve mali haklan ile eğitim, barınma, ulaşım ihtiyaçlarını resen takip ve temin eden, gerekirse Başbakanlığa ait örtülü ödeneği Başbakan adına şehit ve gaziler ile yakınlarına ait ihtiyaçlar için resen kullanan Başbakanlığa bağlı kurumu ifade eder.

 

Kurum: Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarını, üniversiteler ile bağımsız idari otorite şeklindeki özerk kuruluşları ifade eder. 

İKİNCİ KISIM

Teminat, Özlük Hakları ve Mali Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Teminat

Şehit ve Gazi Teminatı ve Hukuki Yardım

Madde 4– Şehit ve gaziler ile yakınları mutlak surette devlet korumasının teminatı altında olup, kurumca yapılan her türlü iş ve işlemlerde; yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge bu kapsamdaki kişiler lehine yorumlanır. Herhangi bir şekilde verilen hakların kapsamı aleyhe yorumlanarak daraltılamaz. Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı’nın kanun kapsamındaki talimatları derhal yerine getirilir.

 

Şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarının vekalet verdikleri bir avukatın ücreti, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığınca her yıl yayınlanan TBB asgari ücret tarifesi üzerinden karşılanır.

 

Mali Haklar

 

Madde 5- Ölüm Yardımı

 

Bu kanun kapsamında şehit kabul edilen kişilerin yakınlarına, şehit olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden 45 maaş ölüm yardımı verilir. Bu yardım, kalanlara veraset ilamı paylarına göre paylaştırılır. Kardeşler, evlatlık ve evlat edinenler, veraset ilamında önceki mirasçılar sebebi ile görülemiyorsa bunlara da ayrı ayrı 15 maaş ölüm yardımı verilir.

 

Madde 6– Şehitlik Maaşı

 

Bu kanun kapsamında şehit kabul edilen kişilerin yakınlarına, şehit olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden her ay bir maaş şehitlik maaşı verilir. Bu maaş, kalanlara veraset ilamı paylarına göre paylaştırılır. Kardeşler, evlatlık ve evlat edinenler, veraset ilamında önceki mirasçılar sebebi ile görülemiyorsa bunlara da 1 maaş şehitlik yardımı eşit olarak paylaştırılır. Maaş artışları, Genelkurmay Başkanı maaş artışlarına bağlıdır. Ancak bu artış hiçbir şekilde yıllık tüketici enflasyon oranının altında bırakılamaz.

 

Madde 7– Şehit Çocuklarına Ödenen Aylıklar ve Evlenme Yardımı

 

Şehit yakını olan kız ve erkek çocuklarına, evli olup olmadıklarına bakılmaksızın aylık bağlanır. Bu aylık, evlenme nedeni ile kesilmez. Şehit yakınlarına yaş kaydı aranmaksızın aylık bağlanır. Şehidin kız ve erkek çocukları ile evlatlıklarına evlenmeleri nedeniyle almakta oldukları maaşlarının iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere peşin ödenir.


Madde 8- Şehit Anne ve Babalarına Ödenen Aylıklar

 

Şehit anne/babalarına aylık bağlanmasında, anne ve babanın, malul, yaş, muhtaçlık gibi durumlarının ilgili kanunlara uygunluğu aranmaz.

 

Madde 9- Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı

 

Şehit yakınları istedikleri sürece lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masraflar da devletçe karşılanmak sureti ile kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların istekleri halinde, ikametgâh olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli süresiz olarak devletçe karşılanır.

 

Kira yardımı, asgari ücret tutarının 2 katı kadardır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde süresiz olarak devletçe karşılanır. Kira yardımından yararlanmak için kamu konutlarından yararlanmadığına dair evrak ibraz edilmesi yeterlidir. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığıyla yapılır ve takip edilir.

 

Madde 10- Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi

 

Şehit yakınlarından aylık bağlananları konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarda, kamu bankaları tarafından faizsiz kredi verilir. Kredi miktarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca, Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminat dâhil olmak üzere, almakta olduğu maaşının 1/8 i tutarındaki miktarın kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği zamandır. Kredi başvurusu Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve işlemler bu kurum aracılığı ile yürütülür.

 

Madde 11- Şehit Çocuklarına İstihdam Sağlanması

 

Şehit çocuklarından aylık bağlananları iş sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı tarafından yasal tüm atama şartlarından bağımsız olmak üzere atama yapar. Kamu kurumları ile özel sektördeki vergi sıralamasında ilk 500’de olan kuruluşlar, Başkanlığın taleplerini karşılamak zorundadırlar. Şehit çocuklarına verilecek maaş asgari ücretin 2 katından az olamaz. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 12Şehit Çocuklarına Öğrenim Yardımı

 

Şehit çocukları, 2547 sayılı kanun kapsamına giren kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilir. Ücrete tabi üniversitelerin ücretinin yarısı ilgili üniversite, diğer yarısı ise devlet tarafından ödenir. Yine eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Üst üste 2 yıl aynı sınıfta kalanların bu yardımı kesilir. Şehit yakınlarına tüm seviye ve türdeki askeri okullara girişte ilave kontenjan uygulanır. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.


 Şehit çocukları, sınava tabi ise kazandıkları veya başvurdukları devlet ile özel kişi ve kurumlara ait ilköğretim okulu ve liselerde de okuyabilir. Bu eğitim kurumlarından ücrete tabi olanlarda, ücretin yarısı ilgili öğretim kuruluşu, diğer yarısı ise devlet tarafından ödenir. Yine eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Şehit çocukları başvurdukları tüm okul öncesi eğitim ile ilgili devlet ve özel kişi ve kurumlara ait okul kreş bakımevinde de ücretsiz olarak okuyabilir. Bu eğitim kurumlarının ücretinin yarısı eğitim kurumunca, yarısı devlet tarafından ödenir. Yine eğitim öğrenim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Şehit çocukları devletçe hangi isim altında alınırsa alınsın, eğitim ile ilgili her türlü harç ve ücretten bağışıktır. Bu gibi işlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 13Şehit Yakınlarına Sağlık Yardımı

 

Şehit yakınlarının istedikleri özel veya devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak, her türlü ayakta ve yatarak tedavi ve ameliyatları yapılır. Bu hizmetlerin ücretinin yarısı ilgili sağlık kuruluşunca, yarısı da devlet tarafından karşılanır. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir. Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı, gerek gördüğü şehit yakınlarının yurtdışında tüm barınma, yol ve sağlık giderleri karşılanarak, ücretsiz olarak tedavi edilmesine karar verebilir. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 14- Şehit Yakınlarının Askerlik Hizmeti

 

Şehit yakınları, askerlik hizmetini dilediği askerlik şubesinde yapabilirler. Şehidin kardeş, eş, çocuk ve evlatlıkları isterlerse askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 15- Şehit Yakınlarının Seyahat, Tatil ve Hac Hakkı

 

Şehit yakınları yurtiçinde hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. Bu ücretler devletçe karşılanır. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Şehit yakınları yurtiçinde özel veya kamuya ait 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde yılda bir defa 10 güne kadar tatil yapabilirler. Bu hizmetlerin ücretinin yarısı ilgili kuruluşça, yarısı da devlet tarafından karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile tatil tarihinden 3 ay önce yapılan başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Şehit yakınları kuraya katılmadan, Diyanet İşleri Başkanlığının hac kontenjanından yararlandırılır. Bu işlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

Madde 16- Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması

 

Şehit yakınları, silah bulundurma ve taşıma ruhsatıyla ilgili her türlü harçtan muaf tutulurlar. Silah alacaklara MKE tarafından %50 indirim uygulanır.

 

Madde 17- Şehit Yakınlarına Araçlar ile ilgili ÖTV ve KDV Muafiyeti

 

Şehit yakınlarının alacakları 2000 cc ye kadar binek veya arazi araçları, ÖTV ve KDV’den muaftır. Her şehit yakının bu kanuna göre bir araç hakkı vardır. Bu şekilde alınan araçların 5 yıl süreyle satışı yapılamaz. Bu işlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 18- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ve Belediyelere Ait Tesislerde Yapılacak Spor Müsabakalarına Girme

 

Şehit yakınları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ve belediyelere ait tesislerde yapılacak spor müsabakalarına ücretsiz girme hakkına sahiptir.

 

Madde 19- Gazilik Yardımı

 

Bu kanun kapsamında gazi kabul edilen kişilere, gazi olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden 45 maaş gazilik yardımı verilir. Bu yardım, gazinin ölümü halinde kalanlara veraset ilamı paylarına göre paylaştırılır. Kardeşler, evlatlık ve evlat edinenler, veraset ilamında önceki mirasçılar sebebi ile görülemiyorsa bunlara da ayrı ayrı 15 maaş gazilik yardımı verilir. Gazinin ölümü halinde gazi yakınlarından kız ve erkek çocuklarına evli olup olmadıklarına bakılmaksızın aylık bağlanır. Bu aylık evlenme nedeni ile kesilmez. Gazi yakınlarına yaş kaydı aranmaksızın aylık bağlanır. Gazinin ölümü halinde, kız ve erkek çocukları ile evlatlıklarına, evlenmeleri nedeniyle almakta oldukları maaşlarının iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak bir defaya mahsus olmak üzere peşin ödenir. Gazinin ölümü halinde anne/babalarına aylık bağlanır. Anne ve babanın, malul, yaş, muhtaçlık gibi durumlarının ilgili kanunlara uygunluğu aranmaz.

 

Madde 20- Gazilik Maaşı

 

Bu kanun kapsamında gazi kabul edilen kişilere gazi olunan tarihte Genelkurmay Başkanına ödenen net maaş ve her türlü sosyal yardım üzerinden her ay bir maaş gazilik maaşı verilir. Bu maaş gazinin ölümü halinde kalanlara veraset ilamı paylarına göre paylaştırılır. Kardeşler, evlatlık ve evlat edinenler veraset ilamında önceki mirasçılar sebebi ile görülemiyorsa bunlara da 1 maaş gazilik yardımı eşit olarak paylaştırılır. Maaş artışları, Genelkurmay Başkanı’nın maaş artışlarına bağlıdır. Ancak bu artış hiçbir şekilde yıllık tüketici enflasyon oranının altında bırakılamaz. Maluliyet oranı bahane edilerek maaş indirimi yapılamaz.

 

Madde 21- Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı

 

Gaziler ve vefatları halinde yakınları, istedikleri sürece lojman kirası, yakıt bedeli ve diğer masraflar de devletçe karşılanmak sureti ile kamu konutlardan yararlanmaya devam ederler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların istekleri halinde, ikametgâh olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli süresiz olarak devletçe karşılanır. Kira yardımı asgari ücret tutarının 2 katı kadardır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde süresiz olarak devletçe karşılanır. Kira yardımından yararlanmak için kamu konutlarından yararlanmadığına dair evrak ibraz edilmesi yeterlidir. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 22- Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi

 

Gaziler ve vefatları halinde yakınlarından aylık bağlananları konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarda, kamu bankaları tarafından faizsiz kredi verilir. Kredi miktarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nca Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminat dâhil olmak üzere almakta olduğu maaşının 1/8 i tutarındaki miktarın kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Kredi başvurusu Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve işlemler bu kurum aracılığı ile yürütülür.

 

Madde 23- Gazilere ve Çocuklarına İstihdam Sağlanması

 

Gazileri ve çocuklarını iş sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı tarafından tüm atama şartlarından bağımsız olmak üzere atama yapar. Kamu kurumları ile özel sektördeki vergi sıralamasında ilk 500’de olan kuruluşlar Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığının taleplerini karşılamak zorundadırlar. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir. Gazi çocuklarına verilecek maaş asgari ücretin 2 katından az olamaz. İşlemler, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir. Gaziler talepleri halinde TSK da bir rütbe yükseltilerek TSK’daki görevlerine devam edebilirler. Gazilerin çalışmaları halinde maaşları ayrıca ödenir.

 

Madde 24 – Gazi ve Çocuklarına Öğrenim Yardımı

 

Gaziler ve çocukları, 2547 sayılı kanun kapsamına giren kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilir. Ücrete tabi üniversitelerin ücretinin yarısı ilgili üniversite, diğer yarısı ise devlet tarafından ödenir. Yine eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Üst üste 2 yıl aynı sınıfta kalanların bu yardımı kesilir. Gaziler ve gazi yakınlarına tüm seviye ve türdeki askeri okullara girişte ilave kontenjan uygulanır. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Gaziler ve gazi çocukları, sınava tabi ise kazandıkları veya başvurdukları devlet ile özel kişi ve kurumlara ait ilköğretim okulu ve liselerde de okuyabilir. Bu eğitim kurumlarından ücrete tabi olanlarda, ücretin yarısı ilgili öğretim kuruluşu, diğer yarısı ise devlet tarafından ödenir. Yine eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Gazi çocukları başvurdukları tüm okul öncesi eğitim ile ilgili devlet ve özel kişi ve kurumlara ait okul kreş bakımevinde de ücretsiz olarak okuyabilir. Bu eğitim kurumlarının ücretinin yarısı eğitim kurumunca, yarısı devlet tarafından ödenir. Yine eğitim öğrenim kapsamındaki barınma giderleri de devletçe karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Gaziler ve gazi çocukları devletçe hangi isim altında alınırsa alınsın, eğitim ile ilgili her türlü harç ve ücretten bağışıktır. Bu gibi işlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 25- Gaziler ve Yakınlarına Sağlık Yardımı

 

Gaziler ve yakınlarının istedikleri özel veya devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak her türlü ayakta ve yatarak tedavi ve ameliyatları yapılır. Bu hizmetlerin ücretinin yarısı ilgili sağlık kuruluşunca yarısı da devlet tarafından karşılanır. Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı gerek gördüğü gazi yakınlarının yurtdışında tüm barınma yol ve sağlık giderleri karşılanarak ücretsiz olarak tedavi edilmesine karar verebilir. İşlemler, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Madde 26- Gazi Yakınlarının Askerlik Hizmeti

 

Gazi yakınları, askerlik hizmetini dilediği yerdeki askerlik şubesinde yapabilirler. Gazinin kardeş, eş, çocuk ve evlatlıkları isterlerse askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. İşlemler, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 27- Gazilerin ve Seyahat, Tatil ve Hac Hakkı

 

Gaziler ve bunlarla birlikte seyahat eden yakınlarından eş anne baba ve çocuklar ile evlatlıklar yurtiçinde hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığı ile yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. Bu ücretler devletçe karşılanır. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Gaziler ve bunlarla birlikte kalacak yakınlarından eş anne baba ve çocuklar ile evlatlıklar ile yakınları yurtiçinde özel veya kamuya ait 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde yılda bir defa 10 güne kadar tatil yapabilirler. Bu hizmetlerin ücretinin yarısı ilgili kuruluşça yarısı da devlet tarafından karşılanır. Kontenjan yokluğu sebebi ile tatil tarihinden 3 ay önce yapılan başvuru geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Gaziler ve bunlarla birlikte kalacak yakınlarından eş, anne, baba ve çocuklar ile evlatlıklar ile yakınları kuraya katılmadan Diyanet İşleri Başkanlığının hac kontenjanından yararlandırılır. Bu işlemler, Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 28Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması

 

Gaziler ve yakınları, silah bulundurma ve taşıma ruhsatıyla ilgili her türlü harçtan muaf tutulurlar. Silah alacaklara MKE tarafından %50 indirim uygulanır.

 

Madde 29Araçlar ile ilgili ÖTV ve KDV Muafiyeti

Gazilerin alacakları 2000 cc ye kadar binek veya arazi araçları, ÖTV ve KDV’den muaftır. Bu kanuna göre her gazinin bir araç hakkı vardır. Bu şekilde alınan araçların 5 yıl süreyle satışı yapılamaz. İşlemler Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı aracılığı ile yapılır ve takip edilir.

 

Madde 30- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Belediyelere Ait Tesislerde Yapılacak Spor Müsabakalarına Girme

 

Gaziler ve yakınları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ve belediyelere ait tesislerde yapılacak spor müsabakalarına ücretsiz girme hakkına sahiptir.

 

Madde 31- Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kimlik ve Pasaportları

 

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için özel kimlik bastırılır. Bu kişilere başvurularında yeşil pasaport verilir.

 

Madde 32- Şehit yakını ve yakın dışındaki üstsoyu ile gazilerin üstsoyları devlete veya özel kuruluşlara ait huzurevlerinden öncelikle yararlanırlar. Bu hizmetlerin ücretinin yarısı ilgili kuruluşça, diğer yarısı da devlet tarafından karşılanır. Yapılan başvuru, kontenjan yokluğu sebebi ile geri çevrilemez. Aksi hal cezai müeyyideye tabidir.

 

Madde 33- Madalyalar ve Protokol

 

Şehit yakını ve gaziler için verilecek madalyalar, ilgili kanunlarda belirlendiği şekilde ve mutlak surette kıymetli madenden yapılır.

 

Yurt çapında en çok üyeye sahip iki şehit ve gazi derneğinin başkanına devlet protokolünde Başbakanlık Müsteşarından önce, il ve ilçelere ait taşra protokolünde ise üniversite rektöründen önce yer verilir.

 

Madde 34- Mali Kaynaklar ve Cezai Müeyyideler

 

Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı şehitlerin, şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının her türlü idari, mali, sosyal ve hukuki işlerini (defin işlemleri dâhil) onlar adına takip eder. Bu şahısların tüm haklarının sağlanması ve korunması için talep etmeseler dahi her türlü tedbiri alır. Aldığı kararlara uymayan kamu ve özel kişi ve şirketlere 100.000 TL den 5.000.000 TL ye kadar idari para cezası Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığınca uygulanır.

 

Teröre destek veren veya terörle mücadeleye karşı menfi davranışlar içinde bulunan ve bu kanun kapsamına giren kişilerin, bu kanun kapsamı dışına çıkarılmasına Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı Yönetim Kurulu yıllık toplantılarında karar verebilir.

 

Madde 35- Son Hükümler

 

Mevcut düzenlemelerin uygulanması

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren mevzuatlarında şehit ve gaziler ile ilgili hükümler bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim öğretim kurumları, huzurevleri, turizm ve otel işletmeleri ve seyahat şirketleri durumlarını bu kanuna göre iki ay içinde intibak ettirmek zorundadır. Mücbir sebeplerin bulunması ve Başkanlıkça uygun görülmesi hâlinde bu süreler altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

 

 

GEÇİCİ MADDE 2Bu kanuna göre yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, önceki kanunlardaki yürürlükten kaldırılacak hükümlere dayanılarak yapılan düzenlemelerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

 

Madde 36- Şehitler Gaziler Başkanlığı ile ilgili esaslar

 

GEÇİCİ MADDE 3- Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı olarak çalışır. Başkanlığın kuruluşu Bakanlar Kurulu’nun kanunun yayım tarihinden itibaren 2 ay içinde çıkaracağı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenir. Başkanlık içinde bir Şehit ve Gazi İşleri Yüksek Kurulu ile gereği kadar genel müdürlük ve başkanlık ihdas edilir. Bu Yüksek Kurul Başbakan başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürünün ve en çok üyeye sahip iki şehit ve gazi derneğinin başkanının katılımı ile her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplanır. Kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde Şehitler ve Gazi İşleri Başkanlığı kurulur. Ayrıca her ilde ve nüfusu 50 binin üstünde olan her ilçede bir temsilcilik açılır. Başkanlığın çalışma şart ve esaslarına ilişkin bir yönetmelik Başkanlığın kuruluşundan sonra 2 ay içinde çıkarılır.

 

Madde 37Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 38- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar