Madde 23- Sosyal Yardımla Geliyor | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 23- Sosyal Yardımla Geliyor

Bu haber 02 Haziran 2012 - 21:12 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Madde 23- Sosyal Yardımla Geliyor

Bu durumda Harp ve Ordu Vazife Malulleri, 1005 sayılı yasaya tabi Kıbrıs ve Kore Gazileri ile 5233 sayılı terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanuna tabi “Terör Mağdurları” bu kanun kapsamına alınmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yardım alınabileceğini gösteriyor.

MADDE 23-

   29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2 nci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir

   “Harp ve vazife malulleri. 24/02/1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki şehit yakınlan ve gaziler ile 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlardan mağdur ve muhtaç durumda olduğu tespit edilenlere yapılan yardımlar bu Kanun kapsamındadır.”

—————————————————————————-

    Yorum: Bahse konu kanun maddesinde ilgili maddeyi yerine koyduğumuzda;

    KAPSAM:

    Madde 2 – Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (…) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.

    (Ek fıkra: 30/05/1997 – KHK- 572/17 md. ; Değişik fıkra:17/04/2008-5754 S.K./77.mad) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir.

    “Harp ve vazife malulleri. 24/02/1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki şehit yakınları ve gaziler ile 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlardan mağdur ve muhtaç durumda olduğu tespit edilenlere yapılan yardımlar bu Kanun kapsamındadır.”

Bu durumda Harp ve Vazife Malulleri, 100 5 sayılı yasaya tabi Kıbrıs ve Kore Gazileri ile 5233 sayılı terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanuna tabi “Terör Mağdurları” bu kanun kapsamına alınmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yardım alınabileceğini gösteriyor. Özellikle Ordu Vazife Malullerinden maddi durumu sıkıntılı olan kardeşlerimizin derdini anlatabileceği bir kapı açılması adına sevindirici bir gelişme.

 

 

————————————————————–

Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz.Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)

Yorumlar

Yorumlar