Nöbet Muafiyeti | Gazi TV

Nöbet Muafiyeti

Bu haber 25 Ekim 2013 - 23:28 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Nöbet Muafiyeti

Şehit eşleri ile harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış iken TSK’da çalışmaya devam eden askeri ve sivil personele nöbet muafiyeti 30 Mayıs 2013 tarih ve 28662 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

   Yapılan yönetmelik değişikliği ile;


– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan Şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel,


– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel.


– 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç) nöbet hizmetlerinden muaf tutulmuşlardır. 


TSK’da görev yapmakta olan Şehit eşleri ile Harp ve Vazife malulleri için yapılan Nöbet Muafiyeti düzenlemesinin diğer Devlet kurumlarında da uygulamaya geçirilmesini temenni ediyoruz. Bunun yanında “bakıma muhtaç özürlü” olmasa bile tüm harp ve vazife malullerinin eşlerinin TSK ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında nöbet muafiyetinden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Şöyle ki, bakıma muhtaç özürlü durumda olmayan ancak eşi nöbet tuttuğu taktirde ciddi sıkıntılar yaşayabilecek maluliyet derecesi 1, 2, 3 ve 4. derecede olan harp ve vazife malulü bir çok kardeşimiz bulunmaktadır. Nöbet muafiyeti düzenlemesi yapılırken bu kardeşlerimizin de hesaba katılması gerekmektedir. Dolayısı ile nöbet muafiyetinden tüm harp ve vazife malullerinin eşlerinin yararlanabilmelerinin sağlanması için Devlet büyüklerimizin gerekli yasal düzenlemeyi yapacaklarına gönülden inanıyor, saygılar sunuyoruz.

Yorumlar

Yorumlar