Müzeler Ücretsiz | Gazi TV

SON DAKİKA

Müzeler Ücretsiz

Bu haber 02 Mayıs 2012 - 11:14 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Müzeler Ücretsiz

Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

BİLGİLENDİRME ve TEŞEKKÜR:

 

Müze girişlerindeki bilet gişelerine şehit yakını/gazi kimlik kartlarının ibrazı ile birlikte ücretsiz bilet alınmaktadır.  Mevlana müzesi, Hacıbektaş müzesi, Göreme açık hava müzesi ve Alacahöyük ören yeri müzesini ziyaret eden bir gazimiz uygulamada herhangibir sorun yaşamadığını bizlere iletmiştir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine uygulamada aksaklığa mahal bırakmadıkları için gazihaber.com olarak teşekkür ederiz.  

 

 

* 10/03/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04/03/2011 tarih ve 53 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

Ücretsiz Ziyaret Hakları

 

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

 

3.1– 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

 

3.2– 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

 

3.3– Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

 

3.4– T.C Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

 

3.5– Er ve erbaşlar,

 

3.6– ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

 

3.7– Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

 

3.8– Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

 

3.9– Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberleri,

 

3.10– Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları

 

3.11– 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

 

3.12– Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (Bu kişilere, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.)

 

3.13– Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;

 

3.13.1– Mülki İdare Amirleri (İllerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Kültür ve Turizmden sorumlu vali yardımcıları)

 

3.13.2– Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları

ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

 

Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

 

4.1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı, Bakan ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,

 

4.2-Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

 

4.3– Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan medya grupları ve refakatçileri(Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

 

4.4– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

 

4.5– Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

 

Madde 5- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

 

5.1– “Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır.

 

5.2– Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir.

 

Madde 6- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

 

6.1Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, yerli ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

 

6.2– Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler(Çalışmada görev alan kişiler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir)

 

6.3– Müze ve örenyerlerinde ticari olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, (çekim izinleri İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınacak olup, izin yazısı gişeye ibraz edilecektir)

 

Madde 7- Bu yönergenin 3. maddesinin 3.1, 3.11 ve 3.12 fıkralarında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevler, Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerinde ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesindeki Cam Batığı ve Karyalı Prenses Salonlarına yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.

 

Kaynak: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14762/muze-ve-orenyerlerine-girislerde-uygulanacak-usul-ve-es-.html

___________________________________________________________________________________________

Yorumlar

Yorumlar