Özel Öğretim Kurumları İle İlgili Soru Önergesi Cevabı

Özel Öğretim Kurumları İle İlgili Soru Önergesi Cevabı

10/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Özel Öğretim Kurumları İle İlgili Soru Önergesi Cevabı

Ankara Milletvekili Sayın İzzet ÇETIN’in Özel Öğretim Kurumları ile Vakıf Üniversiteleri Burslu Okutulan Öğrenciler ile ilgili 7/18787 esas numaralı soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi AVCI tarafından verilen yanıt aşağıda sunulmuştur.

   SORU ÖNERGESİ CEVABI:

   “Ankara Milletvekili Sayın İzzet ÇETIN’in ilgi yazı ekinde gönderilen 7/18787 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir.


   5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa 13 üncü maddesine göre “Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür”. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 57 nci maddesine göre “Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir” denilmektedir.


   Diğer taraftan soru önergesinde bahsedilen “Özel Eğitim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik” şu anda yürürlükte olmayıp şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere yönelik hak ve düzenlemeler Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde bulunmaktadır.


   Yükseköğretim Kumlu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak; Vakıf üniversiteleri öğrencilerine uygulanan burs ve indirim oranlarının Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca mütevelli heyetleri tarafından belirlendiği,


   Diğer taraftan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini çeşitli burslarla desteklediği, öncelikle Yükseköğretim Kumlunun, yeni programlar açılırken, öğrencilerinin asgari %10 unun tam burslu okutulmasını şart koşması sebebiyle mecburi burslar verildiği, mecburi burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan bursların karşılıksız olduğu, mecburi hizmet mükellefiyeti içermediği, öğrencilere verilen farklı ad ve kategorilerde tam veya kısmi bursların da mevcut olduğu, ayrıca öğrenim ücretlerinde indirim yapılabildiği,


   Vakıf yükseköğretim kurumları tarafından, TSK, emniyet teşkilatı ve millî eğitim mensuplarının çocuklarına, şehit ve malul gazi çocuklarına, terör şehidi ve gazisi çocuklarına, aynı anda öğrenim görmekte olan eş/kardeşlere, öksüz ve yetimlere, engelli öğrencilere başvuru yapılması ve belgelendirilmesi kaydıyla verilen özel statülü bursların da bulunduğu, bu bursların ve başvuru koşullarının ilgili yılın Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun ilgili maddelerinde yer aldığı belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ederim.”

Yorumlar

Yorumlar