MHP'den ek önerge | Gazi TV

MHP’den ek önerge

Bu haber 10 Ocak 2013 - 12:08 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.
MHP’den ek önerge

MHP Manisa Milletvekili Sn. Erkan AKÇAY yasa görüşmeleri esnasında ek önerge verdi. TBMM’de önergeye ilişkin yapmış olduğu konuşma aşağıda sunulmuştur.

SN. ERKAN AKÇAY TARAFINDAN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISININ 8 İNCİ MADDE ÖNERGESİ ÜZERİNE YAPILAN KONUŞMA METNİ:Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8’inci maddedeki önergemiz üzerinde söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.Anayasa’mızın 10’uncu maddesinde “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” ifadesi yer almaktadır. Yine, Anayasa’nın 61’inci maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmü bulunmaktadır.Bilindiği üzere, 4 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 6353 sayılı Torba Kanun çıkarılmıştı. Bu Torba Kanun’a şehit aileleri, gazi ve malullerimiz ile ilgili bazı düzenlemeler önergeler ile, biraz da aceleyle eklendi. Bu düzenlemelere rağmen şehit ailelerimizin ve gazi ve malullerimizin bazı mağduriyetleri devam etmektedir.“ŞEHİTİMİZİN BİR ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKARKEN MİLLETE DÖNÜP 3 ÇOCUK DEMEK TUTARLI BİR DURUM DEĞİLDİR”Bu konuşmamda sadece bir örnek vermek istiyorum. 6353 sayılı Kanun ile şehit ailelerine ikinci iş imkânı tanınmıştır, bu olumlu bir düzenlemedir. İş hakkının birini eşi ya da çocukları, diğerini ise anne, baba veya kardeşleri kullanabilmektedir. Şehidimizin 2 veya 3 çocuğu olduğu durumlarda ikinci iş hakkı şehidin kardeşlerinden birine verildiğinden şehidin çocuğu açıkta kalmaktadır.Değerli milletvekilleri, basına yansıyan bir fotoğrafı sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Bu resimde gördüğünüz çocukların babası jandarma uzmanı çavuş Yücel Koç, 21 Mayıs 2008 tarihinde terör örgütü saldırısı nedeniyle şehit olmuştur ve şehidin babası törende “Vatan sağ olsun, oğlumun kanı yerde kalmayacaktır.” demiştir. Şehidin eşi ise “Yüceller ölmez, burada herkes bir Yücel’dir. 3 oğul büyütüyorum, onlar da babaları gibi kahraman olacak.” demiştir. Ve Sayın Başbakan “3 çocuk” diyor ya, şehidimizin bizlere emanet ettiği 3 evladımız şehit babalarının naaşı başında nöbet tutuyor. Ancak, son çıkardığımız kanun ile biz bu evlatlarımızdan sadece birine iş imkânı tanıyoruz. Diğer ikisine: “Siz gidin, kendinize iş bulun.” diyoruz. Bu fotoğraftaki çocuklardan sizce hangisine sahip çıkalım? Hangisine iş imkânı verelim? Bu kararı siz değerli milletvekillerinin takdirine bırakıyorum ve şehidin bir çocuğuna sahip çıkarken millete dönüp “3 çocuk” demek tutarlı bir durum değildir diyorum.Evet ve bizim bu konudaki kanun tekliflerimiz ve madde eklenmesine ilişkin… Çünkü o konuda konuşma hakkımız olmadığı için özellikle bu maddede dile getirmeyi uygun buldum. Bu şehitlerimizin çocuk sayısı ne olursa olsun hepsine iş imkânı verelim ve bunların sayısı da şu anda azami 300’ü geçmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin buna gücü yeter ve yetecektir. Gayet mantıklı bu düzenlemeyi inşallah yapacağız.“VAZİFE MALULLERİNDEN İYİLEŞTİRİCİ VE REHABİLİTE EDİCİ ARAÇ GEREÇLERİN BEDELLERİ İÇİN HİÇBİR KATILIM ÜCRETİ VE FARK ALINMAMALIDIR”Değerli milletvekilleri, bu 6353 sayılı Torba Kanun’un 84’üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesiyle düzenlenmişti ve terörle mücadelede malul olan gazilerimizin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç gereçlerin bedellerinin hiçbir katılım ücreti veya fark alınmadan Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması düzenlenmektedir. Ancak, vazife malullerine bu hak tanınmamıştır. Sayın Bakanın sorulara verdiği cevapta Gazilerin bu giderlerinin karşılandığını doğal olarak ifade etti. Ancak vazife malullerine bu hak tanınmamakta, vazife malullerinin de kullandıkları her türlü ortez, protez, araç gereç ve ilaç, tıbbı malzeme hiçbir kısıtlama olmaksızın ve katılım payı alınmaksızın…ERKAN AKÇAY (Devamla) – …bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diliyor hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Yorumlar

Yorumlar