Şehit aileleri ve Gazilere Onur Kırıcı İşler Verilmemelidir | Gazi TV

Şehit aileleri ve Gazilere Onur Kırıcı İşler Verilmemelidir

Bu haber 24 Mayıs 2013 - 12:20 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Şehit aileleri ve Gazilere Onur Kırıcı İşler Verilmemelidir

İş hakkı kapsamında ataması yapılan Şehit aileleri ve Gazilere memur ya da işçi olarak çalıştıkları iş yerlerinde yapılan görevlendirilmelerinde, maalesef gerekli hassasiyetin gösterilmediğine ilişkin şikayetler almaktayız. Bu hususta Terörle Mücadele Gazileri ile ilgili Başbakanlık Genelgesi olmakla birlikte, Şehit aileleri ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili bu tür uygulamaların önüne geçilmesini sağlayacak bir düzenleme maalesef bulunmamaktadır. Bunun yanında mevcut Başbakanlık Genelgesi bulunmakla birlikte aykırı idari işleme yaptırım öngörülmediğinden halen Malul Gazilerimiz Gazilik onuru ile bağdaşmayacak onur kırıcı işlerde istihdam edilebilmektedirler.

20 Mayıs 2005 tarihinde 25967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın 2005/12 Genelgesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır;

 

“Malûl gazi personelin çalıştıkları iş yerlerinde farklı uygulamalara maruz kaldıkları, zaman zaman gazilik onurunu zedeleyici söz, tutum ve davranışlarla karşılaştıkları, kendilerine görev verilirken, sağlık durumlarının ve fiziksel noksanlıklarının dikkate alınmadığı hususları sözlü ve yazılı müracaatlarla çok sık olarak dile getirilmektedir.

 

Yüce Türk Milletinin güven ve huzuru için hayatlarım tehlikeye atarak, büyük bir cesaret ve feragatle görevlerini ifa ederken yaralanarak malûl gazi olan bu vatan evlatlarına, gazilik onurunun her zaman ve her yerde hissettirilmesi, kendilerine her alanda yardımcı olunması ve bu hususun vicdani bir sorumluluk olarak benimsenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Bu itibarla, söz konusu personelin çalıştıkları iş yerlerinde karşılaştıktan sorunlar çözüme kavuşturulacak, ayrıca; günlük yaşantılarında ilgi ve ihtimama ihtiyacı olan malûl gazilerin, gerek resmi ve özel işlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında takibi ve yerine getirilmesi esnasında, gerekse halkla münasebetlerinde, kendilerine gerekli ilgi ve yardım özenle gösterilecektir.”

 

   Yukarıda görüleceği üzere sadece Malul Gaziler için getirilen bu genelge ile kısmen sorunun çözümüne yönelik katkı sağlansa da halen var olan mağduruyetler bütünü ile giderilmemiştir. Mutlaka kurala aykırı idari işlemin yaptırımının da bulunması büyük önem arz ediyor. Sadece “vicdani sorumluluk” verilmesi, maalesef sorunun çözümlenmesi adına katkı sağlamıyor.

 

   Bunun yanında iş hakkı kapsamında ataması yapılan Şehit aileleri ve Gazilerin yanında, önümüzdeki günlerde iş hakkı verilmesi planlanan harp ve vazife malullerine de çalışmaya başladıkları bütün iş yerleri maalesef aynı duyarlılığı göstermeyebileceklerdir. Burada iş hakkı verilerek topluma kazandırılması amaçlanan Şehit ailesi, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin mevcut psikolojik sorunlarına yenilerini eklememek amacı ile bütün Şehit ailesi, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerini kapsayıcı bir genelge ile kalıcı çözüm üretilmesi, kurala aykırı hareketin yaptırımının da aynı genelgede belirtilmesi gerekmektedir. Burada fiziksel kısıtlar dikkate alınarak verilecek her türlü görevlendirme mutlaka yapılabilecektir. Bu düzenlemenin yapılmasını istememizdeki ana gaye, muhtemelen çeşitli düşüncelerle art niyetli ve kasıtlı olarak yapılabilecek görevlendirmelerin önüne geçilmesi amacı iledir. Burada Devletimizin Anayasanın 61. maddesi hükmü çerçevesinde Şehit ailelerini, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerini bir vefa borcunun ifadesi olarak koruyup kollaması büyük önem arz ediyor. Bu yasa çalışmasında bu sorunun da dikkate alınacağına ve çözüm üretileceğine gönülden inanıyoruz. 

Yorumlar

Yorumlar