Memur olarak neden çalışılmasın? | Gazi TV

Memur olarak neden çalışılmasın?

Bu haber 14 Temmuz 2013 - 0:25 'de eklendi ve 5 views kez görüntülendi.
Memur olarak neden çalışılmasın?

Gazimiz Sn. Oktay YANIK’ın 5434/45 sayılı yasaya tabi vazife malullerine ilişkin olarak iş hakkı kapsamında memur olarak atanmaları halinde maaşlarının kesilmeyeceği bir düzenleme yapılmasına yönelik önerisini içerir mesajını sizler için yayımlıyoruz.

 

          478 sayılı kanun mecliste kabul edildi.  Ancak 478 sayılı kanunun 96’ncı maddesinde gözden kaçan bir durum vardır ve bu eksiklik Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık yaratmıştır.Aşağıda sunulan kanun maddesi uyarınca vazife malulü sivil kamu görevlilerinden farklı bir şekilde, tüm gazilerin memur [5510 s.k. 4. (c)] li olarak çalışınca emekli aylıklarının kesilmemesi amaçlanmıştır. Aslında gazilere verilen kamuda istihdam hakkının kullanımı açısından olmazsa olmaz bir maddedir. Ancak burada tüm gaziler sayılırken 5434 s.k. mülga 45. maddesi uyarınca vazife malulü sayılan Subay, Astsubaylar ile er ve erbaşlar sayılmamıştır. Bu durumun ilgili kanun maddesinin son anda teklif edilmesine bağlı olabileceğini düşünmekteyim. Bu haliyle 478 sayılı kanunun 96’ncı maddesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır  

 

Yasal düzenleme ile “Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.” hükmü getirilmiş fakat 5434/45 kapsam dışında tutulmuştur.

 

 Silahlı kuvvetlerin görev kapsamında yukarıda bahsettiğimiz kişilerin bir arada görev yaptığı pek çok durum bulunmaktadır. Aynı görevi icra ederken tamamen aynı şekilde yaralanarak vazife malulü (gazi) haline gelen Silahlı Kuvvetler personelinin kanunun farklı bir maddesinde adı geçenlerin hatırlanarak diğerlerinin unutulması, bu suretle farklı haklara tabi tutulması Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Bahsi geçen durum kanun maddesini hazırlayanlar tarafından fark edilseydi, mutlaka unutulan Vazife Malulleri de bu düzenlemeye dahil edilirdi. Bu eklemeye sayın meclisin hiç düşünmeden onay vereceğine de şahsen eminim.İlgili maddeye aşağıdaki koyu harflerle altı çizili olarak yazılmış ibare de eklenmiş olsaydı herhangi bir eşitsizlik kalmayacaktı: 

MADDE 96 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden veya 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri personelinden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.”

 

Gazi Oktay YANIKYorumlar

Yorumlar