Mahkeme Kararları Doğrudan İcraya Konamayacak! | Gazi TV

Mahkeme Kararları Doğrudan İcraya Konamayacak!

Bu haber 16 Ocak 2013 - 14:18 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Mahkeme Kararları Doğrudan İcraya Konamayacak!

Avukat Sn. Vecdi OKŞAŞOĞLU’nun sitemize iletmiş olduğu bilgilendirme yazısını sizler için yayımlıyoruz. Sn. Avukatımıza yorum bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz.

 

Askeri yüksek idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ile Danıştay’da dava kazananlar dikkat!..

 

Boşuna cebinizden para ödemek zorunda kalmayın…

 

Yapılan değişiklik neticesi artık İdari yargıdaki davalarda mahkeme kararı ile alınabilecek olan tazminat ve diğer yargılama gider talepleri doğrudan icra takibine konamayacak. Önce davalı idare kayıtlarına geçirilen dilekçe ile bu alacakların, İBAN numarası verilen verilen banka hesap numarasına yatırılması istenecek. 30 gün içerisinde bu meblağın bildirilen banka hesabına yatırılmaması durumunda alacaklı veya vekili tarafından icra takibine konu edilebilecek. Değişiklik aynen şöyle:

 

Kararların sonuçları

 

Madde 28 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 18.06.1994 RG NO: 21964 KANUN NO: 4001/13) 

1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/58)

2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

 

 (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/58)

6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.

 

 

Yorumlar

Yorumlar