Özel Öğretim Kurumlarından Yararlanma Kapsamı Genişletiliyor

Özel Öğretim Kurumlarından Yararlanma Kapsamı Genişletiliyor

26/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Özel Öğretim Kurumlarından Yararlanma Kapsamı Genişletiliyor

Özel öğretim kurumları kanununda yapılan düzenleme ile ücretsiz okutulacak kontenjanın en az 2/3’ü 3713 s.k., 2330 s.k., 5434 /56 s.k., 5434/45 s.k. ve 5434/64 s.k. kapsamında bulunan harp veya vazife malulleri ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar için kullanılır.” hükmü getirilmiştir. Bu madde düzenlemesi ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarına da bu hak verilmiş olup, belirli bir oranın ayrılmış olması kontenjan yok bahanesi ile reddedilen başvuruları sonlandıracağı değerlendirilmektedir.

MADDE 83- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Belirlenen oranın en az 2/3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar için kullanılır.”

Yorumlar

Yorumlar