Şehit Ailelerinin Feryadı

Şehit Ailelerinin Feryadı

24/11/2012 0 Yazar: Gaziler Net
Şehit Ailelerinin Feryadı

…Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde “İnsanları idare etmeyi üzerine alan bir kimse, kendini ve ailesini düşündüğü gibi yönettiği kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz.” buyurmaktadır. (Buharî, Ahkâm 8)…

   Ne kadar mutlu olmuştum,

   ***

   Artık bizim de sorunlarımızla yakından ilgilenecek bir Daire Başkanlığımız var diye…

   ***

   Bize kol ve kanat gereceğini umduğum bir Bakanlığın uhdesinde yer alan bu Başkanlığın çözüm merkezi olacağını düşünüyordum.

   ***

   Bütünüyle beni hayal kırıklığına uğrattığını söyleyemesem de, Şehit yetimlerinin haklı feryadına kulak tıkıyor olmaları ve çözüm üretilmemesi bu konudaki düşünce eksenimi farklı bir boyuta taşımaya başladı…

   ***

   Siz inanıyor musunuz gerçek anlamda sorun tespiti sonrası, bu sorunun üstesinden gelmeye çalışan bir Bakanlık, bu sorunu çözümleyemesin? Hiç mümkün müdür ki, gerçek anlamda Şehit yetimlerinin feryadına kulak veren bir Daire Başkanlığı iş hakkına ilişkin uygulama yönetmeliğinin, 5 aya yakın bir süre geçmesine rağmen çıkarılmasını sağlamasın ya da sağlayamasın… Her zaman camiamızın sorunları ile yakinen ilgilenilmediğinden bahisle Sivil Toplum Kuruluşlarını göz önünde tutarken, gözden kaçırdığımız ya da görmek istemediğimiz, bizlerin sorunlarına çözüm üretmek, yaramıza merhem olmak amacı ile kurulan Daire Başkanlığı ya da bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı neden sorun çözümü noktasında yetersiz kalıyor?

   ***

   Elinde her türlü yetki olmasına rağmen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Ailelerine tanınan 2. iş hakkına ilişkin uygulama yönetmeliğinin çıkarılmasını neden hala sağlamamıştır? Aile.gov.tr internet sitesine girip baktığımızda maalesef görünen tablo aslında her şeyi anlatmaktadır. Kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra Şehit aileleri ve Gaziler ile ilgili çalışmalar bitmiş midir? Ya da Şehit aileleri ve Gazilerle ilgili çalışmalar sadece kanuni düzenlemeden mi ibarettir? 183 Aile, çocuk, kadın, özürlü ve sosyal hizmet danışma hattında neden Şehit Aileleri ve Gaziler zikredilmemiştir? Ya da neden Şehit aileleri ve Gazilerle ilgili olarak sağlıklı bilgi edinebilmelerini sağlamak için bir hat kurulmamaktadır? Soruların arkası kesilmez ama Aile.gov.tr sitesinde sunulan projeler ile haberler kendi başına çok şeyi anlatmaktadır… Tabi anlamak isteyenler için…

   ***

   Aldığımız duyumlara göre iş hakkına ilişkin uygulama yönetmeliğine neden “feragat hakkı” konulmamaktadır? 1. iş hakkına ilişkin uygulama yönetmeliğine feragat hakkı hangi gerekçe ile konulmuştu. Halbuki eski yasada da feragat hakkı bulunmamaktaydı. Şöyle ki, eski yasa metninde “Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya” ifadesi geçmekteydi. Burada geçen “yoksa” ifadesinden yola çıkarken idare “hayatta olan kişi bulunmaması” şeklinde değerlendirilmeyerek yönetmeliğe feragat hakkını koymaktan imtina etmemişti ve yönetmelik aşağıdaki gibi yapıldı;

   “Başvurularda, şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri, çalışabilir durumdaki malulün kendisi; çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışan hak sahiplerinin iş talepleri kabul edilmez. Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez.” 

   ***

   Yukarıda görüleceği üzere “yoksa” ifadesi oldukça keskin bir anlam taşıması ve “hayatta olmaması” anlamına daha yakın olmasına rağmen uygulama yönetmeliğine “feragat hakkı” konularak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildi.

   ***

   6353 sayılı yasa ile getirilen 2. iş hakkı kanununda “yoksa” ifadesinin yerini “bulunmaması durumunda” ifadesi aldı. Dikkat edilirse “yoksa” ifadesi “bulunmaması durumunda” ifadesine göre daha keskin bir anlam içermesine rağmen eski uygulama yönetmeliğini hazırlayan otorite feragat hakkının konulmasında herhangi bir beis görmemiştir.

   ***

   Velhasıl 6353 sayılı yasa ile getirilen düzenlemede “feragat hakkı” konulamıyor ise bu artık her şeyin bittiği ve çözüm üretilemeyeceği anlamına mı gelmektedir?

   ***

   2. iş hakkına ilişkin uygulama yönetmeliğinin 5 aya yakın bir süre geçmesine rağmen halen yayımlanarak yürürlüğe girmemesine mi yanalım, yoksa “feragat hakkı” nın verilmemesine mi? 

   ***

   Biliyor musunuz şu an ne düşünüyorum? Keşke diyorum çok zengin bir kişi olsaydım da bütün Şehit yetimlerini iş sahibi yapsaydım… Çaresizlik ve çözüme katkı sağlayamamanın acısını yüreğimde hissederken, bu konuda yetki ve söz sahibi olan makam sahiplerinin, alacakları her kararın öbür tarafta tek tek hesabını verecek olmalarından ötürü vicdanlarında hiç mi ürperti olmuyor? 

   ***

   Artık siyaseti bir kenara bırakarak “Allah rızası için” şu Şehit yetimlerinin feryadına kulak verin. Şehit ailelerinin aylardır beklediği uygulama yönetmeliğini çıkarın artık. Onların iş sahibi olabilmelerine vesile olursanız hayatınızın her aşamasında onların manevi boyutta desteğini yüreğinizde hissedeceksiniz. Sayın Devlet büyüklerim,  Buhari”de geçen Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde “İnsanları idare etmeyi üzerine alan bir kimse, kendini ve ailesini düşündüğü gibi yönettiği kimseleri düşünmedikçe kıyamet gününde cennetin kokusunu bile alamaz.” buyurulmaktadır.  (Buharî, Ahkâm 8) Dolayısı ile bu hadis göstermektedir ki, bugün sahip olduğunuz makamların hesabını öbür tarafta vereceksiniz… Bunu düşünerek Şehit yetimlerinin feryadına kulak vermenizi yürekten temenni ediyorum…

 

   Hamit YILDIZ

   Gazi J. Ütğm.

   Gazihaber.com

Yorumlar

Yorumlar