Önemli, Herkesin Katılımını Bekliyoruz!

Önemli, Herkesin Katılımını Bekliyoruz!

06/07/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Önemli, Herkesin Katılımını Bekliyoruz!

Değerli arkadaşlar, yasa tasarısı büyük bir ihtimalle Meclis tatile girmeden önce görüşülerek onaylanacaktır. Malumunuz böylesi büyük ve kapsamlı yasa çalışmaları her zaman yapılmıyor. Bugün bir ve beraber olarak talep ve sorunlarımızı iletirsek çözüm sağlamamamız için hiçbir neden yok.

Sorunlarımızın çözümlenmesini ve taleplerimizin yasa tasarısına eklenmesini istiyorsak eğer, birlik ve beraberlik içerisinde tüm arkadaşlarımızın bu e-posta ve faks kampanyasına katılmaları en büyük temennimizdir. Özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Sn. Vekillerimize faks ile taleplerinizi iletmeniz daha etkili olacaktır. Aşağıdaki fikir vermesi açısından bir dilekçe örneği yayımlıyoruz. Siz kendiniz de yazı yazarak gönderebilirsiniz. Katılan arkadaşlar aşağıda yorum bölümünden iletirlerse kaç kişinin katıldığını görme şansımız olur. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Haydi arkadaşlar el ele verelim… (Gönderen arkadaşlar aşağıda yorum bölümünden mutlaka belirtirlerse kaç kişinin katıldığını görme imkanımız olur, ayrıca facebook ve twitter’dan haberi mümkün olduğu kadar paylaşalım arkadaşlar.)

————————————————————————————————–

DİLEKÇE ÖRNEĞİ;

 

 

Sayın Vekilim, 

Meclis tatile girmeden önce yasalaşması planlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yıllardır Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri tarafından beklenilen çoğu talebin yer almadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili tasarıda yer almayan ve önem arz eden taleplerimiz aşağıda sunulmuş olup, bu maddelerin de tasarı metnine dahil edilmesini teminen yapacağınız her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

                                                                   

                                                                               Adı Soyadı

                                                                                   imza

 

 

YAPILACAK YASAL DÜZENLEMEDE ÖNEM ARZ EDEN TALEP VE BEKLENTİLER:

 

 

1- Ordu ve Polis Vazife Malullerine her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin ücretsiz verileceği yasal düzenleme zaruridir. Görev Şehit yakınları ve görev Malullerinden sağlık katılım payları kaldırılmalıdır. Aynı şekilde devlet memuru olarak çalışan Gazi eşleri de özel hastanelerden yararlanabilmeleri gerektiği gibi sağlık katılım payı alınmamalıdır. Bu kardeşlerimiz vatan için kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler. Bugün git protezini cebinden al demek hiçbir hakkaniyet kaidesi ile ifade edilemez.

 

2- Yasa tasarısında feragat hakkı yine verilemiştir. 45 yaş kuralı getirilerek, 45 yaşını dolduran hak sahipleri bu haktan yararlanmak istememeleri halinde yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay hak sahibi sayılacak ve 6 ay daha beklenmek zorunda kalınacaktır. Yani örneğin 64 yaşındaki Şehidin kardeşinin iş hakkını 6 ay içinde kullanmaması durumunda Şehidin yetimi iş hakkını kullanabilecek. Herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın bütün haksahiplerine iş hakkından feragat edebilme hakkı koşulsuz olarak verilmelidir. Bunun yanında Şehidin eşinin başka biri ile evlenmesi durumunda iş hakkını kendisi kullanamadığı gibi, boşanması halinde iş hakkından yararlanabileceğinden hareketle halen hak sahibi olarak görülmesi iş hakkının kullanımı önünde ciddi bir engel olmaktadır. Bu durum da düzenlenmelidir. 3713 s.k. kapsamında olduğu gibi diğer harp ve vazife malullerinin de memur olarak istihdam edilmeleri durumunda emekli maaşlarının kesilmemesine yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

 

3- Malul Sayılmayan Gaziler için de ‘Gazi’ ibareli serbest seyahat kartı hakkı tanınmalıdır. Maluliyeti zaman içinde artan malul sayılmayan Gazilere yeniden muayene edilebilme hakkı tanınmalıdır. Malul Sayılmayan Gazilerin sakatlık oranları malulen emekli olabilecekleri seviyede olmasa da günlük hayatta ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bacağında kısalık olan, ayağında kurşunla yaşayan malul sayılmayan gazilere herhangi bir maaş bağlanmaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu itibar ile sakatlık derecesi olan malul sayılmayan gazilere maaş bağlanmalıdır.

 

4- Öğrenim ve tütün ikramiyesi tutarları arttırılmalıdır. Mevcut yasa tasarısında herhangi bir artış öngörülmemiştir.

 

5- Devlet Övünç Madalyası olanlara madalya maaşı bağlanmalıdır. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

6- Sakatlık derecesine bakılmaksızın Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerinin 3600 prim gününü doldurmasını müteakip 15 yılda emekli olabilmeleri sağlanmalıdır. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

7- Er Gazilerin ve Ordu Vazife Malullerinin maaşlarında iyileşme sağlanmalı, maaşlar asgari “sözleşmeli er” maaşlarına endekslenerek “sözleşmeli er” emsal maaşı almaları sağlanmalıdır. Rütbeli Ordu Vazife Malullerinin de “emsal maaşı” hakkı verilmelidir. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

8- Bedelli askerlikten elde edilen gelirden camianın genel beklentisine cevabenbelirlenecek bir ödeneğin Şehit aileleri, Gaziler ve Ordu/Polis Vazife Malullerine eşit bir şekilde sosyal yardım kapsamında ödenmesi. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

9- Önceki düzenlemede unutulan ve adlarından hiç bahsedilmeyen Kıbrıs ve Kore Gazilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

10- Memur ve işçi olarak çalışan Şehit eşleri ile Gazi ve eşleri, anne, baba ve kardeşlerinin tayinlerinde başvuruların derhal değerlendirileceği ve herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tayin isteklerinin gerçekleştirileceği yasal düzenleme yapılmalıdır.Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

11- Şehit ailerine bağlanan maaşlarda artış sağlanmalı ve her bir bağlanan maaş en az asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

12- Sakatlık derecesine bakılmaksızın tüm Gazilere ÖTV’siz araç alabilme imkanı tanınmalıdır. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

13- 3713 sayılı yasa kapsamında yer alan Malul Gazilere de 2. iş hakkı tanınmalıdır.Tedavi süreçleri devam eden malul Gazilerin bir çoğu 1. iş hakkını yakını için kullanmıştır. İlerleyen dönemde maddi sıkıntılardan dolayı iş arayışına giren Malul Gaziler iş bulamadıkları gibi, sosyal hayata adaptasyonda da zorluk yaşamaktadırlar. Malul Gazilere de 2. iş hakkı verilmelidir. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

14- Şehit yetimleri ile Gazi çocuklarına Üniversiteye girişlerinde kontenjan ya da ek puan sağlanması. Camiamız tarafından yoğun olarak talep edilmesine rağmen yasa tasarısına bu talep de yansımamıştır.

 

15- Şehit yetimleri, Tüm Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarına verilecek ücretsiz seyahat kartı hakkında yasa tasarısında yer alan yaş sınırı kaldırılmalıdır. Uygulama bu şekilde olursa, Muharip Gazi çocuklarının çoğu bu yaş sınırını geçtiklerinden bu haktan yararlanamayacaktır.

 

16- Memur olarak çalışan Gazilerin maaşlarından emekli keseneği alınmasına rağmen 2. emeklilik hakları bulunmamaktadır. Tıpkı işçi olarak çalışan Gazilerde olduğu gibi, memur olarak çalışan Gazilere de 2. emeklilik hakkı verilmelidir.

 

17- Görev Şehidi yetimleri ile Gazi çocuklarına da 1111 sayılı askerlik kanununda değişiklik yapılmak sureti ile askerlik muafiyeti getirilmelidir.

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

MİLLETVEKİLLERİNİN CEP TELEFON NUMARALARI:

 

İliniz Milletvekillerini, yasa tasarısına taleplerimizin eklenmesi ile ilgili destek istemek için aramak isterseniz, irtibat cep telefon numaralarının yayımlandığı siteye bu linkten ulaşabilirsiniz>>>

 

 

————————————————————————————————————-

 

BİLGİSAYARINIZDAN FAKS GÖNDEREBİLİRSİNİZ;

 

Evinizden faks gönderebilmek için http://www.toplufaxgonder.com adlı internet sitesine üye olmanız halinde (Kimlik fotokopisi ya da abonelik sözleşmesi vs. göndermeksizin) deneme sürümü olarak 7 adet ücretsiz faks gönderebiliyorsunuz. Gönderen kısmına kendileri bir numara atıyorlar. Kendi ilinizin Milletvekillerine bu şekilde faks gönderebilirsiniz. Kullanışı kolay. Üye olduktan sonra giriş bilgileri sms ile cep telefonunuza geliyor. Daha sonra siteye giriş yapıyorsunuz. Firma ile görüştüm. Bu şekilde deneme sürümünü kullandırabileceklerini ilettiler. Üye olmanızdan sonra sizi arayan operatöre bu sistemi denemek istediğinizi belirtirsiniz. Daimi kullanıcısı olmayacaksanız kesinlikle kimlik fotokopisi veya abonelik sözleşmesi imzalamayın. Sadece tanıtım amaçlı deneme sürümünü kullanacağınızı belirtirsiniz hepsi bu kadar…Bu deneme kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun vs. ile karşılaşırsanız haberden bu duyuruyu kaldırabilmemiz için hamityildizim@gmail.com adresinden bize bilgi vermenizi rica ederiz. Saygılarımızla. Gazi J. Ütğm. Hamit YILDIZ


DİLEKÇEYİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>>

———————————————————————————————————————–

 

 

MUHALEFET PARTİLERİ BAŞKANLARI:


Kemal KILIÇDAROĞLU İstanbul Milletvekili

Faks : +90 (312) 420 52 82

E-Posta : kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.trDevlet BAHÇELİ Osmaniye Milletvekili

Faks : +90 (312) 420 52 48

E-Posta : devlet.bahceli@tbmm.gov.tr 

——————————————————————————————————-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ:LÜTFİ ELVAN Karaman Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

Faks : +90 (312) 420 53 68

E-Posta : lutfi.elvan@tbmm.gov.tr


SÜREYYA SADİ BİLGİÇ Isparta Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili

Faks : +90 (312) 420 69 50

E-Posta : sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr

 

AHMET ÖKSÜZKAYA Kayseri Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü

Faks : +90 (312) 420 69 97

E-Posta : ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr


VEDAT DEMİRÖZ Bitlis Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 45

E-Posta : vedat.demiroz@tbmm.gov.tr


MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ Adana Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 63

E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr


EKREM ÇELEBİ Ağrı Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 66

E-Posta : ekrem.celebi@tbmm.gov.tr

 

SADIK BADAK Antalya Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 63

E-Posta : badak@tbmm.gov.tr


HÜSEYİN ŞAHİN Bursa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 58

E-Posta : huseyin.sahin@tbmm.gov.tr


CAHİT BAĞCI Çorum Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 67

E-Posta : cahit.bagci@tbmm.gov.tr

 

MEHMET YÜKSEL Denizli Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 52

E-Posta : mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr


CENGİZ YAVİLİOĞLU Erzurum Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 98

E-Posta : cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr

 

SALİH KOCA Eskişehir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 46

E-Posta : salih.koca@tbmm.gov.tr


ABDULLAH NEJAT KOÇER Gaziantep Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 54

E-Posta : anejatkocer@tbmm.gov.tr


FERAMUZ ÜSTÜN Gümüşhane Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 58

E-Posta : feramuz.ustun@tbmm.gov.tr

 

MEHMET MUŞ İstanbul Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 77

E-Posta : mehmet.mus@tbmm.gov.tr

 

İLKNUR DENİZLİ İzmir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 46

E-Posta : ilknur.denizli@tbmm.gov.tr


AHMET ARSLAN Kars Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 45

E-Posta : ahmet.arslan@tbmm.gov.tr

 

MUZAFFER BAŞTOPÇU Kocaeli Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 73

E-Posta : muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

 

MUSTAFA BALOĞLU Konya Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 67

E-Posta : mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

 

MUSTAFA ŞAHİN Malatya Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 98

E-Posta : mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr


RECAİ BERBER Manisa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 66

E-Posta : recaiberber@tbmm.gov.tr


UĞUR AYDEMİR Manisa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 66

E-Posta : ugur.aydemir@tbmm.gov.tr

 

ALİ BOĞA Muğla Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 59

E-Posta : aliboga@tbmm.gov.tr

 

ABDULKERİM GÖK Şanlıurfa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 79

E-Posta : abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr


ERTUĞRUL SOYSAL Yozgat Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 97

E-Posta : ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr


İZZET ÇETİN Ankara Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 49

E-Posta : izzet.cetin@tbmm.gov.tr

 

BÜLENT KUŞOĞLU Ankara Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 70

E-Posta : bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr

 

HALUK AHMET GÜMÜŞ Balıkesir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 62

E-Posta : halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr

 

KAZIM KURT Eskişehir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 81

E-Posta : kazim.kurt@tbmm.gov.tr

 

AYDIN AĞAN AYAYDIN İstanbul Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 77

E-Posta : aydinayaydin@tbmm.gov.tr

   

MÜSLİM SARI İstanbul Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 75

E-Posta : muslim.sari@tbmm.gov.tr

 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU İstanbul Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 56

E-Posta : feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr


RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İzmir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 54

E-Posta : rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr

 

MUSA ÇAM İzmir Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 57

E-Posta : musa.cam@tbmm.gov.tr


MEHMET GÜNAL Antalya Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 79

E-Posta : mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

 

MUSTAFA KALAYCI Konya Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 51

E-Posta : mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr


ERKAN AKÇAY Manisa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 96

E-Posta : erkan.akcay@tbmm.gov.tr


SÜMER ORAL Manisa Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Faks : +90 (312) 420 69 72

E-Posta : sumer.oral@tbmm.gov.tr

 

 

———————————————————————————————————–

 

MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANLARI İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYESİ MİLLETVEKİLLERİNİN MAİL ADRESLERİ;


kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr, devlet.bahceli@tbmm.gov.tr, lutfi.elvan@tbmm.gov.tr, sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr, ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr, vedat.demiroz@tbmm.gov.tr, mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr, ekrem.celebi@tbmm.gov.tr, badak@tbmm.gov.tr, huseyin.sahin@tbmm.gov.tr, cahit.bagci@tbmm.gov.tr, mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr, cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr, salih.koca@tbmm.gov.tr, anejatkocer@tbmm.gov.tr, feramuz.ustun@tbmm.gov.tr, mehmet.mus@tbmm.gov.tr, ilknur.denizli@tbmm.gov.tr, ahmet.arslan@tbmm.gov.tr, muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr, mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr

 

mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr, recaiberber@tbmm.gov.tr, ugur.aydemir@tbmm.gov.tr, aliboga@tbmm.gov.tr, abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr, ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr, izzet.cetin@tbmm.gov.tr, bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr, halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr, kazim.kurt@tbmm.gov.tr, aydinayaydin@tbmm.gov.tr, muslim.sari@tbmm.gov.tr, feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr, rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr, musa.cam@tbmm.gov.tr, mehmet.gunal@tbmm.gov.tr, mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr, erkan.akcay@tbmm.gov.tr, sumer.oral@tbmm.gov.tr

 

—————————————————————————————————————

 

 

 

 

TBMM 24. DÖNEM AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ E-MAİL BİLGİLERİ
ADANA Ömer ÇELİK AK Parti omer.celik@tbmm.gov.tr
ADANA Necati ÇETİNKAYA AK Parti necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr
ADANA Şükrü ERDİNÇ AK Parti mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
ADANA Ali KÜÇÜKAYDIN AK Parti ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr
ADANA Necdet ÜNÜVAR AK Parti necdet.unuvar@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Ahmet AYDIN AK Parti ahmetaydin@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Mehmet ERDOĞAN AK Parti mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Mehmet METİNER AK Parti mehmet.metiner@tbmm.gov.tr
ADIYAMAN Murtaza YETİŞ AK Parti murtazayetis@tbmm.gov.tr
AFYON Sait AÇBA AK Parti sait.acba@tbmm.gov.tr
AFYON Veysel EROĞLU AK Parti veyseleroglu@tbmm.gov.tr
AFYON Halil ÜRÜN AK Parti halil.urun@tbmm.gov.tr
AĞRI Ekrem ÇELEBİ AK Parti ekrem.celebi@tbmm.gov.tr
AĞRI Fatma KOTAN AK Parti fatma.salmankotan@tbmm.gov.tr
AĞRI Kerim YILDIZ AK Parti mehmet.kerim.yildiz@tbmm.gov.tr
AKSARAY Ruhi AÇIKGÖZ AK Parti ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr
AKSARAY Rıza ALABOYUN AK Parti ali.riza.alaboyun@tbmm.gov.tr
AKSARAY İlknur İNCEÖZ AK Parti ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr
AMASYA Naci BOSTANCI AK Parti mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr
AMASYA Avni ERDEMİR AK Parti avni.erdemir@tbmm.gov.tr

 

ANKARA Yalçın AKDOĞAN AK Parti yalcin.akdogan@tbmm.gov.tr
ANKARA Ali BABACAN AK Parti ali.babacan@tbmm.gov.tr
ANKARA Cemil ÇİÇEK AK Parti cemil.cicek@tbmm.gov.tr
ANKARA Cevdet ERDÖL AK Parti cevdet.erdol@tbmm.gov.tr
ANKARA Bülent GEDİKLİ AK Parti bulentgedikli@tbmm.gov.tr
ANKARA Ülker GÜZEL AK Parti ulker.guzel@tbmm.gov.tr
ANKARA Haluk İPEK AK Parti haluk.ipek@tbmm.gov.tr
ANKARA Emrullah İŞLER AK Parti emrullah.isler@tbmm.gov.tr
ANKARA Salih KAPUSUZ AK Parti salih.kapusuz@tbmm.gov.tr
ANKARA Zelkif KAZDAL AK Parti zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr
ANKARA Haluk ÖZDALGA AK Parti haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr
ANKARA Tülay SELAM AK Parti tulay.selamoglu@tbmm.gov.tr
ANKARA Seyit SERTÇELİK AK Parti seyit.sertcelik@tbmm.gov.tr
ANKARA Fatih ŞAHİN AK Parti fatih.sahin@tbmm.gov.tr
ANKARA Nurdan ŞANLI AK Parti nurdan.sanli@tbmm.gov.tr
ANTALYA Sadık BADAK AK Parti badak@tbmm.gov.tr
ANTALYA Mevlüt ÇAVUŞOĞ AK Parti cavusoglu@tbmm.gov.tr
ANTALYA Vecdi GÖNÜL AK Parti vecdi.gonul@tbmm.gov.tr
ANTALYA Gökcen ENÇ AK Parti gokcen.ozdoganenc@tbmm.gov.tr
ANTALYA Menderes TÜREL AK Parti menderesm.tevfik.turel@tbmm.gov.tr
ARDAHAN Orhan ATALAY AK Parti orhan.atalay@tbmm.gov.tr
AYDIN Mehmet ERDEM AK Parti mehmet.erdem@tbmm.gov.tr
AYDIN Gültekin KILINÇ AK Parti aligultekin.kilinc@tbmm.gov.tr
AYDIN Semiha ÖYÜŞ AK Parti semiha.oyus@tbmm.gov.tr
BALIKESİR Ali AYDINLIOĞLU AK Parti aaoglu@tbmm.gov.tr
BALIKESİR Tülay BABUŞCU AK Parti tulay.babuscu@tbmm.gov.tr
BALIKESİR Cemal ÖZTAYLAN AK Parti mehmetcemal.oztaylan@tbmm.gov.tr
BALIKESİR Ahmet Edip UĞUR AK Parti edip.ugur@tbmm.gov.tr
BARTIN Yılmaz TUNÇ AK Parti yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr
BATMAN Ziver ÖZDEMİR AK Parti ziver.ozdemir@tbmm.gov.tr
BATMAN Mehmet ŞİMŞEK AK Parti mehmetsimsek@tbmm.gov.tr
BAYBURT Bünyamin ÖZBEK AK Parti bunyamin.ozbek@tbmm.gov.tr
BİNGÖL Eşref TAŞ AK Parti esref.tas@tbmm.gov.tr
BİNGÖL Cevdet YILMAZ AK Parti cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr
BİTLİS Vedat DEMİRÖZ AK Parti vedat.demiroz@tbmm.gov.tr
BİTLİS Vahit KİLER AK Parti vahit.kiler@tbmm.gov.tr
BOLU Ali ERCOŞKUN AK Parti ali.ercoskun@tbmm.gov.tr
BOLU Fehmi KÜPÇÜ AK Parti fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr
BURDUR Bayram ÖZÇELİK AK Parti bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr
BURDUR Hami YILDIRIM AK Parti yildirimhami@tbmm.gov.tr
BURSA Bülent ARINÇ AK Parti bulent.arinc@tbmm.gov.tr
BURSA İsmail AYDIN AK Parti ismail.aydin@tbmm.gov.tr
BURSA Canan ÇELİK AK Parti canan.candemir.celik@tbmm.gov.tr
BURSA Tülin ERKAL KARA AK Parti tulin.erkalkara@tbmm.gov.tr
BURSA Önder MATLI AK Parti onder.matli@tbmm.gov.tr
BURSA İsmet SU AK Parti ismet.su@tbmm.gov.tr
BURSA Hüseyin ŞAHİN AK Parti huseyin.sahin@tbmm.gov.tr
BURSA Kemal ŞERBETÇİ AK Parti mustafakemal.serbetcioglu@tbmm.gov.tr
BURSA Bedrettin YILDIRIM AK Parti bedrettin.yildirim@tbmm.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE Mehmet DANİŞ AK Parti mehmet.danis@tbmm.gov.tr
ÇANAKKALE İsmail KAŞDEMİR AK Parti ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr
ÇANKIRI Hüseyin FİLİZ AK Parti huseyin.filiz@tbmm.gov.tr
ÇANKIRI İdris ŞAHİN AK Parti idris.sahin@tbmm.gov.tr
ÇORUM Cahit BAĞCI AK Parti cahit.bagci@tbmm.gov.tr
ÇORUM Salim USLU AK Parti salim.uslu@tbmm.gov.tr
ÇORUM Murat YILDIRIM AK Parti murat.yildirim@tbmm.gov.tr
DENİZLİ NurcaDALBUDAK AK Parti nurcan.dalbudak@tbmm.gov.tr
DENİZLİ Bilal UÇAR AK Parti bilal.ucar@tbmm.gov.tr
DENİZLİ Mehmet YÜKSEL AK Parti mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr
DENİZLİ Nihat ZEYBEKCİ AK Parti nihat.zeybekci@tbmm.gov.tr
DİYARBAKIR Mehdi EKER AK Parti mehdieker@tbmm.gov.tr
DİYARBAKIR Galip ENSARİ AK Parti m.galip.ensarioglu@tbmm.gov.tr
DİYARBAKIR Oya ERONAT AK Parti oya.eronat@tbmm.gov.tr
DİYARBAKIR Cuma İÇTEN AK Parti cuma.icten@tbmm.gov.tr
DİYARBAKIR Mine LÖK BEYAZ AK Parti minebeyaz@tbmm.gov.tr
DÜZCE Fevai ARSLAN AK Parti fevai.arslan@tbmm.gov.tr
DÜZCE İbrahim KORKMAZ AK Parti ibrahim.korkmaz@tbmm.gov.tr
EDİRNE Mehmet MÜEZZİN AK Parti mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr
ELAZIĞ Şuay ALPAY AK Parti suay.alpay@tbmm.gov.tr
ELAZIĞ Sermin BALIK AK Parti sermin.balik@tbmm.gov.tr
ELAZIĞ Zülfü DEMİRBAĞ AK Parti zulfu.demirbag@tbmm.gov.tr
ELAZIĞ Faruk SEPTİOĞLU AK Parti faruk.septioglu@tbmm.gov.tr
ERZİNCAN Sebahattin KARA AK Parti sebahattin.karakelle@tbmm.gov.tr
ERZURUM Recep AKDAĞ AK Parti recep.akdag@tbmm.gov.tr
ERZURUM Muhyettin AKSAK AK Parti muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr
ERZURUM Cengiz YAVİLİ AK Parti cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr
ERZURUM Adnan YILMAZ AK Parti adnan.yilmaz@tbmm.gov.tr
ESKİŞEHİR Nabi AVCI AK Parti nabi.avci@tbmm.gov.tr
ESKİŞEHİR Ülker CAN AK Parti ulker.can@tbmm.gov.tr
ESKİŞEHİR Salih KOCA AK Parti salih.koca@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Derya BAKBAK AK Parti deryabakbak27@gmail.com
GAZİANTEP Hüseyin ÇELİK AK Parti celik.huseyin@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Mehmet ERDOĞAN AK Parti mehmeterdogan@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Nejat KOÇER AK Parti anejatkocer@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Halil MAZICIOĞLU AK Parti halilmazicioglu@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Mehmet SARI AK Parti mehmet.sari@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Ali ŞAHİN AK Parti ali.sahin@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Fatma ŞAHİN AK Parti fatma.sahin@tbmm.gov.tr
GAZİANTEP Şamil TAYYAR AK Parti samil.tayyar@tbmm.gov.tr
GİRESUN Nurettin CANİKLİ AK Parti nurettin.canikli@tbmm.gov.tr
GİRESUN Mehmet GELDİ AK Parti mehmet.geldi@tbmm.gov.tr
GİRESUN Adem TATLI AK Parti adem.tatli@tbmm.gov.tr
GÜMÜŞHANE Kemalettin AYDIN AK Parti kemalettinaydin@tbmm.gov.tr
GÜMÜŞHANE Feramuz ÜSTÜN AK Parti feramuz.ustun@tbmm.gov.tr
HATAY Sadullah ERGİN AK Parti sadullah.ergin@tbmm.gov.tr
HATAY Orhan KARASAY AK Parti orhan.karasayar@tbmm.gov.tr
HATAY Mehmet ÖNTÜRK AK Parti mehmet.onturk@tbmm.gov.tr
HATAY Bayram TÜRK AK Parti hacibayram.turkoglu@tbmm.gov.tr
HATAY Adem YEŞİLDAL AK Parti adem.yesildal@tbmm.gov.tr

 

ISPARTA Sadi BİLGİÇ AK Parti sureyya.sadi.bilgic@tbmm.gov.tr
ISPARTA Recep ÖZEL AK Parti recep.ozel@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Abdülkadir AKSU AK Parti abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Mustafa ATAŞ AK Parti mustafa.atas@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Egemen BAĞIŞ AK Parti egemen.bagis@tbmm.gov.tr
İSTANBUL A.Nur BAHÇEKAPILI AK Parti ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Osman Aşkın BAK AK Parti osmanaskin.bak@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Nimet BAŞ AK Parti nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Osman BOYRAZ AK Parti osmanboyraz@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Volkan BOZKIR AK Parti volkan.bozkir@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Hüseyin BÜRGE AK Parti huseyin.burge@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Muhammed ÇETİN AK Parti m.cetin@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Berat ÇONKAR AK Parti ahmet.berat.conkar@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Türkan DAĞOĞLU AK Parti turkan.dagoglu@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Gülay DALYAN AK Parti gulay.dalyan@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Alev DEDEGİL AK Parti alev.dedegil@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Ömer DİNÇER AK Parti omer.dincer@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Mehmet DOMAÇ AK Parti mdomac@tbmm.gov.tr
İSTANBUL R. Tayyip ERDOĞAN AK Parti receptayyip.erdogan@tbmm.gov.tr
İSTANBUL İdris GÜLLÜCE AK Parti igulluce@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Halide İNCEKARA AK Parti halide.incekara@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Harun KARACA AK Parti harun.karaca@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Erol KAYA AK Parti erol.kaya@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Tülay KAYNARCA AK Parti tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Feyzullah KIYIKLIK AK Parti feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Doğan KUBAT AK Parti mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Metin KÜLÜNK AK Parti metin.kulunk@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Bilal MACİT AK Parti bilalmacit@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Mehmet MUŞ AK Parti mehmet.mus@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Nureddin NEBATİ AK Parti nnebati@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Baha ÖĞÜTKEN AK Parti ahmetbaha.ogutken@tbmm.gov.tr
İSTANBUL İsmail SAFİ AK Parti ismail.safi@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Oktay SARAL AK Parti oktay.saral@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Belma SATIR AK Parti mihrimahbelma.satir@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Sevim SAVAŞER AK Parti sevimsavaser@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Mustafa ŞENTOP AK Parti mustafa.sentop@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Hakan ŞÜKÜR AK Parti hakan.sukur@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Bülent TURAN AK Parti bulent.turan@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Ahmet TÜRKEŞ AK Parti ahmetkutalmis.turkes@tbmm.gov.tr
İSTANBUL İsmet UÇMA AK Parti ismet.ucma@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Şirin ÜNAL AK Parti sirin.unal@tbmm.gov.tr
İSTANBUL Enver YILMAZ AK Parti enver.yilmaz@tbmm.gov.tr
İSTANBUL İbrahim YİĞİT AK Parti ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr
İZMİR Ali AŞLIK AK Parti ali.aslik@tbmm.gov.tr
İZMİR Hamza DAĞ AK Parti hamza.dag@tbmm.gov.tr
İZMİR İlknur DENİZLİ AK Parti ilknur.denizli@tbmm.gov.tr
İZMİR Ertuğrul GÜNAY AK Parti ertugrul.gunay@tbmm.gov.tr
İZMİR İlhan İŞBİLEN AK Parti ilhan.isbilen@tbmm.gov.tr
İZMİR Erdal KALKAN AK Parti erdal.kalkan@tbmm.gov.tr
İZMİR Rıfat SAİT AK Parti rifat.sait@tbmm.gov.tr
İZMİR Aydın ŞENGÜL AK Parti aydin.sengul@tbmm.gov.tr
İZMİR Mehmet TEKELİOĞLU AK Parti mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr
İZMİR Nesrin ULEMA AK Parti nesrin.ulema@tbmm.gov.tr
İZMİR Binali YILDIRIM AK Parti binali.yildirim@tbmm.gov.tr
K.MARAŞ Sevde KAÇAR AK Parti sevde.bayazitkacar@tbmm.gov.tr
K.MARAŞ Sıtkı GÜVENÇ AK Parti sitki.guvenc@tbmm.gov.tr
K.MARAŞ Nevzat PAKDİL AK Parti nevzat.pakdil@tbmm.gov.tr
K.MARAŞ Mehmet SAĞLAM AK Parti mehmet.saglam@tbmm.gov.tr
K.MARAŞ Mahir ÜNAL AK Parti mahir.unal@tbmm.gov.tr
KARABÜK Osman KAHVECİ AK Parti osman.kahveci@tbmm.gov.tr
KARAMAN Mevlüt AKGÜN AK Parti mevlutakgun@tbmm.gov.tr
KARAMAN Lütfi ELVAN AK Parti lutfi.elvan@tbmm.gov.tr
KARS Ahmet ARSLAN AK Parti ahmet.arslan@tbmm.gov.tr
KARS Yunus KILIÇ AK Parti yunus.kilic@tbmm.gov.tr
KASTAMONU Gökhan GÜLŞEN AK Parti mustafagokhan.gulsen@tbmm.gov.tr
KASTAMONU Hakkı KÖYLÜ AK Parti hakki.koylu@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Mustafa ELİTAŞ AK Parti mustafa.elitas@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Pelin GÜNDEŞ AK Parti gundes@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Yaşar KARAYEL AK Parti yasar.karayel@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Ahmet ÖKSÜZKAYA AK Parti ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr
KAYSERİ İsmail TAMER AK Parti ismail.tamer@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Sadık YAKUT AK Parti sadik.yakut@tbmm.gov.tr
KAYSERİ Taner YILDIZ AK Parti taner.yildiz@tbmm.gov.tr
KIRIKKALE Beşir ATALAY AK Parti besir.atalay@tbmm.gov.tr
KIRIKKALE Ramazan CAN AK Parti ramazan.can@tbmm.gov.tr
KIRIKKALE Kağan KÖKSAL AK Parti oguzkagan.koksal@tbmm.gov.tr
KIRŞEHİR Muzaffer ASLAN AK Parti muzaffer.aslan@tbmm.gov.tr
KIRŞEHİR Abdullah ÇALIŞKAN AK Parti abdullahcaliskan@tbmm.gov.tr
KİLİS Ahmet Salih DAL AK Parti ahmetsalih.dal@tbmm.gov.tr
KİLİS Fuat KARAKUŞ AK Parti fuat.karakus@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Zeki AYGÜN AK Parti zeki.aygun@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Muzaffer BAŞTOPÇU AK Parti muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Nihat ERGÜN AK Parti nihat.ergun@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Azize Sibel GÖNÜL AK Parti sibelgonul@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Fikri IŞIK AK Parti fikri.isik@tbmm.gov.tr
KOCAELİ Mehmet Ali OKUR AK Parti mehmetali.okur@tbmm.gov.tr
KOCAELİ İlyas ŞEKER AK Parti ilyas.seker@tbmm.gov.tr
KONYA Mustafa AKIŞ AK Parti mustafa.akis@tbmm.gov.tr
KONYA Mustafa BALOĞLU AK Parti mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr
KONYA Ahmet DAVUTOĞLU AK Parti ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
KONYA Mustafa KABAKCI AK Parti mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr
KONYA Gülay SAMANCI AK Parti gulay.samanci@tbmm.gov.tr
KONYA Harun TÜFEKCİ AK Parti harun.tufekci@tbmm.gov.tr
KONYA Ayşe TÜRKMENOĞLU AK Parti ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr
KONYA Hüseyin ÜZÜLMEZ AK Parti huseyin.uzulmez@tbmm.gov.tr
KONYA İlhan YERLİKAYA AK Parti ilhan.yerlikaya@tbmm.gov.tr
KONYA Cem ZORLU AK Parti cemzorlu@tbmm.gov.tr
KÜTAHYA Soner AKSOY AK Parti soner.aksoy@tbmm.gov.tr
KÜTAHYA İdris BAL AK Parti idris.bal@tbmm.gov.tr
KÜTAHYA Vural KAVUNCU AK Parti vural.kavuncu@tbmm.gov.tr
KÜTAHYA Hasan Fehmi KİNAY AK Parti hasan.fehmi.kinay@tbmm.gov.tr

 

MALATYA Cemal AKIN AK Parti huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr
MALATYA Öznur ÇALIK AK Parti oznur.calik@tbmm.gov.tr
MALATYA Mücahit FINDIKLI AK Parti mucahit.findikli@tbmm.gov.tr
MALATYA Mustafa ŞAHİN AK Parti mustafa.sahin@tbmm.gov.tr
MANİSA Uğur AYDEMİR AK Parti ugur.aydemir@tbmm.gov.tr
MANİSA Recai BERBER AK Parti recaiberber@tbmm.gov.tr
MANİSA Selçuk ÖZDAĞ AK Parti selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr
MANİSA Muzaffer YURTTAŞ AK Parti muzaffer.yurttas@tbmm.gov.tr
MARDİN Abdurrahim AKDAĞ AK Parti abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr
MARDİN Muammer GÜLER AK Parti muammer.guler@tbmm.gov.tr
MERSİN Zafer ÇAĞLAYAN AK Parti mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr
MERSİN Münevver ÖKTEN AK Parti cigdemmunevver.okten@tbmm.gov.tr
MERSİN Tevfik UZUN AK Parti ahmettevfik.uzun@tbmm.gov.tr
MUĞLA Ali BOĞA AK Parti aliboga@tbmm.gov.tr
MUĞLA Yüksel ÖZDEN AK Parti yuksel.ozden@tbmm.gov.tr
MUŞ Muzaffer ÇAKAR AK Parti muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr
MUŞ Faruk IŞIK AK Parti faruk.isik@tbmm.gov.tr
NEVŞEHİR Erdal FERALAN AK Parti erdal.feralan@tbmm.gov.tr
NEVŞEHİR Bekir GİZLİGİDER AK Parti ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr
NEVŞEHİR Murat GÖKTÜRK AK Parti murat.gokturk@tbmm.gov.tr
NİĞDE Alpaslan KAVAKLI AK Parti a.kavaklioglu@tbmm.gov.tr
NİĞDE Ömer SELVİ AK Parti omer.selvi@tbmm.gov.tr
ORDU Harun ÇAKIR AK Parti harun.cakir@tbmm.gov.tr
ORDU İdris Naim ŞAHİN AK Parti idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr
ORDU Fatih Han ÜNAL AK Parti fatihhanunal@tbmm.gov.tr
OSMANİYE Mehmet KASTAL AK Parti durdu.mehmet.kastal@tbmm.gov.tr
RİZE Nusret BAYRAK AK Parti nusret.bayraktar@tbmm.gov.tr
RİZE Hasan KARAL AK Parti hasan.karal@tbmm.gov.tr
RİZE Hayati YAZICI AK Parti hayatiyazici@gumruk.gov.tr
SAKARYA Hasan Ali ÇELİK AK Parti hasanali.celik@tbmm.gov.tr
SAKARYA Şaban DİŞLİ AK Parti saban.disli@tbmm.gov.tr
SAKARYA Ayşenur İSLAM AK Parti aysenur.islam@tbmm.gov.tr
SAKARYA Ayhan Sefer ÜSTÜN AK Parti ayhan.sefer.ustun@tbmm.gov.tr
SAKARYA Ali İhsan YAVUZ AK Parti aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr
SAMSUN Yılmaz DEMİR AK Parti cemal.yilmaz.demir@tbmm.gov.tr
SAMSUN Mustafa DEMİR AK Parti mustafa.demir@tbmm.gov.tr
SAMSUN Akif Çağatay KILIÇ AK Parti akifcagatay.kilic@tbmm.gov.tr
SAMSUN Suat KILIÇ AK Parti suat.kilic@tbmm.gov.tr
SAMSUN Ahmet YENİ AK Parti ahmet.yeni@tbmm.gov.tr
SİİRT Afif DEMİRKIRAN AK Parti afifd@tbmm.gov.tr
SİİRT Osman ÖREN AK Parti osman.oren@tbmm.gov.tr
SİNOP Mehmet ERSOY AK Parti mehmet.ersoy@tbmm.gov.tr
SİVAS Hilmi BİLGİN AK Parti hilmi.bilgin@tbmm.gov.tr
SİVAS Nursuna MEMECAN AK Parti nursuna.memecan@tbmm.gov.tr
SİVAS Ali TURAN AK Parti ali.turan@tbmm.gov.tr
SİVAS İsmet YILMAZ AK Parti ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Yahya AKMAN AK Parti yahya.akman@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Mehmet AKYÜREK AK Parti mehmet.akyurek@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Faruk ÇELİK AK Parti faruk.celik@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Seyit EYYÜPOĞLU AK Parti seyit.eyyupoglu@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Abdulkerim GÖK AK Parti abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Kasım GÜLPINAR AK Parti mehmetkasim.gulpinar@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Mahmut KAÇAR AK Parti mahmut.kacar@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Emin ÖNEN AK Parti emin.onen@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Halil ÖZCAN AK Parti halil.ozcan@tbmm.gov.tr
ŞANLIURFA Zeynep USLU AK Parti zeynep.armagan.uslu@tbmm.gov.tr
ŞIRNAK Emin DİNDAR AK Parti mehmetemin.dindar@tbmm.gov.tr
TEKİRDAĞ Ziyaeddin AKBULUT AK Parti ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr
TEKİRDAĞ Özlem YEMİŞÇİ AK Parti ozlem.yemisci@tbmm.gov.tr
TOKAT Zeyid ASLAN AK Parti zeyid.aslan@tbmm.gov.tr
TOKAT Şükrü AYALAN AK Parti ayalansukru@tbmm.gov.tr
TOKAT Dilek YÜKSEL AK Parti dilek.yuksel@tbmm.gov.tr
TRABZON Erdoğan BAYRAK AK Parti erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr
TRABZON Aydın BIYIKLIOĞLU AK Parti aydin.biyiklioglu@tbmm.gov.tr
TRABZON Safiye SEYMEN AK Parti safiyeseymenoglu@tbmm.gov.tr
UŞAK Mehmet ALTAY AK Parti mehmet.altay@tbmm.gov.tr
UŞAK İsmail GÜNEŞ AK Parti ismail.gunes@tbmm.gov.tr
VAN Mustafa BİLİCİ AK Parti mustafa.bilici@tbmm.gov.tr
VAN Fatih ÇİFTCİ AK Parti fatih.ciftci@tbmm.gov.tr
YALOVA Temel COŞKUN AK Parti temel.coskun@tbmm.gov.tr
YOZGAT Yusuf BAŞER AK Parti yusuf.baser@tbmm.gov.tr
YOZGAT Bekir BOZDAĞ AK Parti bekir.bozdag@tbmm.gov.tr
YOZGAT Ertuğrul SOYSAL AK Parti ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr
ZONGULDAK Ercan CANDAN AK Parti ercan.candan@tbmm.gov.tr
ZONGULDAK Özcan ULUPINAR AK Parti ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr

 

 

 

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ MAİL ADRESLERİ:

 

necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr, mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr, ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr, necdet.unuvar@tbmm.gov.tr, ahmetaydin@tbmm.gov.tr, mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr, mehmet.metiner@tbmm.gov.tr, murtazayetis@tbmm.gov.tr, sait.acba@tbmm.gov.tr, veyseleroglu@tbmm.gov.tr, halil.urun@tbmm.gov.tr, ekrem.celebi@tbmm.gov.tr, fatma.salmankotan@tbmm.gov.tr, mehmet.kerim.yildiz@tbmm.gov.tr, ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr, ali.riza.alaboyun@tbmm.gov.tr, ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr, mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr, avni.erdemir@tbmm.gov.tr, yalcin.akdogan@tbmm.gov.tr, ali.babacan@tbmm.gov.tr, cemil.cicek@tbmm.gov.tr, cevdet.erdol@tbmm.gov.tr, bulentgedikli@tbmm.gov.tr, ulker.guzel@tbmm.gov.tr, haluk.ipek@tbmm.gov.tr

 

 

emrullah.isler@tbmm.gov.tr, salih.kapusuz@tbmm.gov.tr, zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr, haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr, tulay.selamoglu@tbmm.gov.tr, seyit.sertcelik@tbmm.gov.tr, fatih.sahin@tbmm.gov.tr, nurdan.sanli@tbmm.gov.tr, badak@tbmm.gov.tr, cavusoglu@tbmm.gov.tr, vecdi.gonul@tbmm.gov.tr, gokcen.ozdoganenc@tbmm.gov.tr, menderesm.tevfik.turel@tbmm.gov.tr, orhan.atalay@tbmm.gov.tr, mehmet.erdem@tbmm.gov.tr, aligultekin.kilinc@tbmm.gov.tr, semiha.oyus@tbmm.gov.tr, aaoglu@tbmm.gov.tr, tulay.babuscu@tbmm.gov.tr, mehmetcemal.oztaylan@tbmm.gov.tr, edip.ugur@tbmm.gov.tr, yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr, ziver.ozdemir@tbmm.gov.tr

 

 

mehmetsimsek@tbmm.gov.tr, bunyamin.ozbek@tbmm.gov.tr, esref.tas@tbmm.gov.tr, cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr, vedat.demiroz@tbmm.gov.tr, vahit.kiler@tbmm.gov.tr, ali.ercoskun@tbmm.gov.tr, fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr, bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr, yildirimhami@tbmm.gov.tr, bulent.arinc@tbmm.gov.tr, ismail.aydin@tbmm.gov.tr, canan.candemir.celik@tbmm.gov.tr, tulin.erkalkara@tbmm.gov.tr, onder.matli@tbmm.gov.tr, ismet.su@tbmm.gov.tr, huseyin.sahin@tbmm.gov.tr, mustafakemal.serbetcioglu@tbmm.gov.tr, bedrettin.yildirim@tbmm.gov.tr, mehmet.danis@tbmm.gov.tr, ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr, huseyin.filiz@tbmm.gov.tr, idris.sahin@tbmm.gov.tr, cahit.bagci@tbmm.gov.tr, salim.uslu@tbmm.gov.tr, murat.yildirim@tbmm.gov.tr, nurcan.dalbudak@tbmm.gov.tr, bilal.ucar@tbmm.gov.tr, mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr, nihat.zeybekci@tbmm.gov.tr, mehdieker@tbmm.gov.tr

 

 

m.galip.ensarioglu@tbmm.gov.tr, oya.eronat@tbmm.gov.tr, cuma.icten@tbmm.gov.tr, minebeyaz@tbmm.gov.tr, fevai.arslan@tbmm.gov.tr, ibrahim.korkmaz@tbmm.gov.tr, mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr, suay.alpay@tbmm.gov.tr, sermin.balik@tbmm.gov.tr, zulfu.demirbag@tbmm.gov.tr, faruk.septioglu@tbmm.gov.tr, sebahattin.karakelle@tbmm.gov.tr, recep.akdag@tbmm.gov.tr, muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr, cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr, adnan.yilmaz@tbmm.gov.tr, nabi.avci@tbmm.gov.tr, ulker.can@tbmm.gov.tr, salih.koca@tbmm.gov.tr, deryabakbak27@gmail.com, celik.huseyin@tbmm.gov.tr, mehmeterdogan@tbmm.gov.tr, anejatkocer@tbmm.gov.tr, halilmazicioglu@tbmm.gov.tr, mehmet.sari@tbmm.gov.tr, ali.sahin@tbmm.gov.tr, fatma.sahin@tbmm.gov.tr
sureyya.sadi.bilgic@tbmm.gov.tr, recep.ozel@tbmm.gov.tr, abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr, mustafa.atas@tbmm.gov.tr, egemen.bagis@tbmm.gov.tr, ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov.tr, osmanaskin.bak@tbmm.gov.tr, nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr, osmanboyraz@tbmm.gov.tr, volkan.bozkir@tbmm.gov.tr, huseyin.burge@tbmm.gov.tr, m.cetin@tbmm.gov.tr, ahmet.berat.conkar@tbmm.gov.tr, turkan.dagoglu@tbmm.gov.tr, gulay.dalyan@tbmm.gov.tr, alev.dedegil@tbmm.gov.tr, omer.dincer@tbmm.gov.tr, mdomac@tbmm.gov.tr, receptayyip.erdogan@tbmm.gov.tr, igulluce@tbmm.gov.tr, halide.incekara@tbmm.gov.tr, harun.karaca@tbmm.gov.tr, erol.kaya@tbmm.gov.tr, tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr, feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr, mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr

 

 

metin.kulunk@tbmm.gov.tr, bilalmacit@tbmm.gov.tr, mehmet.mus@tbmm.gov.tr, nnebati@tbmm.gov.tr, ahmetbaha.ogutken@tbmm.gov.tr, ismail.safi@tbmm.gov.tr, oktay.saral@tbmm.gov.tr, mihrimahbelma.satir@tbmm.gov.tr, sevimsavaser@tbmm.gov.tr, mustafa.sentop@tbmm.gov.tr, hakan.sukur@tbmm.gov.tr, bulent.turan@tbmm.gov.tr, ahmetkutalmis.turkes@tbmm.gov.tr, ismet.ucma@tbmm.gov.tr, sirin.unal@tbmm.gov.tr, enver.yilmaz@tbmm.gov.tr, ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr, ali.aslik@tbmm.gov.tr, hamza.dag@tbmm.gov.tr, ilknur.denizli@tbmm.gov.tr, ertugrul.gunay@tbmm.gov.tr, ilhan.isbilen@tbmm.gov.tr, erdal.kalkan@tbmm.gov.tr, rifat.sait@tbmm.gov.tr, aydin.sengul@tbmm.gov.tr, mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr, nesrin.ulema@tbmm.gov.tr, binali.yildirim@tbmm.gov.tr, sevde.bayazitkacar@tbmm.gov.tr, sitki.guvenc@tbmm.gov.tr

 

 

nevzat.pakdil@tbmm.gov.tr, mehmet.saglam@tbmm.gov.tr, mahir.unal@tbmm.gov.tr, osman.kahveci@tbmm.gov.tr, mevlutakgun@tbmm.gov.tr, lutfi.elvan@tbmm.gov.tr, ahmet.arslan@tbmm.gov.tr, yunus.kilic@tbmm.gov.tr, mustafagokhan.gulsen@tbmm.gov.tr, hakki.koylu@tbmm.gov.tr, mustafa.elitas@tbmm.gov.tr, gundes@tbmm.gov.tr, yasar.karayel@tbmm.gov.tr, ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr, ismail.tamer@tbmm.gov.tr, sadik.yakut@tbmm.gov.tr, taner.yildiz@tbmm.gov.tr, besir.atalay@tbmm.gov.tr, ramazan.can@tbmm.gov.tr, oguzkagan.koksal@tbmm.gov.tr, muzaffer.aslan@tbmm.gov.tr, abdullahcaliskan@tbmm.gov.tr, ahmetsalih.dal@tbmm.gov.tr, fuat.karakus@tbmm.gov.tr, zeki.aygun@tbmm.gov.tr, muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr, nihat.ergun@tbmm.gov.tr, sibelgonul@tbmm.gov.tr, fikri.isik@tbmm.gov.tr, mehmetali.okur@tbmm.gov.tr, ilyas.seker@tbmm.gov.tr, mustafa.akis@tbmm.gov.tr, 

 

 

mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr, ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr, mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr, gulay.samanci@tbmm.gov.tr, harun.tufekci@tbmm.gov.tr, ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr, huseyin.uzulmez@tbmm.gov.tr, ilhan.yerlikaya@tbmm.gov.tr, cemzorlu@tbmm.gov.tr, soner.aksoy@tbmm.gov.tr, idris.bal@tbmm.gov.tr, vural.kavuncu@tbmm.gov.tr, hasan.fehmi.kinay@tbmm.gov.tr, huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr, oznur.calik@tbmm.gov.tr, mucahit.findikli@tbmm.gov.tr, mustafa.sahin@tbmm.gov.tr, ugur.aydemir@tbmm.gov.tr, recaiberber@tbmm.gov.tr, selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr, muzaffer.yurttas@tbmm.gov.tr, abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr, muammer.guler@tbmm.gov.tr, mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr, cigdemmunevver.okten@tbmm.gov.tr, ahmettevfik.uzun@tbmm.gov.tr, aliboga@tbmm.gov.tr

 

 

yuksel.ozden@tbmm.gov.tr, muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr, faruk.isik@tbmm.gov.tr, erdal.feralan@tbmm.gov.tr, ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr, murat.gokturk@tbmm.gov.tr, a.kavaklioglu@tbmm.gov.tr, omer.selvi@tbmm.gov.tr, harun.cakir@tbmm.gov.tr, idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr, fatihhanunal@tbmm.gov.tr, durdu.mehmet.kastal@tbmm.gov.tr, nusret.bayraktar@tbmm.gov.tr, hasan.karal@tbmm.gov.tr, hayatiyazici@gumruk.gov.tr, hasanali.celik@tbmm.gov.tr, saban.disli@tbmm.gov.tr, aysenur.islam@tbmm.gov.tr, ayhan.sefer.ustun@tbmm.gov.tr, aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr, cemal.yilmaz.demir@tbmm.gov.tr, mustafa.demir@tbmm.gov.tr, akifcagatay.kilic@tbmm.gov.tr, suat.kilic@tbmm.gov.tr, ahmet.yeni@tbmm.gov.tr, afifd@tbmm.gov.tr, osman.oren@tbmm.gov.tr, mehmet.ersoy@tbmm.gov.tr

 

 

hilmi.bilgin@tbmm.gov.tr, nursuna.memecan@tbmm.gov.tr, ali.turan@tbmm.gov.tr, ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr, yahya.akman@tbmm.gov.tr, mehmet.akyurek@tbmm.gov.tr, faruk.celik@tbmm.gov.tr, seyit.eyyupoglu@tbmm.gov.tr, abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr, mehmetkasim.gulpinar@tbmm.gov.tr, mahmut.kacar@tbmm.gov.tr, emin.onen@tbmm.gov.tr, halil.ozcan@tbmm.gov.tr, zeynep.armagan.uslu@tbmm.gov.tr, mehmetemin.dindar@tbmm.gov.tr, ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr, ozlem.yemisci@tbmm.gov.tr, zeyid.aslan@tbmm.gov.tr, ayalansukru@tbmm.gov.tr, dilek.yuksel@tbmm.gov.tr, erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr, aydin.biyiklioglu@tbmm.gov.tr, safiyeseymenoglu@tbmm.gov.tr, mehmet.altay@tbmm.gov.tr

 

 

ismail.gunes@tbmm.gov.tr, mustafa.bilici@tbmm.gov.tr, fatih.ciftci@tbmm.gov.tr, temel.coskun@tbmm.gov.tr, yusuf.baser@tbmm.gov.tr, bekir.bozdag@tbmm.gov.tr, ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr, ercan.candan@tbmm.gov.tr, ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr,samil.tayyar@tbmm.gov.tr, nurettin.canikli@tbmm.gov.tr, mehmet.geldi@tbmm.gov.tr, adem.tatli@tbmm.gov.tr, kemalettinaydin@tbmm.gov.tr, feramuz.ustun@tbmm.gov.tr, sadullah.ergin@tbmm.gov.tr, orhan.karasayar@tbmm.gov.tr, mehmet.onturk@tbmm.gov.tr, hacibayram.turkoglu@tbmm.gov.tr, adem.yesildal@tbmm.gov.tr


Yorumlar

Yorumlar