Olağanüstü Genel Kurul Dilekçesi

Olağanüstü Genel Kurul Dilekçesi

05/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Olağanüstü Genel Kurul Dilekçesi

Değerli arkadaşlar, aylar önce start verdiğimiz olağanüstü genel kurul çalışmasına ilişkin olarak 102 delegenin vermiş olduğu dilekçelerin Genel Merkeze teslim edildiğine dair haberimizi geçtiğimiz günlerde yapmıştık. Delegelerin imzalarını geri almaları yönünde yoğun bir telefon trafiği yapıldığına ilişkin duyumlar almaktayız. Bu kapsamda bilgi kirliliği oluşturulmak istenen hususlarla ilgili açıklama yapmak ihtiyacı hissettik.

Olağanüstü genel kurul dilekçesinde yer alan bütün maddeleri incelediğinizde, hiçbir maddenin hakaret, iftira veya benzeri suç teşkil eden herhangi bir ifadeyi içermemesine rağmen, sanki iftira içeren ifadeler yer aldığı yönünde, bilgi kirliliği ve akıl bulandırmaya yönelik çabalar içerisine girildiğini üzülerek duymaktayız.

 

Olağanüstü Genel Kurul dilekçesinde geçen “İstanbul da bulunan ve derneğe ait olan büfelerin piyasa rayiç rakamları altında kiraya verilerek üyelerin bilgilendirilmemesi ile derneğin kazanç kaybı yaşaması, dolayısı ile derneğimizin zarara uğratılması” ifadesine istinaden sanki iftira atılıyormuş izlenimi uyandırılması oldukça düşündürücüdür. Burada 20-30 yıl önce kiraya verilmiş olsa bile, eğer kiraya verilen gayrimenkuller piyasa rayiç bedellerinin altına düştü ise, sözleşme bitiş süresinde sözleşmesi iptal edilerek ihaleye çıkılması ve piyasa rayiç fiyatlarından kiraya verilmesi gerekmektedir. Bugün normal ev sahipleri dahi belirli bir sene sonra kira gelirleri piyasa rayiç fiyatının altına düşerse, sözleşme bitişinde sözleşmeyi yenilemeyerek iptal etmekte ve yeniden kiraya vermektedir. Burada herhangi bir suçlama ya da iftira bulunmayıp, sadece mevcut büfelerin rayiç bedelden kiraya verilmek sureti ile derneğin gelirlerinin arttırılmasına yönelik tavsiye bulunmaktadır. 


Bunun yanında, Basında yer alan haberlerden takip ettiğimiz kadarı ile çözüm sürecinde, Genel Başkanın, Adana şube başkanı ile benzer ifadeleri olmasına rağmen, sürece destek mesajı veren şube başkanının yapmış olduğu açıklamadan dolayı, görevinden ve üyelikten alınması sonucuna neden olan disiplin kuruluna sevk işlemini gerçekleştiren Genel Başkan Taner URAN’dır. Bununla ilgili olarak disiplin kuruluna sevk yazısı Disiplin Kurulu Başkanında mevcuttur. Dernek Genel Merkezi II. Başkanının bu noktada dilekçe ile müracaat etmesi demek, Genel Başkanın konuyu disiplin kuruluna sevk etmesi zorunluluğuna neden olmaz. Bu konuyu sadece bir cümle ile değil, detaylı olarak kaleme almasını ve haber ajansları ile de paylaşmasını temenni ediyoruz. Burada yönetimde önemli olan net bir duruş sergilemektir. Temsil edilen camianın kolektif düşüncelerini, taleplerini, beklentilerini içinde hisseden bir dernek yönetimi başarıya ulaşabilecektir. Her an değişken ve çok farklı adımlar atabilen bir yönetimden başarı beklenemez. Ayrıca dernek II. Başkanımızın sadece şube başkanlığından alınmasını teklif ettiğini, üyelikten atılması ile ilgili bir talebinin bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.

 

 

Kısaca belirtmek gerekirse, ilk başta delegelerin değil tüm üyelerin 5’te 1’inin olağanüstü genel kurul dilekçesi vermesi gerekiyor denilirken, sonrasında delegelerden noter onaylı olarak bu dilekçeler istenmeye başlandı. Telefon trafiği ile “İmzanızı geri alın” çalışmaları sonuç vermeyince son çareyi mahkemeye vereceğim demekte buldu sanırız…. Ayrıca madem dilekçeler mevzuata uygun değildi, neden ısrarla delegelerden verdikleri dilekçeleri geri almaları isteniyor? Olağanüstü Genel Kurul dilekçesi aşağıda sunulmuş olup, sitemizi takip eden hukukçular ile camiamız da bahse konu yersiz iddiaların asılsız olduğunu bizzat müşahade edecektir. Tamamen gri propagandaya yönelik iddialara itibar edilmemesi, tereddüt hasıl olan hususlarda Genel Başkan Adayımız Sn. Hüdaverdi MERCAN ile aşağıdaki telefon numarasından irtibata geçilerek bilgi alınmasını camiamıza saygılarımızla arz ederiz.

 


Gazi Hüdaverdi Mercan Telefon Numarası: 0 532 647 98 87

 

 

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞINA,


                                                                                                                       ANKARA


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesiyim. Aynı zamanda genel merkez, genel Kurulunda oy hakkına sahip bir delege olarak Genel Başkanlığımızın dernek tüzüğümüze uygun olmayan bazı çalışmalara imza atmış olması bir dernek üyesi ve delege olarak beni çok ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Bu kapsamda;


1- Derneğimiz üyelerinin haklarını savunmak ve özlük haklarının iyileştirilmesi maksadıyla sürekli olarak üye sayısını artıran sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir bütünlük içerisinde faaliyetlerini sürdüren ve hazırladıkları dosyayı TBMM getirerek çeşitli siyasi parti ve temsilcilerine sunarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Gaziantep Şube Başkanlığının gerçekçi ve anlamlı bir gerekçe gösterilmeden Genel Başkanlık tarafından kapatılmasına karar verilmesi,


2- Gaziantep Şube Başkanlığı II. Başkanı Gazi İzzet ALPMAN ile aynı şube üyelerinden ve Gazihaber.com ve Sehitgazi.com siteleri ile camiamıza hizmet eden Gazi Hamit YILDIZ’ın hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üyelikten atılmalarına ilişkin Genel Merkez tarafından Şube Başkanlığına talepte bulunulması ve müteakiben şube disiplin kurulunca herhangi bir dayanaktan yoksun çıkarma talebinin reddedilmesini müteakip, Şube Başkanlığı için kapatma kararı alınması,


3- Terörün bitirilmesi maksadıyla, Hükümetin atmış olduğu adımlara destek veren Adana Şube Başkanının basın açıklaması sonrasında, Genel Başkanlığında basına yansıyan benzer açıklamalarının olmasına rağmen, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ve müteakiben hiçbir tutarlı nedene dayanmadan Adana Şube Başkanı M.Ersin GÜLUÇAR’ın görevden alınması ve üyelikten çıkarılması,


4- Tüzük amaçlarına ters bir şekilde, dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlayacak hiçbir faaliyet yapılmadığı gibi üyeler ile Genel Merkez arasında sürekli devam eden gerginlik ve güvensizlik ortamının bulunması,


5- Dernek Genel Başkanının; “2 sene sonra oğlum askere gidecek onunla ilgili kaygılarım var” diye basın açıklamaları yaparak 1915’de kurulmuş olan derneğe ve Genel Merkezine yakışmayan söylemlerle askerlik hizmetini yapacak gençler ve ailelerini tedirgin edecek söylemlerde bulunması,


6- İstanbul da bulunan ve derneğe ait olan büfelerin piyasa rayiç rakamları altında kiraya verilerek üyelerin bilgilendirilmemesi ile derneğin kazanç kaybı yaşaması, dolayısı ile derneğimizin zarara uğratılması,


7- Şehit, Gazi, Harp ve Vazife Şehit ve malullerinin sayısının 100.000 civarında olmasına rağmen derneğin toplam üye sayısının 7.000 civarında olması ve her geçen gün dernekten tepki istifalarının devam etmesi,


8- Kamu yararına hizmet eden derneğimiz Genel merkezi tarafından, dernek üyelerinin itibarını ve layık oldukları saygınlığı yükseltecek faaliyetler ile dernek tüzüğünde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için çalışılması yerine, camiamız için çalışan üyeler ile dernek şubelerinin kapatılmasına yönelik çalışmalara imza atılması ve bu tür çalışmaların dernek üyelerinin moral ve motivasyonlarını sonlandırıcı etki yapması,


9- Dernek Genel Merkezinin, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayıcı faaliyetler yerine, her türlü yapıcı eleştirilere tahammülsüz, üyelerinin talep ve beklentilerine tamamen uzak bir tavır ve tutum içerisinde bulunarak, dernek faaliyetlerine ilişkin konuşanın, eleştirenin dernekten uzaklaştırılması için sert bir tutum içerisinde bulunulması ve üyeler arasında huzursuzluk yaratılması,Gerekçeleriyle, dernek tüzüğümüzün 21. Maddesi hükmü çerçevesinde, Türkiye harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezinin Olağanüstü Genel Kurulu’nun, tüzükte belirtilen gündem maddeleri ile toplanmasını arz ve talep ederim. …/…/2013


 


 

Yorumlar

Yorumlar