Şehit Anne ve Babalarına Bağlanan Aylıklarda Artış

Şehit Anne ve Babalarına Bağlanan Aylıklarda Artış

26/12/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Şehit Anne ve Babalarına Bağlanan Aylıklarda Artış

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıklara ilişkin olarak, yalnızca erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacağı belirtilmektedir. Muhtaçlık şartı aranmaması ile aylık bağlanması şartlarına ilişkin genelgede belirtilen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Genelgede yer alan Şehit anne ve babalarına aylık bağlanması ile ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 

Vazife malullüğüne neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanacaktır. Buna göre. 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında sayılanlardan Vazife ve Harp malullerinden, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında olanlardan aylık bağlandıktan sonra ya da bu kapsamda aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanacaktır.
 
Bu şekilde bağlanacak olan aylıklar da, yalnızca erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacaktır. Ayrıca erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla. 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında sayılanlardan Vazife ve Harp malullerinden 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında olanlardan aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu kapsamda aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilecektir.

Yorumlar

Yorumlar