Rütbeli Memur Gaziler İçin Dilekçe Kampanyası | Gazi TV

Rütbeli Memur Gaziler İçin Dilekçe Kampanyası

Bu haber 20 Kasım 2012 - 14:44 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Rütbeli Memur Gaziler İçin Dilekçe Kampanyası

Yakında yapılması planlanan “Terör eylemleri sebebiyle şehit olanların yakınları ve gazilerin atanması ile ilgili Yönetmelikte” TSK rütbeli Gazilerin memur olarak atanmasında usul ve esaslara ilişkin değişiklik teklifini içerir dilekçe örneği aşağıa sunulmuştur.

 

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

   Ben 3713 Terörle Mücadele Malul Gazisi Emekli ………………………………..

           ………. yılında TSK dan malul gazi olarak emekli olduktan sonra Kamu kurumunda çalışmak üzere iş hakkımı kullandım.

          ……… yılında İçişlere Bakanlığı Şehit yakınlarını ve Gazileri atama Şube Md. Tarafından Ankarada ………………………………………Kamu kurumuna unvanı ile yerleştirildim……………………………………………………………………………………………………….

 

   Ben ve benim gibi TSK da rütbeli personel iken Malül Gazi olarak ayrılan ve yaş , rütbe, unvan (Malul Gazi Astsubay Başçavuşum), ve tahsil durumu (4 yıllık lisans mezunuyum) var iken Kamu Kurumlarına atanmamızda unvansız en düşük memur kadrolarına atanmamız TSK rütbeli Malül Gazileri son derece üzmekte bizleri mahçup etmekte ve haksız uygulamalara neden olmaktadır.

 

 

   Kaldıki; Devlet Personel Başkanlığının Gör. Yük. Ünvan Değ. Yön. Ek Madde 1 – (Ek : 21/5/2000 – 2000/1231 K.)Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. Hükmü amirdir.

 

 

   Diğer taraftan ise Sayın Yasa koyucuların ve Devlet Büyüklerimizin yakın zamanda 926 Sayılı Kanuna Ek 32. Madde eklenerek; TSK dan Rütbeli Personel iken yargı yolu kapalı MGK kararıyla ihrac edilen TSK personele, 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesi Genel şartları sağlamaları koşulu ile TSK rütbeli personelin Kamu Kurumlarında Araştırmacı ünvanıyla başlatılmaları ile ilgili Kanunla ile düzenlenmiştir.

 

   Yukarıdaki bahsettiğim konular bağlamında sizlerinde malumu olduğu gibi;

 

   Anayasamızın 61. Maddesi; ‘’Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.’’

 

 

   10. Madde ( Ek fıkra:07.05.2010-5982/1 m) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz’’  Hükmü ile Malül Gaziler lehine yapılan hukuki düzenleme ve kolaylıkların eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı Anayasal güvence altına alınarak özel ihtiyaç grubunda olan kişiler arasında yer almalarıda sağlanarak hayatımızı kolaylaştırıcı düzenlemeler Sayın Devlet Büyüklerimiz tarafındanda titizlikle yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

 

   Aziz Vatanın toprağına kanımızı akıtarak, Milletimiz ve bizim için bir Onur sıfatı olan Malül Gazilik ünvanıyla onurlandık ve yine Bakanlar Kurulunun teklifiyle tarafımıza Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Övünç Madalyası da verilmiştir. Öğrenim olarakta yeterli olduğu halde daha iyi ünvanla atanabilme imkanları mevcut iken, Malül Gazilik ünvanı ve Devlet Övünç Madalyası verilmiş Rütbeli Malül Gazilerin en düşük memur statüsünde atanmaları ve çaıştırılmaları taşıdığımız Malül Gazilik ünvanının temsil edilememesine neden olduğu gibi çalıştığımız Kurumda ve çevremizde bizleri mahcup etmekte ve üzmektedir. Birde bunlara maluliyetimizden dolayı sağlık sorunlarımız eklenince kurumlarda en düşük memur statüsünde çalıştırılmak bi hayli zor ve problemli olmakta ve haksız uygulamalarla da karşılaşılmaktadır ( Ben % 45 özürlü Malül Gazi Memurum).

   Terörle Mücadelede yaralanarak Malül Gazi olmuş TSK Rütbeli Personelinin bir önceki ünvan ve çalışmaları, derecesi kademesi, eğitim durumları göz önünde bulundurularak diğer Kamu Kurumlarına geçişlerinde yapılacak ünvan denkliği tesbitinin yapılması ile ilgili  bir girişim ve düzenleme yapılmamış ve yazdığım dilekçelerim çalıştığım kuruma iade edilerek dahada zor durumlarda bırakıldım. Bizimle ilgili konular şüphesiz sizin nezdinizde çözüm bulması doğru bir adım ve kalıcı çözüm çok daha adil hane ve yasal olacağını düşünmekteyim. Yapılacak düzenleme ili Kurumlarımızda mahçubiyetimizi ortadan kaldıracağı ve hakkaniyeti sağlayacağı gibi taşıdığımız Gazilik ünvanınında daha iyi mevkilerde temsilini sağlayacağınıda değerlendirmekteyim.

 

   Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı TSK rütbeli malül gazileri, kamu kurumlarına unvansız ve endüşük kadrolara atanma nedenlerinden dolayı iş hakkını kullanmak istememektedirler.

 

   Teklif ve değerledirme olarak; TSK rütbeli personelin tahsil durumunu sağlamak koşulu ili araştırmacı vb. Kadrolara atanması sağlanabilir.

 

   Şu anda yapılan ve yapılacak olan “Terör eylemleri sebebiyle şehit olanların yakınları ve gazilerin atanması ile ilgili Yönetmelikte”  Yukarıda bahsettiğim konular bağlamında TSK rütbeli Gazilerin  atanmasına   tekrardan düzenlenmesi  derlenmesini tarafınızdan arz ederim.

 

                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                                      Adı Soyadı

 

 

Dilekçenin gönderilebileceği yerler;

 

 

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ( Şehit aileleri ve Gaziler Dairesi Başkanlığı)

2- İçişleri Bakanlığı (Şehit aileleri ve Gazileri atama Şube Md. )

3- Valilik (Şehit aileleri ve Gaziler Müdürlüğü)

4- Cumhurbaşkanlığı ( Şehit aileleri ve Gazilerden sorumlu Danışmanlık)

5- Genel Kurmay Başkanlığı ( Personel Dairesi Başkanlığı)    

Yorumlar

Yorumlar