Önemli Basın Duyurusu (Gaziantep Şube Başkanlığı)

Önemli Basın Duyurusu (Gaziantep Şube Başkanlığı)

27/03/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Önemli Basın Duyurusu (Gaziantep Şube Başkanlığı)

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sn. Mehmet ÇELİK resmi internet siteleri olan Gaziantepsehitgazi.com’dan dernek şubesinin kapatılma kararına ilişkin şube üyelerine bilgilendirme amaçlı bir mesaj yayımladı. Bu duyuruyu sizler için yayımlıyoruz. Gazihaber.com olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

ÜYELERE DUYURU:

 

 

Kıymetli Şehit Aileleri, Gaziler, Harp ve Vazife Malulü dernek şubemiz üyeleri,

 

Malumunuz üzere yakın zamanda sizlere derneğimizin Genel Merkezimiz tarafından kapatılmasına yönelik yazı yazıldığı ve bu hususta yasal başvuru yollarına başvuracağımıza ilişkin bilgilendirme konuşması yapmıştım.

 

Son zamanlarda dernek şubemizin kapatıldığına dair bazı üyelerimize yanlış bilgilendirmeler yapıldığını üzülerek müşahade etmekteyim. Bu hususta yasal müracaatlarımızı yaptık. Mevcut tüzüğümüze göre yönetim kurulunun böyle bir karar alabilme yetkisi olmadığı gibi, alınan karar da geçerli değildir. Gaziantep Valiliği savunma yazımızdan sonra Genel Merkezimize bu konudaki sorunun şubemizle çözülerek Valiliğe bilgi verilmesi yönünde yazı yazmıştır. Şubemiz alnı açık, başı dik bir şekilde camiamız için çalışmalarına devam etmektedir. Gaziantep Valiliğine yaptığımız savunma yazımız ile yapılan yazışmalar aşağıda yer almaktadır. Savunma yazımızı okuduğunuzda alınan kararın hukuken geçerli olmadığı aşikar olarak üyelerimizce de görülecektir. Bu hususta şubemizin kapatılma işleminin gerçekleştiğine dair duyumlara şubemiz üyeleri tarafından itibar edilmemesini, gerekli bilgilendirmenin sitemizden kamuoyu ile paylaşılacağını duyururuz.

 

Önümüzdeki günlerde şubemizle ilgili güzel haberleri inşallah camiamızla paylaşacağız.

 

Saygılarımla,

                                                                                        Mehmet ÇELİK
                                                                               Türkiye Harp Malulü Gaziler
                                                                              Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
                                                                                 Gaziantep Şube Başkanı

 

 

                                                                                                                  19/03/2013

İlgi: a.) 14.03.2013 tarih ve B.05.0.DDB.4.27.00.00-477.01.14.03-2108 no’lu yazı.
       b.) Dernek Genel Merkezinin 08.03.2013 tarih ve 73 sayılı yazısı.

Sayı: 2013/013
Konu: Şube Kapatılma Kararı Hk.

 

GAZİANTEP VALİLİĞİNE
İl Dernekler Müdürlüğü

 

İlgi (a) yazınız ile ilgi (b) derneğimiz genel merkezi yönetim kurulu kararında şubemizin fesh edildiği, bu karara istinaden şubemizin tasfiye edilerek, tasfiye tutanaklarının gönderilmesi istenilmiştir. İlgi (a) yazınız ekinde gönderilen dernek genel merkezimizin yönetim kurulu kararını içerir karar defteri fotokopisi ile 12 Mayıs 2012 tarihli dernek genel merkezimiz genel kurul tutanağı fotokopisi şube başkanlığımızca incelenmiştir.

 

Yönetim kurulu kararında “görülen lüzum üzerine” dernek şubemizin kapatıldığı dile getirilmiş olup, hiçbir gerekçe sunulmamıştır. Bir dernek şubesi hakkında kapatılma kararı alınabilmesi için objektif kriterler dikkate alınarak, somut ve tutarlı dayanakların gerekçe gösterilmesi gereklidir. Dernek Şubemiz, makamlarınca, kuruluşundan bugüne kadar şubemiz hakkında en ufak yolsuzluk ve dernek tüzüğüne aykırı çalışma vb. hiçbir çalışma saptanmadığı için, hiçbir denetlemeye tabi tutulmamıştır. Bunun yanında bugüne kadar dernek şubemizin hiçbir konuda savunması da alınmamıştır. Dernek şubesinin kapatılmasına karar verilebilmesi için somut gerekçeler olması gerekmektedir. 134 üyeden müteşekkil şubemiz, her geçen gün üye sayısını arttırmakta olup, maddi açıdan da kendi kendine yeterli bir dernek şubesidir. Bir dernek şubesinin kapatılma kararı alınabilmesi için, dernek şubesinin oldukça düşük sayıda üye sayısına sahip olması, maddi anlamda kendi kendine yeterli olmaması, tüzüğe aykırı çalışmalarda bulunması gibi somut kriterler gereklidir. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi 134 üye sayısı ile birçok dernek şubesinden daha fazla üyeye sahiptir.

 

Kaldı ki; 12 Mayıs 2012 tarihli alınan genel kurul kararında; “2012-2015 yılları arasında dernek şubesi olamayan il ve ilçelerde şube açılmasının yeni açılan şubelerden kapatılması gerekenlerin kapatılması ve diğer Şehit aileleri dernekleri ile birleşme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi” ifadesi makamlarınca incelendiğinde, bahse konu yetkinin yalnızca 2012 ile 2015 yılları arasında dernek şubesi olamayan il ve ilçelerde şube açılmasının, yeni açılan şubelerden kapatılması gerekenlerin kapatılmasına ilişkin yetki verdiği ve bu zaman aralığı ile sınırlı bir yetkilendirmenin olduğu aşikâr olarak görülecektir. Dernek tüzüğümüz 45. maddesine göre dernek şubesi açabilme yetkisi zaten yönetim kuruluna verilmiş bir yetkidir. Dolayısı ile burada geçen ifadede 2012-2015 yılları arasında derneğin genel olarak büyümesi, yeni şubelerle gelişmesi hedeflenmiş, bu çalışma yapılırken 2012-2015 yılları arasında dernek şubesi olarak yetkilendirilen yeni şubelerden yeterli görülmeyenlerin kapatılma yetkisinin genel merkez yönetim kuruluna tanınması hedeflenmiştir. Dernek şubemiz 24.05.2011 tarihinde kurulmuş olup, anılan tarih aralığında yer almamaktadır. Dolayısı ile dernek genel merkezi yönetim kurulunun, her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmemiş olsa bile, en son toplanan genel kurul 11. gündem maddesine istinaden dernek şubemizin kapanmasına karar vermesi henüz yürürlüğe girmeyen bu tüzük değişikliğine de uygun değildir.

 

Kamu yararına hizmet veren dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin tüzük değişikliğine ilişkin genel kurul tarafından alınan kararlarının yürürlüğe girebilmesi ve tüzük değişikliğinin gerçekleşebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu zamana kadar dernek Genel kurulu tarafından alınan tüzük değişikliği kararlarının çoğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmadığı gibi, ilgi (a) yazınız ekinde gönderilen tüzük değişikliği de Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz onaylanmamıştır. Eğer böyle bir tüzük değişikliği Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olsaydı, bütün dernek şubelerine tüzüğün son halinin dernek genel merkezimizce gönderilmesi gerekirdi. Henüz Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girmeyen bir tüzük değişikliğine istinaden, alınan yönetim kurulu kararı yürürlükte olan mevcut tüzüğümüzden alınan somut bir yetkiye dayanmadığından, geçerli olmadığı gibi, yönetim kurulunun mevcut tüzüğe uygun olmayan bir karar almak sureti ile dernek tüzüğümüze aykırı işlem tesis ettiği aşikar olarak görülmektedir.

 

Dernek Genel Merkezimiz ile Şube Başkanlığı olarak yapılan şifahi telefon görüşmelerinde, şubemizin kapatılma nedeni olarak daha önceden şubemiz II. Başkanı Sn. İzzet ALPMAN ile Gazi J. Ütğm. Hamit YILDIZ’ın dernek üyeliğinden çıkarılmasını hedefleyen savunmalarının alınması talebine ilişkin, dernek şubemiz disiplin kurulunun üyelikten çıkarılmayacaklarına karar vermesi gösterilmektedir. Üyelikten çıkarılma taleplerine ilişkin hiçbir tutarlı nedene dayanmaksızın, şubemize kayıtlı iki dernek üyesinin üyelikten atılması, hiçbir hakkaniyet ve vicdan kaidesi ile bağdaşmadığı gibi, dernek tüzüğümüze de aykırı bir uygulama olacağından, tamamen bağımsız karar alan şubemiz disiplin kurulunun üyelikten çıkarılmamalarına karar vermesinin faturasının, 134 üyeli dernek şubesine kesilmesi oldukça düşündürücüdür.

 

Bu itibar ile, Şubemizin kapatılma kararı derneğimiz genel kurulunun, 12 Mayıs 2012 tarihinde almış olduğu tüzük değişikliğine ilişkin 11 no’lu gündem maddesinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz onaylanarak yürürlüğe girmemesi, yürürlükte olsa bile belirtilen tarih aralığında şubemizin kurulmamış olması ve hiçbir dayanağı olmamasından dolayı geçerli değildir.

 

Anılan nedenlerle makamlarınızca yasal mevzuat açısından şubemize ilişkin dernek genel merkezimizce alınan kapatma kararının tetkiki ile yasal dayanaktan yoksun şube kapama kararına ilişkin gerekli yasal işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Kaynak: http://gaziantepsehitgazi.com/uyelerimize-duyuru

Yorumlar

Yorumlar