Polis Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı | Gazi TV

SON DAKİKA

Polis Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bu haber 05 Eylül 2012 - 11:51 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Polis Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yönetmeliğin bizleri ilgilendiren bölümleri aşağıdadır.


MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“ç) Polis Koleji, lise ve dengi okulları bitirenler için, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır),


d) Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cmden kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,


“ğ) Lisans eğitimine alınacak lise ve dengi okulları bitirenler için Öğrenci Seçme Sınavında, Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocukları için ise, Yönetim Kurulunca ilan edilen puan türünden, tespit ve ilan edilecek taban puanın en az % 90’ını almış olmak,


MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından Genel Müdürlükçe,  Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarından ise Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek olan şehitlik, vazife malullük, muharip ve malul gazilik belgesi istenir.


MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit, muharip ve malul gazi çocuklarından, fakülteye girmek isteyenler, giriş koşullarını taşımaları ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yazılı sınavda o yıl alınan en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almaları kaydıyla, o yıl yazılı sınavla alınacak toplam öğrenci kontenjanının % 5i oranında başarı sırasına göre kesin başarı listesine dahil edilir.

Yorumlar

Yorumlar