MHP’den 3600 Günde Emeklilik Teklifi

MHP’den 3600 Günde Emeklilik Teklifi

15/02/2013 0 Yazar: Gaziler Net
MHP’den 3600 Günde Emeklilik Teklifi

MHP Milletvekili Sn. Erkan AKÇAY’ın Gazilerin 3600 prim gününü doldurması ile erken emekliliğe imkan tanıyacak olan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Teklifi” metni aşağıda sunulmuştur. Sn. Vekilimize kanun teklifi için teşekkür ediyoruz.

 


31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28 inci maddesi ile engelli vatandaşlarımıza belirli oranlardaki rapor durumlarına göre erken emeklilik hakkı tanınmıştır.


 


 


 


Giderek artan emeklilik yaşı, terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olup 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek- 1 inci maddesine göre rehabilite edilmek amacıyla işe yerleştirilen, çeşitli fiziki ve ruhi sorunları olan gazilerimizde büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Sayıları 1500-2000 civarında olan bu gazilerimize vergi muafiyet indirim raporu almaları gözetilmeksizin gazi olmalarını belgelemeleri halinde üç bin altı yüz prim gün sayısı doldurduklarında erken emeklilik hakkı verilmesi uygun olacaktır.
MADDE 1- Harp ve vazife malûlleri ile gazilerin rapor veya vergi muafiyet belgesi istenmeden üç bin altı yüz prim gün sayısını doldurmaları halinde yaşlılık aylığına bağlanması amaçlanmıştır.


MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.


MADDE 3 – Yürütme maddesidir.


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1 – 31/5/2006 tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“ Harp malulleri ile asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1 inci maddesinin (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendileri rapor veya vergi muafiyet belgesi istenmeden üç bin altı yüz prim gün sayısını doldurmaları halinde yaşlılık aylığına bağlanır.”


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar