Sakatlık İndirim Miktarı Belirlendi | Gazi TV

SON DAKİKA

Sakatlık İndirim Miktarı Belirlendi

Bu haber 26 Aralık 2011 - 13:14 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Sakatlık İndirim Miktarı Belirlendi

26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede sakatlık indirimi tutarları yayımlanmıştır.

           26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 280 nolu gelir vergisi tebliği ile 2011 yılına yönelik sakatlık indirimi tutarları, “birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir.”

 

          

         Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir.

 

Sakatlık indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?

 

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.

Ücretli; Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, üç adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği,

 

 

Aşağıdaki hesaplama 2010 yılı için yapılmıştır:

Örnek: Bekâr olan ve ikinci derece (aylık 350 TL) sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2011 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2011 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (796,50 x 12=): 9,558 TL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı: % 50

— Mükellefin kendisi için % 50

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (9,558 x% 50=): 4,779 TL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4779 x% 15=): 716 TL’dir.

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı ( 716 /12=) : 59,6 TL

 

Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

– 2011 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 796,5 TL

– 2011 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı: 677,5 TL

– İkinci Derece Sakatlık İndirimi: 350 TL

– Sakatlık İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı : 327,5 TL

– 2011 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi: 49,12 TL

– 2011 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı: : 59,6TL

– 2011 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi : 0 TL

– 2011 yılı Ocak Ayında yararlanılacak A.G.İ. Tutarı: 56,6 TL’dir.

Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si olan (716 /12=) 59,60 TL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 49,12 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (59,6–49,12=) 10,48 TL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 49.12 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır.

KAYNAK- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

Yorumlar

Yorumlar