Memur Olarak Çalışan Gazilerin 2. Emekliliği | Gazi TV

Memur Olarak Çalışan Gazilerin 2. Emekliliği

Bu haber 29 Haziran 2013 - 23:19 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Memur Olarak Çalışan Gazilerin 2. Emekliliği

Yasa tasarısının 81. maddesinde 3713 s.k. kapsamında bulunan Vazife Malullerinden sınıf yada görev değiştirerek çalışmaya devam eden ya da 5510 s.k.’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının c bendi kapsamında çalışmaya başlayanların emeklilik durumları düzenlenmiştir.

Yasa tasarısının 81. maddesinde yapılması planlanan düzenleme ile sonradan çalışılan süreler emekli olmaya yetiyor ise emekli maaşı bağlanması, yetmiyor ise toptan ödeme yapılması planlanlanmaktadır. Vazife Malullerinin vefatı halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacağı ve toptan ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca yine yasa tasarısının ilgili maddesinde; 2330 s.k.’nun 4. maddesi kapsamında vazife malulü olanların sigortalı olarak çalışmaları halinde var olan haklarına ilişkin düzenlemelerin, 3713 s.k. kapsamındaki vazife malulleri için de geçerli olacağı belirtilmektedir. 


EMEKLİLİK HAKKINI DÜZENLEYEN YASA TASARISININ İLGİLİ MADDESİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR;


MADDE 81- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 51- Bu Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışanların bu şekilde geçen sigortalı çalışmalarından kaynaklanan haklarına ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olup da sınıf veya görev değiştirmek suretiyle çalışmaya devam eden veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi tutulmaya devam olunanlar hakkında da uygulanır. Bunların, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlandıktan veya bağlanmasına hak kazandıktan sonra geçen çalışmaları dolayısıyla aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.”


Yorumlar

Yorumlar