Muharip Gazi ve Malul Gazilerle İlgili Sağlık Hizmetleri | Gazi TV

Muharip Gazi ve Malul Gazilerle İlgili Sağlık Hizmetleri

Bu haber 08 Ocak 2014 - 15:09 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Muharip Gazi ve Malul Gazilerle İlgili Sağlık Hizmetleri

1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri; herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın, devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usûl ve esaslar çerçevesinde ve bu amaçla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu md. 21/e gereğince; malul olan­lar ile hayatını yitirenlerin dul ve yetimleri, SGK tarafından kendilerine verilen tanıtım kartını ibraz etmek suretiyle tüm kamu kurum ve kuru­luşlarına ait hastanelerde muayene ve tedavi edilmektedir. Bunların her türlü tedavi giderleri; söz konusu kişilerin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaları durumunda bu kurum veya kuruluş tarafından; emekli, yaşlılık, malullük veya dul ve yetim aylığı almaları durumunda bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, herhangi bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları halinde (1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı “65 Yaşı­nı Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında aylık alanlar hariç) emekli, yaşlılık, malullük veya dul ve yetim aylığı almamaları durumunda Milli Savunma veya İçişleri Bakanlığınca karşılanmaktadır. Ayrıca malul olan­ların eksilen vücut organları, yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usul­lere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılmakta ve gerekirse tamir ettirilmekte veya yenisi yaptırılmaktadır.
 
Kaynak: “Türkiye’de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ve Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Oluşumunun Sağlanmasında Batman İli Örneği” makalesinden alıntıdır. Yunus KÖLEOĞLU, Soner KARATAŞOĞLU, Mete Kaan NAMAL 

Yorumlar

Yorumlar