Ohal öncesi ve sonrası | Gazi TV

SON DAKİKA

Ohal öncesi ve sonrası

Bu haber 11 Haziran 2012 - 16:20 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.

Ohal öncesi ve sonrası

Yeni yasa tasarısına ilişkin açıklanan taslak metin kapsamına 1987 yılı öncesinin girmiyor olmasında ötürü terör mağduru Sn. Kerem ÇAKIRGÖZ’ün yazısını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

 

        Malûm birtakım olaylar neticesinde zamanın hükümeti tarafınca Kanun Hükmünde Kararname ile 1987 yılında Doğu ve Güneydoğu bölgelerini kapsayan OHAL ilân edilir.


 

 

 

17.04.2004 yılı itibariyle 5233 sayılı ‘’ Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Tazmini’’ hakkında kanun çıkartılmış olup bu kanun 1987 ile 2004 (işbu kanun, sonrasında bir yıl uzatılmıştır) yılları arasında meydana gelen terör olaylarını kapsadığı için bahse konu yasa, 1987 yılı öncesi vuku bulan olayları değerlendirme dışı bırakmıştır. Hâlbuki kanun koyucuların atlamış olduğu bazı durumlar söz konusudur. Nitekim yasa her ne kadar alenî şekilde terör olaylarına maruz kalmışlığı dillendirse de hâlihazırda yasa 1978-( ki bu tarih örgütün kuruluş tarihidir) 1987 yılları arasındaki olayları kapsam dışı bırakmıştır. Bu durum beraberinde bir açmaz yaratmaktadır. Öyle ki, bu tarihler arasında yüzlerce sivil, asker, polis ve diğer kamu görevlilerinin hayatını kaybetmiş, sakat kalmış ve maddi- manevi çok ciddi sıkıntılı durumlara maruz kalmıştır. Kamu vicdanında iyileştirilmez yaralar açan bu durum sanki o dönemler arasındaki insanların dışlanmış olduğu izlenimi uyandırmıştır. Anayasanın eşitlik ilkesi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve AİHM sözleşmesinin ilgili hükümleriyle çeliştiği aşikârdır. 3713 sayılı ‘’ Terörle Mücadele Kanunu’’ ise 1968’den bu yana hayatını kaybetmiş bulunan güvenlik güçleri ile diğer kamu görevlilerine sosyal ve ekonomik olarak bazı haklar tanınmıştır; fakat burada sivillerin ölüm ve sakatlanmaları hususunda herhangi bir güvence söz konusu görünmemektedir. Bu da yukarıda vurgulanan kapsayıcı hukuk ilkeleriyle tezat teşkil etmektedir.

 

            5233 sayılı yasa, 1978- 1987 yılları arasındaki olayları tanım dışı bırakırken, 3713 sayılı yasa ise 1968’den bu yana olaylara hedef olan sivilleri tanımamaktadır. Konu ile alakalı Olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu kanun taslağında yine belirtilen tarihler arasındaki durumlarla alakalı kuşatıcı bir çalışmanın olmayışı; âdeta Hiçten sayılması haksızlıklar zincirine bir halka daha eklemesi, mağdur olan olmayan tüm vatandaşları bir kez daha töhmet altında bırakmıştır.

 

            Dileğimiz kanun koyucuların yukarıda çerçevesi çizilen durum hakkında daha duyarlı davranıp zaten yıllardır ilgisizlikten mağdur olan vatandaşlarına bir hak tesliminde bulunmasıdır…

Yorumlar

Yorumlar